Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

A Magyar Kardiológusok Társasága szakmai partnerei

Partnereink

gyógyszeripari információk

AstraZeneca BAYER egis Medtronic Teva Sandoz Novo

Az MKT hírarchívuma

2021 - december

A mindennapos kardiológiai gyakorlatban az esetek 80%-ban nem mérik szabályszerűen a vérnyomást, mégis 80%-ban megbíznak a (helytelenül) mért vérnyomásban - 2021.12.31.

A NHANES felmérés eredményei alapján a diasztolés vérnyomás és a teljes halálozás között fordított összefüggés van, ugyanakkor a diasztolés vérnyomás és a cardiovascularis mortalitás között az összefüggés U-alakú - 2021.12.31.

A terhelés alatti vérnyomásértékek fontos prognosztikai információval szolgálnak a későbbi cardiovascularis események és a tartós hypertonia kockázatát illetően - 2021.12.31.

Krónikus coronariaszindrómában a CHADS-P2A2RC pontrendszer alkalmazása pontosabbá teszi azoknak a pácienseknek az azonosítását, akiknek a nagy ischaemiás kockázat miatt kettős antithrombotikus kezelésre van szükségük - 2021.12.31.

Akut coronariaszindrómában az irányított (a thrombocytafunkciót vagy a genetikai vizsgálatok eredményét figyelembe vevő) P2Y12 gátló kezelés kedvezőbb hatékonyság/biztonságosság aránnyal jár, mint a rutinszerűen nagy hatású P2Y12 gátlót (prasugerel vagy ticagrelor clopidogrel helyett) előíró kezelés - 2021.12.31.

Bármelyik NSAID szedése a súlyos, nemkívánatos cardiovascularis események (myocardialis infarctus, coronariaintervenció, halálozást) kockázatát szignifikánsan növeli a coronariabetegségben nem szenvedő és a nemobstruktív coronariabetegségben szenvedő páciensekben - 2021.12.31.

A hypertoniás, fokozott cardiovascularis kockázatú, de szívelégtelenségben nem szenvedő páciensekben a bétablokkoló közel 6-szorosra növeli az előre nem látható szívelégtelenség kockázatát. A kórelőzményben szerepelő coronariabetegség vagy pitvarfibrilláció figyelembe vétele esetén a kockázat kb, 3,5-szeres marad - 2021.12.19.

Csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő idős betegekben a szívelégtelenség optimális kezeléséhez hozzáadott antihypertensiv kezelés nem járt együtt a teljes halálozás vagy az újbóli kórházi kezelés kisebb kockázatával - 2021.12.19.

Pitvarfibrillációban szenvedő mind tünetmentes, mind tünetes páciensekben azonos mértékben kedvező hatású a rendszerszerűen alkalmazott korai ritmusfenntartó kezelési stratégia, a hagyományos kezelési módszerrel összehasonlítva - 2021.12.19.

Pitvarfibrillációban és szívelégtelenségben szenvedő páciensekben a korai ritmusfenntartó kezelési stratégia 26%-kal csökkenti a nemkívánatos események kockázatát azonos biztonságosság mellett, a hagyományos terápiás eljárásrenddel összehasonlítva - 2021.12.19.

A vezetőrendszer jobb oldali retrográd penetrációs ingerlése a His-köteg ingerlésének az alternatívája lehet - 2021.12.19.

A praeexcitatioval összefüggő cardiomyopathiának a kockázata különösen nagy jobb oldali septalis és jobb oldali anterior/ anterolateralis accessorius nyalábok jelenléte esetén. A járulékos nyalábon keresztüli vezetés eredményes megszüntetése után a bal kamra funkciója az esetek jelentős részében normálissá válik - 2021.12.19.

A panaszmentes személyeknél a terhelés restitutios szakaszában jelentkező magas fokozatú PVC-k a hosszú távú cardiovascularis mortalitás fokozott kockázatával mutatnak összefüggést, ugyanakkor a csak a terhelés alatt fellépő PVC-k nem járnak együtt nagyobb kockázattal - 2021.12.13.

A standard kockázati tényezőkkel nem rendelkező pácienseknek nagyobb a teljes halálozása, mint a legalább 1 kockázati tényezővel rendelkező személyeké krónikus coronariaszindrómában, azonban ez STEMI-ben és az NSTE-ACS-ben szenvedő páciensekben nem mutatható ki - 2021.12.13.

A csökkent coronariaáramlás szoros összefüggésben van a teljes halálozás és a súlyos cardiovascularis események nagyobb kockázatával, a klinikai gyakorlatban a coronariaáramlást szinte rutinszerűen kellene mérni - 2021.12.13.

A microvascularis angina a nemtől és az etnikumtól független, fontos egészségügyi probléma, a súlyos cardiovascularis események jelentős kockázatával jár együtt, a leggyakoribb előrejelző tényezői a magas vérnyomás és/vagy a már ismert coronariabetegség - 2021.12.13.

2021 - november

Az első választandó antihypertensiv gyógyszerként adott kalciumcsatorna-gátlók hatása a cardiovascularis események megelőzésében különbözik a többi vérnyomáscsökkentő gyógyszercsoport preventív hatásától - 2021.11.28.

A fokozott kockázatú személyekben az aspirin szedése szívelégtelenséget okozhat - 2021.11.28.

Szisztolés szívelégtelenségben szenvedő betegekben a bal kamra nagysága független összefüggésben van a teljes és a cardiovascularis halálozással, valamint a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés gyakoriságával - 2021.11.24.

Az apolipoprotein B-t tartalmazó lipoproteinek száma szorosabb összefüggésben van a myocardialis infarctus incidenciájával, mint az apoB-t tartalmazó egyes lipidek plazmakoncentrációja vagy az egyes lipidtípusok. Az LDL-koleszterin csökkentése mellett törekedni kell valamennyi, az ApoB-t tartalmazó lipid szintjének a csökkentésére is - 2021.11.24.

A vérnyomáscsökkentő gyógyszercsoportok közül az ACE gátlók és az angiotentin II receptor blokkolók mellett ritkább az új keletű 2-es típusú diabetes mellitus, a bétablokkolók és a tiazid diureticumok növelik a diabetes rizikóját, a kalciumcsatorna-gátlók hatása neutrális - 2021.11.20.

Előrehaladott, csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben az NT-proBNP-re gyakorolt hatásban nincs különbség a sacubitril/valsartan és a valsartan között - 2021.11.20.

A bal coronariaartéria főtörzsének a betegsége esetén a stentbeültetéssel járó PCI és a CABG után az 5-éves teljes halálozás hasonló, bár a bayesi megközelítés a CABG kedvezőbb hatására utal. A későbbi myocardialis infarctus és a revascularisatio ritkább CABG után, viszont a szélütés (főleg a beavatkozás utáni évben) a PCI után fordul elő ritkábban - 2021.11.20.

A 24-órás vizeletürítés alapján mért nagyobb nátriumfogyasztás és kisebb káliumbevitel növeli a cardiovascularis kockázatot - 2021.11.15.

Súlyos, tünetmentes aorta stenosisban a korai billentyűpótlás 54%-kal csökkenti a cardiovascularis események gyakoriságát a konzervatív kezelési stratégiával összehasonlítva - 2021.11.15.

2021 - október

A hyperkalaemia miatt a RAS-gátlók leállítása csökkenti az újabb hyperkalaemia valószínűségét, de a halálozás és a cardiovascularis események nagyobb kockázatával jár együtt - 2021.10.26.

I. A statinokkal történő kezelés a diabetes mellitusban szenvedő betegek között a diabetes progressziójával járhat együtt, ami annál kifejezettebb, minél nagyobb mértékű az LDL-koleszterin csökkenése

II. Statin és diabetes – gondolatok egy „negatív” cikk kapcsán
- 2021.10.26.

Stabil coronariabetegségben, korábbi myocardialis infarctus vagy bal kamra dysfunctio hiányában, a bétablokkolók nem csökkentik a súlyos, nemkívánatos cardiovascularis események, a myocardialis infarctus és a cardiovascularis halál kockázatát - 2021.10.21.

Az akut myocardialis infarctus után kettős thrombocytagátló kezelésben részesülő, a gastrointestinalis vérzés szempontjából kis kockázatú páciensekben a protonpumpa-gátlók nem nyújtanak extra védelmet, de 2-szeresre növelik a szélütés kockázatát és több, mint másfélszeresre a 6 hónap után bekövetkező myocardialis infarctus rizikóját - 2021.10.18.

A protonpumpa-gátlók tartós, több, mint 5 évig tartó szedése 2-szeresére növeli az összes cardiovascularis betegség és a szívelégtelenség kockázatát - 2021.10.18.

A stabil mellkasi fájdalomra panaszkodó betegek között a CACS=0 jó, de nem tökéletes prognózist jelez, a CACS-nek ez az értéke nem zárja ki az obstructiv coronariabetegséget, a kedvezőtlen kimenetellel járó plakkok jelenlétét - 2021.10.13.

Egy, az általános népességben, bizonyítottan coronariabetegségben nem szenvedő személyeken végzett tanulmány eredményei alapján a coronariaartéria kalcium (CAC) pontszám magas értéke a jelentős stenosis nagy valószínűségével jár együtt, a CAC pontszám=0 azonban nem zárja ki az atherosclerosist - 2021.10.13.

Obstructioval nem járó coronariabetegség okozta szívizom-ischaemiában az anginás panaszok és a myocardiális ischaemia között nem állapítható meg korreláció és a kettőnek a változása között sincs egyezés - 2021.10.09.

Az ISCHEMIA és az ISCHEMIA CKD tanulmányokban részt vett, krónikus coronariabetegségben és diabetes mellitusban szenvedő betegeknek a kimenetele kedvezőtlenebb volt, mint a diabetes hiányában, azonban a rutinszerűen végzett invazív kezelés nem jár kedvezőbb prognózissal, mint a kezdeti gyógyszeres kezelési stratégia - 2021.10.09.

Az ISCHEMIA tanulmány eredményeinek az újabb elemzése alapján, a stabil coronariabetegségben, közepes vagy súlyos provokálható myocardialis ischaemiával, az invazív kezelési stratégia nem eredményesebb, mint a kezdeti konzervatív stratégia, sem az ismételten fellépő események, sem az összes esemény megelőzésében. - 2021.10.09.

2021 - szeptember

A myocardialis infarctus után rövid idővel vagy a stabil coronariabetegségben szenvedő nagy kockázatú pácienseknek adott influenza vakcina csökkenti a későbbi teljes halálozást és cardiovascularis események számát - 2021.09.10.

A csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenség miatt bétablokkolót alkalmazó klinikai vizsgálatok eredményeinek a gépi tanulásos klaszterelemzése a bétablokkolók differenciáltabb adását teszi lehetővé szinuszritmus vagy pitvarfibrilláció esetén - 2021.09.10.

ST-elevációval nem járó coronariaesemény miatt bekövetkezett kórházon kívüli szívmegállás után az azonnali coronarographiát végző stratégia 30 napon belül nem jár kedvezőbb kimenetellel, mint a halasztott vagy szelektív módon végzett coronariaangiographia - 2021.09.10.

Pitvarfibrilláció szempontjából fokozott kockázatú személyek szűrése beültethető tartós eseményrekorderrel 3-szor gyakrabban mutat ki pitvarfibrillációt, az elkezdett anticoagulans kezelés azonban nem csökkenti szignifikáns mértékben a szélütések és a szisztémás artériás embolisatio kockázatát, a hagyományos ellátási stratégiához képest - 2021.09.08.

Időskorú személyek pitvarfibrillációra történő szűrése kismértékű nettó haszonnal járhat a sztenderd ellátási stratégiával összehasonlítva - 2021.09.08.

Súlyos tünetekkel rendelkező, permanens pitvarfibrillációban szenvedő, keskeny QRS-ű, szívelégtelenség miatt korábban már korházi kezelésre szorult betegeknél az av junctio ablációjának és a szív reszinkronizáló kezelésének a kombinációja hatékonyabb, mint a gyógyszeres kezelés, függetlenül a kezdeti ejectios frakciótól - 2021.09.08.

A cardiovascularis betegségek primer prevenciójára adott fix-dózisú kombinációs kezelési stratégia jelentősen csökkenti a cardiovascularis események együttes és egyenkénti kockázatát, a hagyományos kezeléssel összehasonlítva, függetlenül attól, hogy a kombinációs kezelésnek az aspirin összetevője-e vagy nem - 2021.09.06.

Az edoxaban a pitvarfibrillációban szenvedő, TAVR-on átesett betegekben a nemkívánatos események megelőzésében nem volt kevésbé hatékony, mint a K vitamin antagonisták, de gyakrabban okozott súlyos, elsősorban gastrointestinalis vérzést - 2021.09.06.

A gyógyszerkibocsátó sztent beültetése után a lerövidített kettős thrombocytagátló kezelés a nagy vérzési kockázatú személyekben nem növelte a cardiovascularis eseményeknek a rizikóját, függetlenül attól, hogy volt-e az orális alvadásgátló kezelésnek indikációja vagy sem, és az oralis anticoagulans terápia indikációjával nem rendelkező személyekben ritkábban okozott vérzést - 2021.09.06.

A vérzés szempontjából nagykockázatú személyekben a gyógyszerkibocsátó sztent beültetése után 1 hónapig tartó kettős, majd monoterápiával folytatott thrombocytagátló kezelés azonos hatékonyságú volt a cardiovascularis események megelőzésében, mint a legalább 3 hónapos DAPT, és ritkábban okozott vérzést - 2021.09.06.

A konyhasót helyettesítő készítmény alkalmazása csökkenti a szélütés, a súlyos cardiovascularis események és a bármilyen okból bekövetkező halál gyakoriságát a konyhasóval összehasonlítva - 2021.09.01.

A HERB-DH1 sarkalatos vizsgálat eredményei alapján, a digitális kezelési rendszer, a csak a standard életmód-változtatással összehasonlítva, vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hiányában is mérsékeli a 24-órás, az otthoni és a rendelői vérnyomást. - 2021.09.01.

A vérnyomáscsökkentés cardiovascularis kockázatot mérséklő hatása független a kezelés megkezdésekor mért vérnyomástól és az életkortól - 2021.09.01.

A STEP tanulmány eredményei alapján, a magas vérnyomásban szenvedő idős személyek között az intenzívebb vérnyomáscsökkentő stratégia a cardiovascularis eseményeknek a kisebb gyakoriságával járt együtt, mint a sztenderd kezelési stratégia - 2021.09.01.

A korai kezelésként alkalmazott fixdózisú négyes kombinációt igen kis adagban tartalmazó „quadpill” adásával nagyobb mértékű és tartósabb vérnyomáscsökkentést lehetett elérni, mint az általánosan követett, a monoterápiával megkezdett kezeléssel - 2021.09.01.

2021 - augusztus

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegek között az empagliflozin jelentős mértékben, korán és tartósan csökkentette a szívelégtelenség rosszabbodásával összefüggő eseményeknek a kockázatát és súlyosságát, függetlenül attól, hogy kórházban vagy ambulanter történt-e az ellátás - 2021.08.31.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő páciensekben az empagliflozin csökkentette a cardiovascularis halálozás és a szívelégtelenség miatti kórházi kezelések összesített kockázatát, függetlenül a diabetes mellitus jelenlététől vagy hiányától - 2021.08.31.

Megtartott bal kamrai ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegekben a konvencionális kezeléshez hozzáadott dapagliflozin csökkentette a bármilyen típusú kamrai ritmuszavar, a szívmegállás vagy a hirtelen halál kockázatát - 2021.08.31.

Úgy tűnik, hogy az a. pulmonalis nyomását figyelembe vevő hemodinamikai alapú kezelés hatékonyabb a cardiovascularis halálozás és a szívelégtelenséggel kapcsolatos valamennyi esemény kockázatának a csökkentésében a tüneteket okozó szívelégtelenség teljes spektrumában. Az eredmények értékelését a COVID-19 pandémia befolyásolta. - 2021.08.31.

A tünetekkel járó paroxysmalis pitvarfibrillációban szenvedő páciensek „kezdeti kezelésként” alkalmazott katéteres abláció hatékonyabb, mint az antiarrhythmiás gyógyszerek a szinuszritmus fenntartásában és az életminőség javításában, és azonos biztonságosságú - 2021.08.22.

A tüneteket okozó paroxysmalis pitvarfibrilláció elsővonalbeli kezeléseként a katéteres abláció hatékonyabb és azonos biztonságosságú, mint az antiarrhythmias gyógyszeres kezelés - 2021.08.22.

Tüneteket okozó paroxysmalis pitvarfibrilláció kezdeti kezeléseként a krioballonos abláció jelentősen hatékonyabb, mint az antiarrhythmiás gyógyszeres kezelés, és azonos biztonságosságú - 2021.08.22.

Szívelégtelenség és pitvarfibrilláció társulásakor a ritmusfenntartó kezelés klinikai szempontból akkor kedvező, ha azt a pitvarfibrilláció megállapítását követően 1 éven belül elkezdik, az eredményeket a szívelégtelenség formája nem befolyásolja - 2021.08.22.

A stabil coronariabetegségben szenvedő páciensek majdnem egynegyedének anginája van, ami azonban a legtöbb személynél későbbi esemény vagy revascularisatio nélkül megszűnik. Persistaló panaszok vagy új keletű angina hiányában a konzervatív kezelés látszik célszerűbbnek, a revascularisatioval szemben - 2021.08.18.

Magyar szerzők közleménye - A korábbi pacemaker- vagy cardioverter-defibrillátor beültetést kiegészítő cardialis reszinkronizációs kezelés nagyobb teljes halálozási kockázattal jár együtt, mint a de novo CRT, elsősorban a gyakori társbetegségek miatt. Az elektróda dysfunctio és a zsebfertőzés gyakoribb a kiegészítő CRT-t kapó csoportban - 2021.08.18.

A TOPCAT tanulmány eredményei alapján HFpEF-ben 120-129 Hgmm szisztolés vérnyomás mellett a legkisebb a teljes halálozás kockázata és a legjobb az életminőség - 2021.08.03.

A legnagyobb fizikai aktivitású egyének között a legkisebb a cardiovascularis betegségeknek a kockázata - 2021.08.03.

A teljes lakosság egészségi állapotát sokkal inkább meghatározzák a társadalmi-gazdasági tényezők, mint az egyes személyek életmódja. Az azonos társadalmi-gazdasági helyzetű csoportok cardiovascularis betegségterhének a csökkentésében az egészséges életmód fontos szerepet játszhat - 2021.08.03.

Közel 3 millió páciens adatainak az elemzése alapján a magas vérnyomás kezelésekor az elsőként választandó szerek között az ACE gátlók és az ARB-k azonos hatékonyságúak a szövődmények megelőzésében, de az ARB biztonságossági profilja kedvezőbb - 2021.08.03.

Az atherosclerosisos cardiovascularis betegség szempontjából közepes kockázatú személyeknél a statinok alkalmazásáról történő döntéskor a coronaria artériák kalciumtartalma nagyobb súllyal esik latba, mint az egyéb kockázatnövelő tényezők - 2021.08.03.

Az LDL-C és a HDL-C szignifikáns mértékben összefügg a coronaria CT angiographiával kimutatható, de tünetet nem okozó obstructiv coronariabetegséggel, rontva azoknak a személyeknek a prognózisát, akiknél a jelenlegi irányelvek alapján még nem áll fenn a statin adásának az indikációja - 2021.08.03.

A statinnal történő kezelés a coronariabetegség teljes spektrumában együtt jár az MI és a teljes halálozás csökkenésével, de a kedvező hatás abszolút mértéke a coronariabetegségnek a CAC pontérték alapján meghatározott súlyosságával arányos - 2021.08.03.

2021 - július

Myocardialis infarctus után jelentős idővel kimutatható tünetmentes bal kamrai szisztolés dysfunctioban a valsartan kiegészítése neprilysin inhibitorral már nem képes hatékonyabban visszafordítani a bal kamra átépülését, mint a valsartan - 2021.07.21.

Megtartott bal kamrai ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben a sacubitril/valsartan korai hs-TnT-t csökkentő hatása előre jelzi a gyógyszer hosszú távú kedvező hatását a cardiovascularis halálozás és a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés együttes kockázatára - 2021.07.21.

Az irányelvek javaslatainak ellenére az ST-elevációval járó myocardiális infarctuson átesett, bal kamra dysfunctioban szenvedő betegeknek csak a negyede kap mineralocorticoid-receptor antagonistát - 2021.07.21.

A bétablokkolóknak az akut myocardialis infartus utáni 1 éves túlélésre gyakorolt hatását jelentősen befolyásolja a bétablokkoló adagja, valamint, a kórelőzményben szereplő szívelégtelenség - 2021.07.14.

Átmeneti ST-elevációval járó myocardialis infarctusban kedvezőbb a bal kamra funkciója és deformálódása, mint STEMI-ben és NSTEMI-ben, kisebb az infarktus kiterjedése, mint STEMI-ben, de az NSTEMI-ben kimutathatóhoz hasonló - 2021.07.14.

Átmeneti ST-elevációval járó myocardialis infarctusban kisebb mértékű az angiográfiával kimutatható thrombus teher és gyakoribb az infarctusért felelős artériában a spontán reperfusio, ami kisebb szívizomkárosodással jár, mint perzisztáló STEMI esetén - 2021.07.14.

2021 - június

Akut coronariaszindróma miatti stent-beültetés után az 1-3 hónapos kettős thrombocytagátló kezelés, majd P2Y12 gátló monoterápia a súlyos vérzések és a teljes halálozás kisebb kockázatával jár, de ugyanolyan hatékony a súlyos cardialis események megelőzésében, mint a 12 hónapos kettős thrombocytagátló kezelés - 2021.06.30.

Az LDL-koleszterin statinnal történő számszerű csökkentése csak abban az esetben állítja helyre a középkorú személyek kis cardiovacularis kockázatát, ha nem mutatható ki kalciumdepozíció a coronariaartériákban az atherosclerosis egyértelmű jeleként - 2021.06.30.

A statin kezelés hatékonyságát és gazdaságosságát jelentősen befolyásolja, hogy a vascularis öregedés egészséges lefolyású-e, azaz nincs vagy kimutatható-e kalciumlerakodás a coronariaartériákban - 2021.06.30.

Nemobstruktív coronariabetegségben kialakuló myocardialis infarctusban fontos a coronaria microvascularis dysfunctio vizsgálata. A microvascularis rezisztencia-index magas értéke esetén több, mint 3-szor gyakoribbak a súlyos cardiovascularis események - 2021.06.08.

A microvascularis angina a súlyos cardiovascularis események jelentős kockázatával jár, ami a hypertoniával és az anamnézisben szereplő coronariabetegséggel mutat összefüggést. Férfiakban és nőkben a microvascularis angina prognózisa hasonló, de nőkben gyakoribb az anginás fájdalom - 2021.06.08.

Nemobstruktív coronariabetegség okozta szívizom-ischaemiában szenvedő nőknél az angina a nyugalmi coronariaáramlási sebesség magasabb értékével mutat összefüggést. Az utóbbi miatt a coronaria áramlási tartalék is alacsonyabb - 2021.06.08.

INOCA-ban és obstuktív coronariabetegségben az indukálható ischaemia kiterjedése hasonló, de az anginás fájdalommal nem mutatható ki korreláció. Az ischaemia és az angina gyakran javul INOCA-ban, de a kettő között nincs összefüggés - 2021.06.08.

Konzervatív stratégia esetén összességében kisebb a kórházi ápolási napok száma, mint invazív kezelés esetén, azonban ezt a beavatkozással összefüggő kórházi tartózkodás magyarázza. Invazív kezelés esetén kevesebb napot töltenek el kórházban myocardialis infarctus és instabil angina miatt - 2021.06.08.

2021 - május

A kórházi kezelés előtt szedett RAS gátló nem befolyásolja kedvezőtlenül a COVID-19 kórházi lefolyását, de nagy kockázatú betegcsoportra utal. A kórházi kezelés alatt is folytatott RAS gátló javítja a túlélést és csökkenti a rövid távú szövődmények gyakoriságát - 2021.05.31.

A szövetmaszk viselése jelentősen csökkenti a maximális terhelhetőséget - 2021.05.31.

Troponin pozitív, COVID-19-ből felépült betegek CMR vizsgálatával az esetek felében késői gadolinium-halmozást és/vagy szívizom-ischaemiát lehet kimutatni. Az ilyen páciensek negyedének a CMR alapján ischaemiás szívbetegsége van, de közülük 2/3-nak a kórelőzményében nincs erre utaló tünet - 2021.05.31.

Mind primer, mind szekunder prevencióban a szisztolés vérnyomás minden 5 Hgmm-nyi csökkenése kb. 10%-kal mérsékeli a súlyos cardiovascularis események kockázatát, függetlenül a kiindulási vérnyomástól - 2021.05.31.

A SPRINT tanulmány befejező jelentése alapján mind a klinikai vizsgálat során, mind az azutáni követési idő alatt a <120 Hgmm-es szisztolés célértékre törekvés kedvezőbb kimenetellel járt, mint a <140 Hgmm célérték kitűzése, bár több volt a mellékhatás - 2021.05.31.

A SPRINT tanulmány eredményei alapján a <120 Hgmm-es szisztolés és a ≥60 Hgmm diasztolés vérnyomással járó intenzív vérnyomáscsökkentő kezelés, illetve az ACEi/ARB kombinálása tiazid diureticumokkal mérsékeli legjobban a súlyos cardiovascularis események gyakoriságát - 2021.05.31.

Az IL-6 ligandot gátló ziltivekimab csökkenti az atherosclerosis szempontjából jelentős gyulladásos és thrombotikus biomarkereknek a szintjét - 2021.05.24.

Krónikus vesebetegségben és 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő páciensekben a finerenon csökkenti az új keletű pitvarfibrilláció/flattern kockázatát, a cardiovascularis és a renalis rizikót csökkentő hatása független a kórelőzményben szereplő ritmuszavartól - 2021.05.24.

A praediabetes és a 2-es típusú diabetes mellitus független módon növelik a cardiovascularis és a renalis kockázatot, ezért a rizikócsökkentő stratégiát a HbA1c-nek a diabetese mellitusra jellemző küszöbértékénél alacsonyabb értékeire is ki kell terjeszteni - 2021.05.24.

Az omecamtiv mecarbil annál hatékonyabb, minél alacsonyabb az ejectios frakció - 2021.05.24.

Több-ér-betegségben és STEMI-ben szenvedő betegekben az FFR, illetve az angiográfiás eredmény figyelembe vételével végzett komplett revasculariasatio azonos 1 éves kimenetellel jár, bár a tág konfidenciaintervallumok az eredmények értékelését megnehezítik - 2021.05.18.

Tüneteket okozó hypertrophias obstructiv cardiomyopathiában a mevacamten jelentősen javítja a betegek egészségi állapotát, a placeboval összehasonlítva - 2021.05.18.

A percutan coronariaintervenció után határozatlan ideig thrombocytagátló monoterápiát ígénylő páciensek között a clopidogrel kedvezőbb hatású, mint az aspirin a későbbi nemkívánatos klinikai események megelőzésében - 2021.05.18.

A szekunder prevenciós céllal adott napi 81 mg és 325 mg aspirin mellett azonos arányban következik be cardiovascularis esemény és súlyos vérzés, de jelentős arányban kell a nagyobb adagról a kisebb adagra váltani - 2021.05.18.

2021 - április

A cardiovascularis események és a legtöbb metabolikus szövődmény gyakorisága azonos az atenolollal és a harmadik generációs bétablokkolókkal történő antihypertensiv kezeléskor, de az utóbbiak alkalmazásakor nagyobb a szélütés kockázata, mint az ACE gátlók és a diureticumok adásakor - 2021.04.26.

A szisztolés vérnyomás céltartományában tartózkodás időtartama független módon előre jelzi a jelentős cardiovascularis események kockázatát. - 2021.04.26.

A coronariaartéria kalcium meghatározása befolyásolhatja az antihypertensiv kezelés elkezdését és a későbbi cardiovasularis kockázat csökkentését - 2021.04.26.

Pitvarfibrillációban a szívelégtelenség diagnosztikájában az index-ütés módszer jobb és rövidebb időt igényel, mint a több R-R ciklus átlagát elemző megközelítés - 2021.04.26.

A prasugrel és a ticagrelor hatékonysága és biztonságossága hasonló a myocardialis infarctus miatt PCI-vel kezelt betegekben - 2021.04.26.

Fiatal versenysportolók SARS-CoV-2 fertőzésekor ritka a szív érintettsége, rövid távon kicsi a klinikai eseményeknek a kockázata - 2021.04.18.

A COVID-19-ben szenvedő betegeknél kimutatható szívrendellenességek gyakran már a fertőzés előtt is megvoltak, ezért óvatosság szükséges, amikor ezeket a COVID-19 következményének tulajdonítják - 2021.04.18.

A direkt orális antikoagulánsok biztonságossága és hatékonysága pitvarfibrillációban történő alkalmazás esetén: való élet adatok metaanalízise 605 771 beteg bevonásával - 2021.04.14.

Paroxysmális pitvarfibrillációban szenvedő, korábban nem kezelt betegekben a krioballonos katéteres abláció hatékonyabb, mint az antiarrhythmiás gyógyszeres kezelés, ezért elsőként választható terápia lehet - 2021.04.07.

Krónikus coronariaszindrómában szenvedő betegekben az aspirin + rivaroxaban kombináció látszik a legkedvezőbb hatású antithrombotikus kezelésnek - 2021.04.07.

Coronariabetegségben szenvedő páciensekben a kis adagú colchicin csökkenti a cardiovascularis események gyakoriságát, amit azonban ellensúlyozhat a nem cardiovascularis események nagyobb száma - 2021.04.07.

Az ACE gátlók és az ARB-k szedése nem növeli a COVID-19-ben, hypertoniában vagy számos társbetegeségben szenvedő betegek mortalitását, a súlyos nemkívánatos események gyakoriságát, sőt az adásuk védőhatású is lehet - 2021.04.03.

A troponin és a BNP eredménye alapján meg lehet határozni, hogy várható-e az echokardiográfia során olyan kóros eltérés, ami miatt sürgős teendő indokolt, illetve, hogy az echokardiográfia a fertőzőképesség csúcspontja utánra halasztható-e - 2021.04.03.

2021 - március

A coronariaartériák kalciumtartalma befolyásolhatja az antihypertensiv kezelés elkezdését és hozzájárulhat a cardiovascularis kockázat csökkentésének a személyre szabásához - 2021.03.31.

A magas vérnyomás kezelésére első vonalbéli szerként adott harmadik generációs bétablokkolók nem hatékonyabbak és nem biztonságosabbak, mint az atenolol, de alkalmazásukkor nagyobb a szélütés kockázata, mint az ACE gátlók és a diureticumok szedésekor - 2021.03.31.

MINOCA után az ASA kedvezőtlenül, a bétablokkoló előnyösen befolyásolhatja a hosszú távű prognózist - 2021.03.31.

A bal kamra dysfunctio Goldberger-féle EKG jeleinek nemcsak diagnosztikai, de prognosztikai jelentősége is van - 2021.03.28.

Myocardialis infarctus után kedvezőbb hatása lehet a carvedilolnak, mint a metoprololnak, ha csökkent a bal kamrai ejectios frakció. Más esetekben nincs különbség a két bétablokkoló között - 2021.03.28.

Magyar szerzők közleménye. A szívbe beültetett készülékek elektródáinak a vénán keresztüli eltávolítását követően kedvezőek a kimeneteli mutatók, annak ellenére, hogy gyakran fertőzés indokolja azt. A reimplantáció előtt fontos az eredeti indikáció felülvizsgálata is - 2021.03.28.

STEMI után a hagyományos cardiovascularis kockázati tényezők nélküli páciensek teljes halálozása rövid és hosszú távon is nagyobb, mint rizikótényezők jelenlétekor, ami különösen igaz a nők esetében. Fontos a bizonyítékon alapuló gyógyszerek minél koraibb elkezdése, függetlenül a vélt kockázattól - 2021.03.24.

Az európai cardiomyopathia regiszter adatai alapján a páciensek prognózisát az altípus mellett befolyásolja, hogy az index személyről vagy a rokonairól van-e szó, valamint a földrajzi régió is - 2021.03.24.

A 1C osztályú antiarrhythmiás gyógyszerek egyszeri per os adagja hatékony és biztonságos az új keletű pitvarfibrilláció cardioversiojában. A flecainid esetleg hatékonyabb, mint a propafenon, az amiodaron hatása később jelentkezik - 2021.03.24.

Akut myocardialis infarctus miatt végzett percutan coronariaintervenció után a mikrocirkulációs rezisztencia-index és a bal kamrai végdiasztolés nyomás együttes mérése jelentősen javítja a későbbi események előrejelzését - 2021.03.10.

ST elevációs myocardialis infarctusban a tünetek jelentkezésétől a percutan coronariaintervencióig eltelt idő hosszával arányosan nő a szívinfarktus kiterjedése és a microvascularis obstructio mértéke, azonban a kórházba kerüléstől a beavatkozásig eltelt időnek nincs szignifikáns jelentősége - 2021.03.10.

2021 - február

A reggeli vérnyomásemelkedés a stabil coronariabetegség súlyosabb formájának az egyik prognosztikai mutatója lehet - 2021.02.28.

A 130 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés célvérnyomásra irányuló intenzív kezeléskor a 70 és 80 Hgmm közötti diasztolés vérnyomás látszik az optimálisnak. A 60 Hgmm-nél alacsonyabb diasztolés vérnyomás jelentősen növeli a nemkívánatos események kockázatát. - 2021.02.28.

A megtartott ejectios frakcioval járó szívelégtelenséggel társuló pitavarfibrilláció katéteres ablatioja ugyanolyan biztonságos és hatékony, mint a csökkent ejectios frakcióval járó szíveleégtelenséggel társuló pitvarfibrillációban - 2021.02.28.

A CABANA tanulmány eredményei alapján a pitvarfibrillációban és szívelégtelenségben szenvedő betegekben a katéteres ablatio klinikailag jelentősen javította a túlélést, az AF recidivájától mentességet és az életminőséget, a gyógyszeres kezeléssel összehasonlítva - 2021.02.28.

Myocardialis infarctus miatt optimálisan kezelt, stabil állapotú, szívelégtelenségben nem szenvedő személyek között a bétablokkoló nem befolyásolja a cardiovascularis prognózist az indexeseményt követő 3 hónaptól 3 évig terjedő időszakban - 2021.02.24.

Csak az igen nagy kumulatív dózisú ACE gátló esetén mutatható ki a tüdőrák kockázatának a csekély mértékű növekedése - 2021.02.24.

Echokardiográfiával jól követhető a myocardialis mechanikus tulajdonságok kedvező változása a constrictiv pericarditis sikeres gyógyszeres kezelése esetén - 2021.02.24.

A genetikailag meghatározott szisztolés és diasztolés vérnyomás egyenes összefüggésben van a cardiovascularis morbiditással - 2021.02.23.

Myocardialis infarctus után az LDL-koleszterin korai csökkentése és az intenzív statinkezelés a mindennapi gyakorlatban is mérsékeli a teljes és a cardiovascularis mortalitást, a cardiovascularis morbiditás - 2021.02.23.

A bal Tawara-szár blokk hátterében eltérő strukturális és mechanikai jellegzetességek mutathatók ki CMR-rel - 2021.02.23.

Korábbi CABG után myocardialis infarctust elszenvedő páciensek kockázati profilja kedvezőtlenebb, de a kórházi súlyos események gyakorisága hasonló a korábban CABG-n nem átesett betegekéhez. A CABG-s anamnézisű személyek között a PCI kedvezőbb kórházi kimenetellel járt, mint a csak gyógyszeres kezelés - 2021.02.23.

2021 - január

A magas vérnyomás miatt tartósan ACE-gátlót vagy ARB-t szedő személyek között kisebb a súlyos kimenetelű koronavírus-fertőzésnek a kockázata, mint a kalciumcsatorna-gátlókkal történő tartós kezelés esetén - 2021.01.31.

A szorosan kontrollált vérnyomás a COVID-19 kedvezőtlenebb kimenetelével járhat együtt, feltehetően azért, mert ezeknél a pácienseknél valószínűbb az előrehaladott atherosclerosis és a célszervkárosodás. Ezeknél a személyeknél különösen fontosak a COVID megelőzésének a nemgyógyszeres módszerei - 2021.01.31.

A nátriumfogyasztás jelentős mérséklése a vérnyomást csökkenti, de kedvezőtlen hatású a lipid- és a hormonszintekre - 2021.01.31.

Az 1 hetes otthoni vérnyomás alkalmasabb a hypertonia diagnosztizálására, mint a rendelői és az ambuláns vérnyomás, és szorosabb összefüggésben van a bal kamrai tömeg-index-szel - 2021.01.31.

Időskorú személyekben az ambuláns vérnyomás szorosabb összefüggésben van az incidentális pitvarfibrilláció kockázatával, mint a centrális vérnyomás, a rendelői vérnyomás pedig nem jelzi megfelelően a pitvarfibrilláció rizikóját - 2021.01.31.

Nem megfelelően kezelt álcázott és tartós magas vérnyomásban kétszer akkora az új keletű pitvarfibrillációnak a kockázata, mint a megfelelően kontrollált hypertoniában. A fehérköpeny-hypertonia nem növeli a pitvarfibrilláció rizikóját - 2021.01.31.

Hemodinamikailag stabil állapotú, nem-permanens, panaszt okozó pitvarfibrillációban szenvedő pácienseknél a ReSinus pontrendszer jól előre jelzi a szinuszritmusba történő spontán konverziót - 2021.01.27.

A rádiófrekvenciás katéteres abláció hosszú távon is hatékonyabb, mint a farmakoterápia a persistaló és a hosszú ideje persistaló pitvarfibrillació kezelésében - 2021.01.27.

Nemobstruktív atherosclerosisban a ranolazin nem csökkenti az anginák számát és nem befolyásolja a microvascularis funkciót a placeboval összehasonlítva - 2021.01.12.

Nőkben a sportszív komplexebb eltéréssel jár, mint férfiakban, amit nem csak a nem, de a sportág is befolyásol - 2021.01.12.

Élvonalbeli női labdarúgóknál gyakoribbak a kóros EKG-eltérések, mint férfiakban. Echokardiográfiával nem mutathatók ki kóros eltérések, de az echokardiográfiás paraméterek nőkben és férfiakban meghaladják a normálisnak tartott hatérértékeket - 2021.01.12.

2020 - december

A bétablokkolók, különösen a kardioszelektívek alkalmazása biztonságos a krónikus obstruktív pulmonális betegségben és szívbetegségben szenvedő személyekben - 2020.12.31.

A coronariaartériák kalciumtartalmának a prognosztikai jelentősége a statint szedő páciensekben is megmarad - 2020.12.31.

Második generációs stent beültetésével járó PCI után az 1-3 hónapig tartó DAPT-t követő thrombocytagátló monoterápia kevesebb vérzéssel jár és nem nőveli a súlyos cardiális eseményeknek a kockázatát a 12-hónapos DAPT-vel összehasonlítva - 2020.12.31.

Diabetes mellitusban szenvedő nagy kockázatú páciensekben a PCI utáni >1 évig tartó DAPT szignifikánsan csökkenti az ischaemiás események kockázatát, ha 1 éven belül nem volt jelentős vérzés, és az utóbbinak a rizikója továbbra sem fokozott - 2020.12.31.

Permanens pitvarfibrillációban és szívelégtelenségben a szívfrekvencia csökkentésére adott kis adagú digoxin és bisoprolol azonosan befolyásolják az életminőséget a 6. hónapban, azonban egyéb mutatók alapján a digoxin kedvezőbbnek tűnik - 2020.12.27.

Myocardialis infarctus után, szívelégtelenség és bal kamra dysfunctio hiányában, a bétablokkoló nem befolyásolja sem a 30 napon belüli események kockázatát, sem az 1 éven belüli mortalitást - 2020.12.27.

Korszerű vizsgáló- és statisztikai módszerek alkalmazása esetén nem igazolható a diasztolés vérnyomás és a myocardiális infarctus közötti J-alakú összefüggés, mert nem az alacsony diasztolés vérnyomás, hanem annak az emelkedése növeli az infarctus rizikóját - 2020.12.27.

A bal pitvar anatómiai és funkcionális tulajdonságai eltérőek a pitvarfibrilláció altípusaiban és a pitvarfibrillációval összefüggő tehertől is függnek - 2020.12.16.

Sportolókban és nem sportolókban fellépő pitvarfibrillációnak eltérő anatómiai és funkcionális háttere van - 2020.12.16.

Az ISCHEMIA klinikai vizsgálatban a definíciótól függően eltérő volt a beavatkozás utáni és az 1-es típusú myocardialis infarctus gyakorisága, aminek prognosztikai jelentősége is volt - 2020.12.16.

Krónikus coronariaszindróma gyanúja esetén a komputertomográfiás coronaria angiographia, mint elsőként javasolt diagnosztikai teszt, nem növeli az invazív coronarographia és revascularisatio arányát, sőt egy megfelelőbb revascularisatios gyakorlatot segít elő - 2020.12.06.

A coronariakalcifikáció figyelembe vétele jelentősen pontosabbá teszi a coronariabetegség gyanújának a preteszt értékelését, a páciensek jelentős hányada a kis kockázatú csoportba kerül átsorolásra - 2020.12.06.

Mind ischaemiás, mind nemischaemiás cardiomyopathiában a gyakori korai kamrai ütések súlyosbítják a cardiomyopathiát. A korai kamrai ütések suppressiojával az amiodaron javítja a bal kamra funkcióját - 2020.12.02.

Az emlősszívben (és így az emberi szívben is) egy felső és egy alsó sino-atrialis csomó létezésére vannak bizonyítékok - 2020.12.02.

A paroxysmalis pitvarfibrillációban szenvedő páciensekben a kezdeti terápiaként alkalmazott cryoballonos ablatio szignifikánsan hatékonyabb, mint az antiarrhythmiás gyógyszeres kezelés, és igen ritkán jár nemkívánatos eseményekkel - 2020.12.01.

A pitvarfibrilláció kezdeti terápiájára a katéteres cryoablatio jelentősen hatékonyabb, mint az antiarrhythmiás gyógyszeres kezelés - 2020.12.01.

2020 - november

Az interleukin-1-et csapdába ejtő rilonacept jelentősen meggyorsítja a recidív pericarditis gyógyulását és csökkenti a recidívák gyakoriságát - 2020.11.30.

A sotagliflozin, az SGLT1-et és az SGLT2-t gátló gyógyszer, a diabetes mellitusban szenvedő, új keletűen rosszabbodó szívelégtelenségben szenvedő páciensekben szignifikánsan csökkenti a halálesetek és a szívelégtelenséggel összefüggő események együttes számát - 2020.11.30.

Az evinacumab, egy az angiopoietin-like 3 elleni humán monoklonális antitest a refrakter hypercholesterinaemiában szenvedő páciensekben is jelentősen, akár több, mint 50%-kal csökkenti az LDL-koleszterin szintjét - 2020.11.30.

Pitvarfibrillációban szenvedő, mitrális pozícióban biológia műbillentyűt viselő személyekben a rivaroxaban legalább olyan hatékony, mint a warfarin - 2020.11.29.

Cardiovascularis betegségben nem szenvedő személyekben a polypill és az aspirin kombinációja mellett kevesebb cardiovascularis esemény következik be, mint placebo mellett, A polypill határértéken, az aspirin nem csökkenti szignifikáns mértékben az események gyakoriságát - 2020.11.29.

A cardialis myosin aktivátor omecamtiv mecarbil 8%-kal csökkenti a szívelégtelenséggel összefüggő események és a cardiovascularis halálozás együttes gyakoriságát, a placeboval összehasonlítva - 2020.11.24.

Akut myocardialis infarctuson átesett idős betegekben az omega-3 többszörösen telítetlen zsírsav nem csökkenti a cardiovascularis események kockázatát a placeboval összehasonlítva - 2020.11.24.

A STRENGTH tanulmány eredményei alapján az omega-3 zsírsavak hatása nem kedvezőbb a cardiovascularis események gyakoriságára, mint a növényi eredetű olajoké - 2020.11.22.

A MINOCA oka a korszerű vizsgálatok kombinálásával az esetek túlnyomó részében megállapítható - 2020.11.22.

A jobb Tawara-szár blokk, szívbetegség hiányában is nagyobb kockázattal jár - 2020.11.10.

Coronaria microvascularis endothelialis dysfunctioban szignifikánsan magasabb a szérum homociszteinszint, magasabb szérum homociszteinszint esetén nagyobb a coronaria microvascularis endothelialis dysfunctionak a valószínűsége - 2020.11.10.

A szívbe beültetett készüléket viselő személyeknél a szöveti Doppler-vizsgálattal meghatározható bal kamrai szisztolés sebesség összefüggést mutat az életveszélyes ritmuszavarok kockázatával, függetlenül a bal kamrai ejectios frakciótól - 2020.11.10.

A tüdő ultrahangvizsgálata jelentősen pontosítja a szívelégtelenség diagnózisának a megállapítását a kardiológiai járóbeteg-ellátásban - 2020.11.01.

A szívelégtelenség akut decompensatiojakor a jobb kamra dilatatioja és dysfunctioja szorosabb összefüggésben van a kedvezőtlen prognózissal, mint a bal kamra szisztolés és/vagy diasztolés dysfunvtioja - 2020.11.01.

A perctérfogat pulzatilis Doppler-echokardiográfiás normatív referenciaértékei - 2020.11.01.

2020 - október

Az első AMI után a betegeknek alig több, mint a fele kap optimális gyógyszeres kezelést. Az optimális gyógyszeres kezelés a recidív MI-ben szenvedő betegek kilátásait javítja, de a recidív MI gyakoriságát nem befolyásolja. - 2020.10.31.

Bal coronariaartéria főtörzs-betegségében közepesen és súlyosan csökkent bal kamra funkció esetén a CABG hosszú távú hatékonysága jobb, mint a PCI-hatékonysága. Normális vagy csak kis mértékben csökkent bal kamra funkció esetén a CABG és a PCI azonos hatékonyságú - 2020.10.31.

Stabil coronariabetegségben a coronariaintervenció és a gyógyszeres kezelés kombinálása nem növeli a túlélést a csak gyógyszerese kezeléshez képest, azonban az együttes stratégia az egyéb kimeneteli mutató kockázatát jobban csökkenti, mint a gyógyszeres kezelés önmagában - 2020.10.20.

Tünetet nem okozó súlyos aortastenosisban a korai intervenció választandó a szoros követés stratégiája helyett - 2020.10.20.

STEMI-ben a multivascularis percutan coronariaintervenció kedvezőbb kimenetellel jár, mint a csak az infarctusért felelős coronariaágon végzett beavatkozás - 2020.10.20.

DES beültetésével járó PCI után, a 12 hónapos DAPT-vel összehasonlítva, a P2Y12-gátló monoterápiával folytatott <6 hónapos DAPT csökkenti a vérzés kockázatát, ugyanakkor a kiterjesztett DAPT a myocardialis infarctus rizikóját csökkenti a súlyos vérzés nagyobb kockázatával - 2020.10.20.

A bal Tawara-szár blokk hátterében a szív mágneses rezonanciás vizsgálatával különböző okok állapíthatók meg, amelyek eltérően befolyásolják a szívizom mechanikus tulajdonságait - 2020.10.13.

Pitvarfibrilláció és szívelégtelenség társulásakor a gyógyszeres ritmusszabályozás és frekvenciakontroll között nincs különbség a teljes halálozás és a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés együttes előfordulására gyakorolt hatásban - 2020.10.13.

2020 - szeptember

Kritikus állapotú, COVID-19-ben szenvedő betegeknél gyakoriak az EKG-eltérések. A beteg felvételekor készített EKG gyors és egyszerű osztályozására is lehetőséget ad, de felvilágosítást nyújthat a patofiziológiai történésekről is - 2020.09.30.

A COVID-19 előtt szedett statin csökkenti a súlyos betegség kockázatát, lerövidítheti a felépüléshez szükséges időt. - 2020.09.30.

COVID-19-cel összefüggő ARDS-ben gyakran emelkedett a troponinszint, de ez nem jár együtt a szív falmozgászavarával, ami arra utal, hogy a troponinemelkedést több tényező együttesen okozza. A hypoxiás vasoconstrictio miatt gyakran emelkedett a pulmonális artériás szisztolés nyomás - 2020.09.30.

A halálos kimenetelű COVID-19-ben gyakoriak a cardiovascularis események, a kedvezőtlen kimenetelre számos biomarker utal - 2020.09.30.

Normális bal kamrai ejectios frakciójú, AV-blokkban szenvedő, gyakori jobb kamrai ingerlést igénylő betegben nagy a pace-lés indukálta cardiomyopathia kockázata, aminek hosszú távon is kedvezőtlen klinikai következményei vannak - 2020.09.28.

A nem szívsebészeti műtét után újonnan fellépő pitvarfibrillációban szenvedő betegek között gyakoribb a szélütés, a TIA, a későbbi tartós pitvarfibrilláció és nagyobb a teljes halálozás, mint a postoperativ pitvarfibrillációtól mentes személyekben - 2020.09.28.

Az utolsó nyitva maradt coronariaartérián végzett PCI-re kerülő betegek kockázati profilja súlyosabb, közöttük gyakoribbak a kedvezőtlen klinikai következmények, függetlenül attól, hogy melyik coronariaartérián végzik el az intervenciót - 2020.09.28.

Coronaria microvascularis dysfunctioban szenvedő nőknél az ambulán EKG- monitorozás során nem ritka az ischaemia, de ez az esetek túlnyomó részében néma. A mellkasi panaszok többsége nem jár ischaemiára utaló EKG eltéréssel - 2020.09.28.

Krónikus coronariabetegségben az optimális kezeléshez hozzáadott kis adagú colchicin jelentősen csökkenti a cardiovascularis események kockázatát, a placeboval összehasonlítva - 2020.09.07.

A myocardiális infarctus után korán elkezdett kis adagú colchicin jelentősen csökkenti a cardiovascularis események számát, a placeboval összehasonlítva - 2020.09.07.

A cardialis myosint gátló mavacamten szignifikáns mértékben javítja az obstructiv hypertrophiás cardiomyopathiában szenvedő betegek terhelhetőségét, csökkenti a kiáramlási obstructiot, javítja a funkcionális és az egészségi állapotot - 2020.09.07.

A hosszú ideje fennálló persistaló pitvarfibrilláció kezelésében a thoracoscopos sebészeti abláció nem hatékonyabb, mint a katéteres abláció, ráadásul költségesebb, kevésbé csökkenti a tüneteket és kisebb mértékben javítja az életminőséget - 2020.09.02.

A diétát és a statint kiegészítő icosapent ethyl csökkenti a coronariák atherosclerosisának a progresszióját - 2020.09.02.

Elektív vagy sürgősségi PCI után az optimális gyógyszeres kezelést kiegészítő trimetazidin közel 4 éven át adva nem volt hatékonyabb, mint a placebo - 2020.09.01.

Pitvarfibrillációban szenvedő, akut vagy krónikus coronariaszindróma miatt PCI-vel kezeltt betegekeknél az edoxaban+P2Y12 kombináció azonos hatékonyságú és biztonságosságú mint a K-vitamin antagonista+ P2Y12+aspirin kombináció - 2020.09.01.

Csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben az eddig elfogadott gyógyszeres kezelést empagliflozinnal kiegészítve csökkenteni lehet a cardiovascularis halálozást vagy a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés kockázatát - 2020.09.01.

Az új keletű (12 hónapon belül kialakult) pitvarfibrilláció kezelésében a ritmusfenntartó kezelés kisebb cardiovascularis kockázattal jár, mint a megszokott kezelési stratégia - 2020.09.01.

2020 - július

A bal Tawara-szár blokk csökkenti a jobb kamra mechanikus terhelését, a szív sikeres reszinkronizáló kezelése után viszont növekedik a jobb kamra terhelése, ami miatt a jobb kamra elégtelenségben szenvedő betegek rosszul reagálnak a CRT-re - 2020.07.29.

A magas vérnyomás miatt adott korábbi bétablokkoló a szívelégtelenség nagyobb kockázatával jár együtt nőkben az újonnan fellépő akut coronariaszindrómában - 2020.07.29.

A mérsékelt fokú hypertoniában szenvedő, kezelésben még nem részesülő, nyugalomban 80/percnél magasabb szívfrekvenciájú pácienseknél nagyobb szimpatikus idegrendszeri aktivitás mutatható ki, aminek a fokozott cardiovascularis kockázatban is szerepe lehet - 2020.07.29.

A bétablokkolóknak jelentősen kisebb a védőhatása a szélütéssel és a teljes halálozással szemben, mint más típusú antihypertensiv szereknek, azonban a magas vérnyomásban szenvedő betegek kiegészítő kezelésére igen alkalmasak - 2020.07.19.

Egy retrospektív kohorsztanulmány eredményei alapján 75 éves vagy idősebb, cardiovascularis betegségtől mentes amerikai veteránokban a statin elkezdése szignifikánsan csökkentette a teljes és a cardiovascularis mortalitás kockázatát, de az eredményeket további vizsgálatokban kell megerősíteni - 2020.07.19.

70 éves vagy idősebb személyekben a statin szedése kedvező lehet a fizikai teljesítőképesség megőrzésében és a cardiovascularis betegség megelőzésében, de nem hosszabbítja meg a korlátozottságtól mentes élettartamot, nem csökkenti a mortalitást és a demencia valószínűségét. További megerősítő vizsgálatok végzése is szükséges - 2020.07.19.

A bal Tawara-szár blokk és a dilatatív cardiomyopathia kialakulásának a sorrendje a szív MR vizsgálata alapján elkülöníthető, a bal Tawara-szár blokk elsődlegessége esetén a szív reszinkronizáló kezelése is sikerrel járhat - 2020.07.19.

Egy nemzetközi felmérés eredménye alapján COVID-19-ben a transthoracalis echocardiográfiás vizsgálatra került betegek felénél kóros cardialis eltérést találtak, amelyek gyakran váratlanok és súlyosak voltak, a lelet alapján az esetek egyharmadában a kezelést is megváltoztatták - 2020.07.08.

Megfelelő indikáció esetén COVID-19-ben a transthoracalis echokardiográfia fontos diagnosztikai módszer, aminek az eredménye a kezelést is befolyásolhatja - 2020.07.08.

Stabil coronariabetegség és akut coronariaszindróma miatt végzett PCI után 1-3 hónappal a kettős thrombocytagátló kezelésből, a P2Y12 gátló tartós adása esetén, az aspirin leállítása jelentősen csökkenti a vérzés kockázatát, de nem növeli a súlyos cardiovascularis események rizikóját - 2020.07.08.

Stabil ischaemiás szívbetegségben a rutinszerűen végzett revascularisatio nem csökkenti a mortalitást, összességében nem befolyásolja a myocardialis infarctus gyakoriságát, de csökkenti az instabil angina kockázatát és növeli az anginamentesség arányát - 2020.07.08.

A CABANA tanulmány közép és hosszú távú eredményei alapján a pitvarfibrilláció miatt végzett katéteres ablatio után ritkább a recidív pitvarfibrilláció és kisebb a pitvarfibrillációval kapcsolatos betegségteher, mint antiarrhytmiás kezelés mellett - 2020.07.08.

A NAXOS tanulmány alapján a direkt hatású orális alvadásgátlók hatékonyságában és biztonságosságában jelentős különbségek lehetnek, amit véletlenszerű betegbesorolásos tanulmányokban kellene igazolni - 2020.07.08.

A GRECCO-19 tanulmány eredményei alapján COVID-19-ben a kolchicin javíthatja a klinikai lefolyást, de az eredményeket óvatosan kell értékelni - 2020.07.01.

COVID-19-ben a súlyos és a kritikus állapotú betegek kardiális állapotának a folyamatos monitorozása szükséges, mert a kezelés alatt kialakuló hypotonia, súlyos szívizomsérülés, pericardialis folyadék életveszélyes állapotot jelezhet - 2020.07.01.

Az ACE-gátlók/angiotenzinreceptor-blokkolók nem növelik a fogékonyságot a COVID-19-re és nem súlyosbítják a betegség lefolyását, ezért nem indokolt az adásuk felfüggesztése a pandémia idejére - 2020.07.01.

2020 - június

A társbetegség nélküli pitvarfibrilláció nem jár a szélütés nagyobb kockázatával - 2020.06.29.

A pitvarfibrilláció katéteres ablatioja csökkenti a mortalitást és a cardiovascularis események gyakoriságát a mindennapi gyakorlatban is - 2020.06.29.

A mentális stressz hatására a rostromediális praefrontális cortex fokozott aktivitása a súlyos cardiovascularis események nagyobb gyakoriságával jár együtt, amiben autonóm és immun reakcióknak is jelentős szerepe lehet - 2020.06.29.

Halasztott coronaria-laesio esetén nem csak az epicardialis elváltozás, de a microvascularis keringés is befolyásolja a prognózist, ami férfiakban szignifikánsan kedvezőtlenebb - 2020.06.27.

ST-elevációval járó myocardialis infarctus miatt végzett sikeres percutan intervenciót követően gyakori a microvascularis perfusio csökkenése vagy hiánya, ami a prognózist is szignifikánsan rontja - 2020.06.27.

Nem-obstructiv coronariabetegségben az ischaemia okának a megállapításához az endothelium-independens vasodilatator mellett endothelium-dependens vasodilatatort is adni kell - 2020.06.27.

2-es típusú diabetes mellitusban a szívelégtelenség kialakulása nagyobb 5-éves halálozási és élettartamrövidülési kockázattal kár, mint bármelyik másik cardialis vagy renális betegség megjelenése - 2020.06.24.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben a bétablokkoló kedvező hatású lehet, ha a jobb kamra funkciója normális - 2020.06.24.

A normálisnak tartott szisztolés vérnyomáson belül a vérnyomás növekedésével arányosan nő a coronariaartériák kalciumtartalma és az atherosclerosisos cardiovascularis betegség kockázata - 2020.06.24.

A szívelégtelenség akut decompensalódásakor HFpEF-ben több társbetegség mutatható ki, mint HFrEF-ben. Az idő előrehaladásával is nagyobb a társbetegségek száma HFpEF-ben, mint HFrEF-ben, ami a mortalitással is szorosabban függ össze - 2020.06.24.

Fiatal, MI-t átvészelt betegekben a kórházi felvételkor csökkent bal kamrai ejectios frakció későbbi helyreállása a teljes halálozás 8-szoros, a cardiovascularis mortalitás 10-szeres csökkenésével jár együtt - 2020.06.10.

Szinuszritmusban levő, HFrEF-ben szenvedő betegeknél az oralis anticoagulans terápia thrombocytagátlóval kombinálva vagy nélkül növeli a súlyos vérzés kockázatát, de nincs jelentős hatása az ischaemiás eredetű szélütés kockázatára - 2020.06.10.

Magyar szerzők tanulmánya. A troponin-pozitivitással járó akut mellkasi fájdalom miatt felvett, de obstructiv coronariabetegségben nem szenvedő pácienseknél a korán elvégzett CMR eredménye a diagnózis pontosítása mellett prognosztikai jelentőségű is - 2020.06.10.

2020 - május

Az ARNI, a bétablokkoló, az MRA és az SGLT2 gátló kombinált alkalmazása jelentősen meghosszabbíthatja a HFrEF-ben szenvedő betegek életkilátásait a hagyományos gyógyszeres kezeléssel összehasonlítva - 2020.05.25.

Az empagliflozin diuretikus hatását a szívelégtelenségben egy olyan mechanizmussal fejti ki, ami a szívelégtelenségben szenvedő betegek hosszú távú kezelésében is kedvező lehet - 2020.05.25.

Az idős személyeknél a gyakran előforduló perifériás oedema etiológiájának a tisztázásakor a BNP plazmaszintjének a meghatározása segíthet a szívelégtelenség kizárásában - 2020.05.25.

A RAAS gátlók szedése nem befolyásolja a kórházi felvételt szükségessé tevő COVID-19 gyakoriságát - 2020.05.18.

Az ACE-gátlók/ARB-k nem befolyásolják a COVID-19 teszt pozitivitásának a gyakoriságát - 2020.05.18.

A magas vérnyomásban szenvedő betegekben súlyosabb lefolyású a COVID-19, azonban az ACE-gátló/ARB korábbi szedése esetén a lefolyás kedvezőbb lehet - 2020.05.18.

Hypertonia és aorta stenosis együttes előfordulásakor 130-139 Hgmm-es szisztolés és a 70-90 Hgmm-es diasztolés vérnyomás lehet az optimális céltartomány - 2020.05.18.

Az interventricularis septum basalis részének a hypertrophiája a hypertensiv szívbetegségnek a korai jele - 2020.05.18.

Csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegek alacsonyabb szisztolés vérnyomása esetén valószínűbb, hogy a szívelégtelenségre többféle gyógyszert szedneak, de a gyógyszerek adagja elmarad az irányelvekben javasolt céldózistól - 2020.05.10.

Coronariabetegeség gyanúja esetén, a vizsgálat előtti valószínűség mértékétől függetlenül, a komputertomográfiás coronariaangiographia eredménye nagyobb arányban csökkenti a szükségtelen invazív coronarographiák számát, mint a funkcionális vizsgálatok - 2020.05.10.

Nagy kiterjedésű STEMI miatt végzett primer PCI után az első hónap a kritikus időszak, mert az ez alatt bekövetkező fordított irányú átépülés a hosszú távú kimenetelt is meghatározza - 2020.05.10.

A leggyakrabban alkalmazott vérnyomáscsökkentő gyógyszercsoportok közül egyik sem növel jelentősen a pozitív Covid-19 tesztnek a valószínűségét, illetve, hogy a pozitív teszteredményű betegek között súlyosabb lesz a betegség lefolyása - 2020.05.03.

Az ACE gátlók vagy az ARB-k szedése gyakoribb a Covid-19-ben megbetegedett személye között, ami azonban a cardiovascularis betegségek nagyobb gyakoriságával függ össze. Nincs arra utaló bizonyíték, hogy akár az ACE gátlók, akár az ARB-k befolyásolnák a Covid-19 kockázatát - 2020.05.03.

Az ACE-gátlók vagy az ARB-k szedése nem befolyásolja kedvezőtlenül a cardiovascularis alapbetegségben szenvedő, Covid-19 miatt kórházban kezelt páciensek mortalitását - 2020.05.03.

2020 - április

COVID-19-ben a szívizomsérülés inkább az általános állapot súlyosságával és nem a vírus közvetlen szívkárosító hatásával függ össze, de a kedvezőtlen kimenetelnek gyakori előjele - 2020.04.24.

Az ACEI/ARB kezelés a magas vérnyomásban szenvedő betegekben sem a COVID-19 lefolyásának a súlyosságát, sem a mortalitást nem befolyásolja - 2020.04.24.

Nőkben annak ellenére gyakoribbak az anginás panaszok, hogy kevésbé súlyos és kiterjedt a coronariabetegségük - 2020.04.08.

Stabil ischaemiás szívbetegség és előrehaladott krónikus vesebetegség társulásakor az invazív kezelési stratégia csak gyakori anginás panaszok esetén jár az életminőség javulásával, a konzervatív kezelési stratégiával összehasonlítva, a kedvező hatás azonban idővel csökken - 2020.04.08.

Stabil ischaemiás szívbetegség és előrehaladott krónikus vesebetegség együttes előfordulásakor az invazív kezelési stratégia nem jár kedvezőbb kimenetellel, mint a konzervatív kezelési stratégia, sőt invazív stratégia esetén közel 4-szer gyakoribb a szélütés, dialízis is gyakrabban válik szükségessé - 2020.04.08.

Stabil ischaemiás szívbetegségben az invazív kezelési stratégia mellett nagyobb mértékben csökken az anginás panaszok száma, mint konzervatív kezelési stratégia mellett - 2020.04.08.

Stabil ischaemiás szívbetegségben az invazív és konzervatív kezelési stratégia azonos mértékben csökkenti az események kockázatát - 2020.04.08.

A feltételezett placeboval szembeni összehasonlítás megerősíti, hogy a sacubitril/valsartan a bal kamrai ejectios frakció teljes tartományában csökkenti a cardiovascularis eseményeknek a számát - 2020.04.05.

A dapagliflozin kedvező hatása szívelégtelenségben független a szívelégtelenség miatt alkalmazott gyógyszeres kezeléstől - 2020.04.05.

A korszerű irányelvek alapján történő másodlagos prevenciós kezelés ellenére, a gyulladás, a koleszterin és a cardiovascularis kockázat közötti összefüggés nagyrészt nem változott a két évtizeddel ezelőtt leírthoz képest - 2020.04.05.

Magas vérnyomásban a coronaria microvascularis dysfunctio károsítja a szívizom mechanikai tulajdonságait, szubklinikai célszerv-károsodást okozva - 2020.04.05.

Pitvarfibrillációban szenvedő, akut coronariaszindrómán és/vagy PCI-n átesett betegekben a P2Y12 gátló mellett az apixaban előnyösebb, mint a K-vitamin antagonista, az aspirin prevenciós és vérzési kockázatot növelő hatása rövid távon azonos mértékű, közép távon a vérzést okozó kockázata már nagyobb - 2020.04.02.

Megfelelő indikáció miatt oralis anticoagulans kezelésben részesülő páciensekben a TAVI után az anticoagulans monoterápia kisebb vérzési veszéllyel jár, mint a 3 hónapig tartó clopidogrellel történő kombinált kezelés, az egyéb események gyakoriságában nincs különbség - 2020.04.02.

A katéteres renalis denervatio vérnyomáscsökkentő gyógyszer mellőzése esetén is hatékonyabban csökkenti a vérnyomást, mint a színlelt beavatkozás - 2020.04.02.

2020 - március

Atherosclerosisban szenvedő, stabil állapotú betegekben, az aspirin + 2x2,5 mg rivaroxaban mind a diabetes mellitusban szenvedő, mind a nem-diabeteses páciensekben hasonló arányban kedvezőbb hatású a coronaria, a cerebrovascularis és a perifériás végpontokra, mint az aspirin - 2020.03.31.

Az alsó végtag revascularisatioján átesett perifériás verőérbetegségben szenvedő pácienseknél a 2x2,5 mg rivaroxaban + aspirin kezelés kb. 15%-kal csökkenti a cardiovascularis halálozás és a súlyos vascularis események együttes gyakoriságát az aspirinnel összehasonlítva, bár gyakrabban okoz vérzéses szövődményt - 2020.03.31.

A vericiguat a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegekben, a standard gyógyszereket kiegészítve, mintegy 10%-kal csökkenti a cardiovascularis okból bekövetkező halál vagy a szívelégtelenség miatti első kórházi kezelés együttes gyakoriságát - 2020.03.31.

COVID-19-ben a szívizomkárosodás szignifikáns összefüggést mutat a betegek halálozásával, ugyanakkor a CV alapbetegségben szenvedő, de myocardiális sérülés nélküli páciensek prognózisa relatíve kedvező - 2020.03.28.

A COVID-19 gyakran okoz szívizomkárosodást, ami a kórházi halálozás nagyobb kockázatával jár együtt - 2020.03.28.

Cardiovascularis betegséghez társulva a COVID-19 szignifikánsan nagyobb mortalitással jár. A halálos kimenetelhez vezető súlyosbító tényezők közé tartozik a fulmináns gyulladás, a tejsav felszaporodása és a thrombotikus események - 2020.03.28.

Súlyos vagy kritikus állapotú, COVID-19-ben szenvedő betegekben gyakori a szívizomkárosodás, ami a kórházi halálozás kockázatát is növeli - 2020.03.27.

A COVID-19 gyakran jár szívizomkárosodással. A kórelőzményben szereplő coronariabetegség és a COVID-19 alatt a cTnI megemelkedése a kedvezőtlen prognosztikai tényezők - 2020.03.27.

A kórelőzményben szereplő cardiovascularis metabolikus betegeség jelentősen növeli annak a kockázatát, hogy a COVID-19 súlyos formája alakuljon ki, a társbetegségek a prognózist is rontják, a COVID-19 viszont a szívizomkárosodást súlyosbíthatja - 2020.03.27.

Pitvarfibrillációban a dabigatran, a rivaroxaban és az apixaban azonos hatékonyságú a szélütés vagy a szisztémás embolisatio kockázatának a csökkentésében, de a dabigatran és az apixaban szignifikánsan ritkábban okoz súlyos vérzést - 2020.03.24.

Pitvarfibrillációban és előrehaladott krónikus vesebetegségben szenvedő páciensekben az apixaban 66%-kal ritkábban okoz súlyos vagy klinikailag jelentős, de nem súlyos vérzést, mint a warfarin - 2020.03.24.

Nemvalvularis pitvarfibrillációban és IV-V. stádiumú krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegekben nincs szignifikáns különbség a rivaroxaban és a warfarin hatékonyságában és biztonságosságában - 2020.03.24.

Szívelégtelenségben, COPD-ben és diabetes mellitusban szenvedő páciensekben, a metoprolollal összehasonlítva, a carvedilol növeli a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés kockázatát - 2020.03.11.

A coronariabetegségben szenvedő személyekben a hypocholesterinaemia növeli a diabetes mellitus kockázatát, függetlenül a statinnal történő kezeléstől - 2020.03.11.

Nem befolyásolja a cardiális és cerebrovascularis események gyakoriságát, hogy a PCI-t a TAVI előtt, azzal egyidejűleg vagy után végzik el - 2020.03.11.

A pozitron emissziós tomográfiával kimutatható myocardiális véráramlási tartalék csökkenése alapján elvégzendő coronariarevascularisatio javítja a túlélést - 2020.03.02.

A diabetes mellitus kezelésére szolgáló gyógyszerek eltérően befolyásolják a cardiovascularis események kockázatát: az újabban bevezetett GLP-1 receptor agonisták és az SGLT-2 gátlók jelentős része kedvező hatású - 2020.03.02.

A pitvarfibrilláció kezelésekor mind a krioballonos, mind a rádiofrekvenciás abláció után gyakori a pericardiális és a pleurális folyadék, de az utóbbi beavatkozás után ez kifejezettebb. A mellkasi CT jobb, mint az echokardiográfia. - 2020.03.02.

A pitvarfibrilláció kezelésében az első alkalommal történő intervenciókor a krioballonos abláció a hatékonyság, a biztonságosság és a rövidebb beavatkozási idő miatt előnyben részesítendő a rádiófrekvenciás ablációval szemben - 2020.03.02.

Pitvarfibrilláció és szívelégtelenség együttes előfordulásakor a >80/perc kamrai frekvencia kedvezőtlen kimenetellel jár, függetlenül az ejectios frakciótól - 2020.03.02.

2020 - február

Az LDL-koleszterin minden 1 mmol/l-rel történő csökkentése 19%-kal mérsékeli a súlyos cardiovascularis események relatív kockázatát, függetlenül a kiindulási LDL-koleszterintől, diabetes vagy krónikus vesebetegség jelenlététől - 2020.02.19.

Pitvarfibrillációban szenvedő betegekben rivaroxaban vagy apixaban szedése esetén szignifikánsan kisebb az osteoporosis kockázata, mint warfarinnal történő kezeléskor - 2020.02.19.

Pitvarfibrillációban szenvedő, percutan coronariaintervencióval kezelt betegeknél a jelenlegi kombinált antithrombotikus kombinációk azonos hatékonyságúak, de e legbiztonságosabb az apixaban + P2Y12-gátló kombináció - 2020.02.19.

A periproceduralis időszakban az oralis anticoagulans kezelés felfüggesztésének az idejére nincs szükség az áthidaló heparin-kezelésre - 2020.02.12.

A rendszeres fizikai tevékenység csökkenti a pitvarfibrilláció és a kamrai ritmuszavarok kockázatát - 2020.02.12.

A közepes vagy súlyos aorta stenosisban szenvedő tünetmentes betegekben az antihypertensiv kezelés céljából adott kalciumcsatorna-gátló kedvezőtlenül hat a fizikai terhelhetőségre, növeli a teljes halálozást - 2020.02.03.

A teljes halálozást és a cardiovascularis mortalitast növelő szérum húgysavszint szignifikánsan alacsonyabb (280 umol/l, illetve 333 umol/l), mint amit a mindennapi gyakorlatban a hyperuricaemia definíciójára alkalmaznak - 2020.02.03.

A magas vérnyomás kezelésére vonatkozó 2017. évi ACC/AHA irányelvek szerinti izolált diasztolés hypertonia gyakrabban fordul elő az amerikai lakosságban, de nem jár együtt a cardiovascularis események kockázatának a növekedésével - 2020.02.03.

Az ARB-k foetotoxikus hatása jelentősen nagyobb, mint az ACE-gátlóké - 2020.02.03.

Az akutan decompensalt szívelégtelenségben az empagliflozin bár nem csökkenti a dyspnoet, az NT-pro-BNP- szintet és a kórházi ápolás hosszát, de mérsékli a 60 napon belüli mortalitást, az ismételt kórházi kezelés gyakoriságát - 2020.02.03.

A dapagliflozin kedvező hatása a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben nem függ az életkortól - 2020.02.03.

A dapagliflozin a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegekben a halálozás, a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés gyakoriságának, a tüneteknek a csökkentése mellett az egészségi állapot mutatóit is javítja - 2020.02.03.

2019 - december

A modern kezelési feltételek mellett is a STEMI-n átesett betegek közel felénél bekövetkezik a bal kamra átépülése, ami a túlélést nem befolyásolja, de gyakoribb a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés - 2019.12.31.

Pitvarfibrillációban és szívelégtelenségben szenvedő betegekben a szívfrekvencia szoros kontrollja (<80/perc) kedvezőbb kimenetellel jár, mint a nagyobb szívfrekvenciát megengedő stratégia - 2019.12.31.

A magyar szerzők részvételével végzett tanulmányban a pitvarfibrillációban és súlyos szívelégtelenségben szenvedő betegekben a katéteres ablatio nem volt hatékonyabb a bal kamrai ejectios frakció növelésében, mint az optimális gyógyszeres kezelés - 2019.12.31.

Pitvarfibrilláció és szívelégtelenség együttes előfordulása esetén a pitvarfibrilláció miatti katéteres ablatio után jobban csökkent az összes kórházi kezelés gyakorisága, mint szívelégtelenséggel nem társuló pitvarfibrillációban - 2019.12.31.

A megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegek több, mint felénél már szubmaximális terheléskor pulmonalis pangás alakul ki, amiben a jobb szívfélnek kóros működésének is fontos szerepe van - 2019.12.23.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben a pulmonalis hypertonia kialakulásában az endothelin- és az adrenomedullin rendszernek is szerepe van - 2019.12.23.

A dronedaron alkalmazásakor egyrészt mérlegelni kell a hapatotoxikus hatás lehetőségét, másrészt, hogy szívelégtelenség és/vagy permanens pitvarfibrilláció hiányában csökkenti a kórházi kezelés gyakoriságát és kismértékű a proarrhythmiás kockázata - 2019.12.23.

Az amiodaron gyakrabban okoz mellékhatásokat, főleg máj- és pajzsmirigykárosodást, mint a placebo, de a súlyos mellékhatások ritkák - 2019.12.23.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben az interatriális sönt kedvező hatású a pulmonalis vascularis funkcióra - 2019.12.14.

Kettős aorta vitiumban a TAVR hatása kedvezőbb, mint izolált aorta stenosisban, különösen, ha a beavatkozás után aorta regurgitatio észlelhető - 2019.12.14.

Átmeneti ST-elevációval és panaszokkal járó myocardialis infarctusban korai és a halasztott coronariaintevenció esetén azonos az 1 éven belüli infactusnagyság és a szívizomfunkció - 2019.12.14.

Átmeneti ST-elevációval és panaszokkal járó myocardialis infarctusban a 17 órán belüli coronariaintervenció hosszú távon kedvezőbb hatású, mint a halasztott beavatkozás - 2019.12.14.

A troponin pozitivitás a halálozás klinikailag jelentős növekedésével jár együtt még abban az esetben is, ha a troponinszint csak enyhe mértékben nagyobb - 2019.12.14.

A praehypertonia megfelelő kezelése a lakosság szintjén a cardiovascularis betegségek több, mint 10%-át előzhetné meg - 2019.12.08.

A hypertoniával összefüggő szívelváltozás új osztályozási rendszere szerinti stádiumok lépcsőzetes összefüggést mutatnak a hypertoniás betegek hosszú távú prognózisával - 2019.12.08.

Egészséges személyek terhelhetőségének az idősödéssel kapcsolatos csökkenése elsősorban cardiális mechanizmusokra vezethető vissza - 2019.12.08.

A stabil coronariabetegség megállapításában a nem-invazív képalkotási módszerek diagnosztikai teljesítőképessége között jelentős különbség van - 2019.12.08.

A coronaria áramlási tartalékot figyelembe vevő revascularisation áteső betegek prognózisát a diabetes mellitus és a coronaria microvascularis dysfunctio is befolyásolja - 2019.12.08.

Pitvarfibrillációban szenvedő, DOAC-ot szedő betegeknél a perioperatív időszakban a DOAC átmeneti felfüggesztése a súlyos vérzések és a thromboemboliás események kis kockázatával jár - 2019.12.08.

A PCI-t követő 3 hónapos kettős thrombocytagátló kezelés utáni ticagrelor monoterápia kevesebb vérzést okoz, mint a ticagrelor+aspirin kezelés, ugyanakkor a cardiovascularis események gyakoriságában nincs különbség - 2019.12.07.

A dapagliflozin mérsékli a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő páciensekben a cardiovascularis események gyakoriságát, függetlenül a diabetes mellitus fennállásától - 2019.12.07.

A sacubitril/valsartan-nak a RAS-gátlóval szembeni előnyös hatása függ az ejectios frakciótól, a LVEF magasabb értékeinél már egyre kevésbé mutatható ki, férfiakban főleg az alacsonyabb EF tartományban jelenik meg - 2019.12.07.

2019 - október

A funkcionális tricuspidalis regurgitatio csak a bal szívfél betegségének a hiányában rontja a prognózist - 2019.10.29.

Az antihypertensiv gyógyszerek közül legalább egynek a lefekvés előtti bevétele mintegy a felére csökkentheti a cardiovascularis eseményeknek a kockázatát - 2019.10.29.

A megfigyeléses vizsgálatok eredményeinek új értékelési módszere alapján az elsőként alkalmazandó antihypertensiv gyógyszerek hatékonysága és biztonságossága általában azonos, de a tiazid- és a tiazidszerű diureticumok kedvezőbbek, mint az ACE-gátlók - 2019.10.29.

A lakossági szűrővizsgálatok során az echokardiográfiával meghatározott bal pitvar térfogat és funkció jelzik legjobban előre a későbbi cardiovascularis eseményeknek a kockázatát - 2019.10.29.

A cardiogen shock SCAI szerinti osztályozása a kórházi halálozás előrejelzésének egy fontos eszköze lehet - 2019.10.29.

Pitvarfibrilláció miatt végzett sikeres katéteres abláció után a tartós szinuszritmus mellett a mitrális billentyűapparátus átépülése visszafordul, jelentősen csökken az ún. pitvari eredetű mitrális regurgitatio - 2019.10.21.

A pitvarfibrilláció és a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenség együttes előfordulásakor fokozott a szélütésnek/szisztémás embolizációnak a kockázata, különösen, ha a bal pitvar megnagyobbodott - 2019.10.21.

A pitvarfibrilláció miatt végzett katéteres ablatio csökkenti a teljes és a cardiovascularis mortalitás kockázatát, ami elsősorban a szívelégtelenség rizikójának a mérséklődésével lehet összefüggésben - 2019.10.21.

Társbetegségekkel járó pitvarfibrillációban az antithrombotikus kezelési formák közül az anticoagulans monoterápiának van a legkedvezőbb hatása és a legkisebb kockázattal jár - 2019.10.21.

A kórelőzményben szerepelő pajzsmirigybetegség nem befolyásolja pitvarfibrillációban az apixaban előnyös hatását a warfinnal szemben - 2019.10.06.

A krioballonos és a rádiofrekvenciás abláció persistáló pitvarfibrillációban azonos hatékonyságú, paroxysmális pitvarfibrillációban ritkább a kiújulás a krioballonos abláció után - 2019.10.06.

Stabil állapotú, megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő pácienseknél a bétablokkoló elhagyása biztonságos, javíthatja az állapotot - 2019.10.06.

A biomarkerek meghatározása segíthet azoknak az akut coronariaszindrómát átvészelt pácienseknek a kiválasztásában, akik számára a legelőnyösebb lehet a statin kezelés kiegészítése ezetimibbel - 2019.10.02.

Tünetmentes, közepesen súlyos és súlyos aortastenosisban a hypertonia kezelése kalciumcsatornagátlóval rontja a terhelhetőséget és csökkenti az életkilátásokat - 2019.10.02.

2019 - szeptember

A renin-angiotenzin rendszert gátló gyógyszer elhagyása vagy mellőzése a szisztolés dysfunctio okozta szívelégtelenség akut decompensalódásakor a vesefunkció romlásával és a hosszú távú klinikai kimenetel kedvezőtlen alakulásával jár együtt - 2019.09.30.

A PCI után közvetlenül meghatározott coronaria microvascularis funkciónak prognosztikai jelentősége van a stabil angina pectorisban szenvedő betegeknél - 2019.09.30.

A diabeteses cardiomyopathia már korán az egész szívet érinti - 2019.09.30.

Az inclisiran tartósan és jelentősen csökkenti az LDL-koleszterinszintet és ritkán kell adagolni - 2019.09.29.

Pitvarfibrilláció és akut coronariaszindróma társulásakor az apixaban + P2Y12 gátló kombinációja nagyobb biztonságú és azonos hatékonyságú, mint a K vitamin antagonista aspirinnel vagy az utóbbi nélkül, függetlenül az akut coronariaszindróma kezelési stratégiájától - 2019.09.29.

A Mayo Klinika echokardiográfiai kritériumai alapján megfelelő érzékenységgel és fajlagossággal különíthető el a constrictiv pericarditis és a restrictiv cardiomyopathia - 2019.09.26.

Mind a bal kamra hypertrophia, mind a bal pitvar károsodásának az EKG-jelei nagyobb mortalitási kockázatot jelentenek, de a két kritérium együttes jelenléte tovább növelik a rizikót - 2019.09.26.

A SYNTAX tanulmány 10 éves betegkövetésének az eredményei alapján 3-ér- betegségben a CABG után kisebb a mortalitás, mint PCI után, de bal főtörzsbetegségben a két intervenció után nincs különbség a halálozásban - 2019.09.08.

Az atherosclerosisos eredetű betegségek kiújulásának a megelőzésére adott aspirin + kis adagú rivaroxaban kombináció jobban növeli a megnyert életévek számát, mint a vérzéses kockázattal kapcsolatos elveszett életévek száma - 2019.09.08.

A myocardialis infarctus kezelésében az utóbbi 20 évben előtérbe kerülő invazív kezelés és hatásos antithrombotikus kezelés növelte a kórházi és kórházon kívüli vérzések számát, de jóval nagyobb mértékben csökkentette az ischaemiás események gyakoriságát - 2019.09.08.

Az edoxaban + P2Y12 gátló kettős kombináció nem kevésbé hatékony mint a K-vitamin antagonista + P2Y12 gátló + aspirin hármas kombináció a pitvarfibrillációban szenvedő betegek coronariastentelése után - 2019.09.08.

A cardiovascularis események és a halálozás globális megelőzéséhez a legnagyobb hatású kockázati tényezőkre (pl. hypertonia, képzettségi szint) kell összpontosítani, de az egyes országok szintjén a speciális rizikófaktorok (otthoni levegő szennyezettsége, nem megfelelő táplálkozás) jelentőségét is figyelembe kell venni - 2019.09.08.

A csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegek sacubitril-valsartan kezelése során a csökkenő NT-proBNP szint a szív kedvező irányú szerkezeti és funkcionális változását is tükrözi - 2019.09.08.

Az aspirinhez hozzáadott ticagrelor összességében kedvező hatású lehet a diabetes mellitusban és stabil coronariabetegségben szenvedő, korábban PCI-vel kezelt, nagy ischaemiás és kis vérzéses kockázatú pácienseknél - 2019.09.08.

Pitvarfibrilláció és stabil coronariabetegség társulásakor a rivaroxaban monoterápia legalább olyan hatékony és biztonságosabb, mint a rivaroxaban + thrombocytagátló kombináció - 2019.09.04.

A nagy adagú atorvastatint kiegészítő evolocumabbal az acut coronariaszindrómában szenvedő betegek >95%-ában az akut szakban el lehet érni az LDL-koleszterin célértékét - 2019.09.04.

A fizikai terhelés mortalitást csökkentő hatása nagyobb mértékű a cardiovascularis betegségben szenvedő, mint az egészséges személyek között - 2019.09.04.

Akut coronariaszindrómában a prasugrel kedvezőbb hatású, mint a ticagrelor - 2019.09.02.

Myocardialis infarctusban a több coronariaágon végzett PCI-vel elért teljes revascularisatio kedvezőbb kimenetellel jár, mint a csak az infarctusért felelős laesio miatti beavatkozás - 2019.09.02.

Az angiotenzin-neprilysin gátlása nem csökkenti szignifikáns mértékben a szívelégtelenség miatti kórházi kezelések és a cardiovascularis halálozás együttes gyakoriságát megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben - 2019.09.02.

A maximális, rögzített energiájú elektromos sokk hatékonyabb a pitvarfibrilláció miatti cardioversiora, mint a fokozatosan emelkedő energiájú sokk. A biztonságosságban nincs különbség - 2019.09.02.

2019 - július

A nitrátok kedvezőtlen hatásúak a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben - 2019.07.21.

A digoxin és a mortalitás: a DIG tanulmány újabb elemzése alapján a véletlenszerű betegbesorolásos vizsgálat és a megfigyeléses vizsgálat eredményei nem azonosak még ugyanazon vizsgálati népesség adatainak az analízisekor sem - 2019.07.21.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben a prognózist jól jelzik a pangás fizikális tünetei, amelyeket a spironolacton hatásosan csökkent, javítva az életminőséget és a kimenetelt is - 2019.07.21.

Több-ér- és bal főtörzs coronariabetegség miatt végzett ACBG műtét után szignifikánsan kevesebb MI lép fel, mint PCI után, a különbség hosszabb megfigyelési időszak esetén és diabetes mellitusban még inkább nyilvánvaló - 2019.07.15.

Idős személyek szívelégtelenségének akut decompensatioja esetén a mineralocorticoid-receptor antagonisták javaslata nem csökkenti a mortalitást, csak a szívelégtelenség miatti ismételt kórházi kezelés kockázatát, és csak 40% vagy nagyobb ejectios frakció esetén - 2019.07.15.

A sportolók alkalmassági vizsgálatakor az egyharmaduknál a szisztolés vérnyomás meghaladja a hypertonia küszöbértékét, főleg férfiaknál, nagyobb BMI és testmagasság esetén, és összefüggést mutatott a bal kamra átépülésével és diasztolés funkciójával - 2019.07.15.

A kezeletlen fehérköpeny-hypertonia növeli a cardiovascularis események, a cardiovascularis és teljes halálozás kockázatát, ugyanakkor a kezelt pácienseknél a fehérköpeny jelenség nem fokozza a rizikót - 2019.07.15.

17 tanulmányban részt vett 46 864 páciens adatai alapján a 6 hónapnál rövidebb ideig tartó DAPT legalább olyan hatékony és biztonságosabb, mint a tartósabb DAPT a DES beültetéssel járó PCI után - 2019.07.10.

DES behelyezésével járó PCI után a 3 hónapos DAPT-ot követő P2Y12 gátló monoterápia legalább olyan hatékony a cardiovascularis és cerebrovascularis események megelőzésében, de kevesebb vérzést okoz, mint a 12 hónapos DAPT - 2019.07.10.

DES beültetésével járó PCI után az 1 hónapos DAPT-ot követő clopidogrel-monoterápia legalább olyan hatékony és biztonságosabb, mint a 12 hónapos DAPT - 2019.07.10.

A PET myocardialis perfusios képalkotással meghatározott szívizom-véráramlási tartalék alapján azonosíthatók azok a páciensek, akik számára a korai revascularisatio életnyereséggel járhat - 2019.07.10.

2019 - június

A szívelégtelenségben gyakori vashiány mechanizmusát tisztázni kell, mert csak a raktározott vas csökkenése esetén rosszabb a prognózis, vasfelhasználási zavarban nem - 2019.06.29.

Idős betegeknél a szekunder prevencióban, illetve kockázati tényezők jelenléte esetén primer prevencióban is kedvező hatásúak a statinok, kockázati tényezők hiányában nem indokolt a statinok elsődleges megelőzési céllal történő adása - 2019.06.29.

A csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegeknél a fizikai terheléssel járó kardiológiai rehabilitáció nem befolyásolja a mortalitást és a hospitalizációt, de javítja a terhelhetőséget és javíthatja az életminőséget - 2019.06.29.

Emlőimplantátumot viselő egészséges nőknél majdnem az esetek felében kórosnak tűnő EKG eltérések észlelhetők - 2019.06.29.

A CTO miatt sikeresen elvégzett PCI után az esetek jelentős részében akkor sem változtatnak a korábbi gyógyszerelésen, ha az javíthatná a beteg egészségi állapotát - 2019.06.25.

A CTO miatti sikeres PCI után csak az esetek kb. 1/3-ában csökkentik az antianginás gyógyszerek számát, pedig ez nem rontja a betegek egészségi állapotát - 2019.06.25.

Nem billentyűhiba és nem coronariabetegség okozta pitvarfibrilláció és szívelégtelenség társulása esetén a szinuszritmus helyreállítása gyorsan és tartósan javítja a bal kamra funkciót, az esetek jelentős részében nem lesz szükség ICD beültetésére - 2019.06.25.

A pitvarfibrilláció kockázatát növelő gyakoribb pitvari ectopiás ütések elsősorban az életkor növekedésével és a nagyobb testmagassággal vannak összefüggésben. A pitvari korai ütések számát a fizikai aktivitás növelése és bétablokkolók szedése csökkentheti - 2019.06.25.

Álarcos hypertoniában több, mint 2-szer nagyobb a bal kamra hypertrophia kialakulásának a kockázata, mint normális vérnyomás esetén - 2019.06.25.

Pitvarfibrillációban az automata vérnyomásmérők pontossága jelentősen különbözik, ezért minden készülék esetében külön-külön meg kell vizsgálni a mérési eredmények megbízhatóságát - 2019.06.25.

A pitvarfibrilláció miatti elektromos cardioversio előtt és után adott amiodaron kedvező hatású a szinuszritmus helyreállításában és fennmaradásában - 2019.06.21.

Panaszt nem okozó, jelentősen csökkent bal kamrai ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő páciensek számára is előnyös lehet az ICD primer prevenciós célú beültetése - 2019.06.21.

A bal Tawara-szár blokkos betegek állapotát jelentősen ronthatja a bal kamra utóterhelésének a növekedése - 2019.06.21.

Rejtett obstructiv coronariabetegségben megerőltető fizikai terhelés után a szíveredetű troponinszint elhúzódó megemelkedése észlelhető - 2019.06.10.

A cardiovascularis betegségek primer prevenciója céljából adott aspirin csökkenti a nem halálos cardiovasularis események kockázatát, a halálozásét nem befolyásolja, de szignifikánsan növeli a nem fatális vérzéses események rizikóját - 2019.06.10.

Szekunder mitrális regurgitatioban az EROA, a RegVol és a Reg Frac kombinált vizsgálata egységesítheti a súlyosság és a prognózis megítélését - 2019.06.03.

A direkt hatású oralis antikoagulánsok alkalmazása a bal kamrai thrombus kezelésében is ígéretes lehet - 2019.06.03.

STEMI-ben és több-ér betegségben szenvedő páciensek számára hosszú távon a többlépcsős teljes revascularisatio a kedvezőbb, a csak az infarctusért felelős coronarián végzett PCI-vel összehasonlítva, kivéve, ha diabetes mellitus is társul. - 2019.06.03.

NSTEMI-ben az eseteknek csaknem a felében a CMR alapján, a coronarographiaval összehasonlítva, új IRA vagy nem ischaemiás mechanizmus derül ki. Nem ritka, hogy a CMR lelete alapján, nem az IRA-n végzik a PCI-t - 2019.06.03.

2019 - május

A vérnyomásnak a bal kamra diasztolés funkcióját befolyásoló hatása nagyrészt függetlennek látszik a bal kamrai tömegtől és a falvastagságtól - 2019.05.26.

Az EUROASPIRE V eredményei alapján a coronariabetegek nagy része továbbra sem követi az életmódi javaslatokat, ami a kockázati tényezők nem megfelelő ellenőrzöttségében is megnyilvánul - 2019.05.26.

Magyar társszerzőkkel megjelent közlemény: a CRT során a négypólusú bal kamrai elektróda alkalmazása jobb eredményű, mint a bipoláris elektródáké - 2019.05.26.

Egy kétlépcsős algoritmus alapján a szívinfarktust átvészelt, több, mint 40%-os bal kamrai ejectios frakcióval rendelkező betegek között is kimutatható a hirtelen szívhalálra fokozott kockázatú, ICD-vel eredményesen kezelhető alcsoport - 2019.05.21.

Atherosclerosisos cardiovascularis betegségben szenvedő, közepes vagy nagy intenzitású statin terápiában részesülő pácienseknél is törekedni kell a <1,8 mmol/l LDL-koleszterin elérésére a további események és a halálozás csökkentésére - 2019.05.21.

Nagy cardiovascularis kockázatú pácienseknél a kezelés melletti 160 Hgmm-nél magasabb vagy 120 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés, illetve a 90 Hgmm-nél magasabb vagy a 70 Hgmm-nél alacsonyabb diasztolés vérnyomás mind diabetes fennállásakor, mind annak hiányában rontja a prognózist - 2019.05.16.

Pitvarfibrilláció és szívelégtelenség társulásakor az ischaemiás cardiomyopathiában szenvedő páciensek gyakrabban kapnak antithrombotikus és korszerű, a szívelégtelenségre irányuló gyógyszereket, mégis kedvezőtlenebb a prognózisuk, mint nem-ischaemiás cardiomyoptahiában - 2019.05.16.

A szív reszinkronizáló kezelést 5 évvel túlélő pácienseknél már ritka a hirtelen szívhalál, a mortalitás főleg a szívelégtelenség progressziójával függ össze, függetlenül attól, hogy CRTP vagy CRTD típusú készülék beültetése történt-e - 2019.05.16.

Stabil coronariabetegségben a bétablokkolók azoknál a pácienseknél javítják a prognózist, akik myocardiális infarctus utáni állapot miatt 1 éven belül kapják a gyógyszert, a kalciumcstorna-gátlók nem befolyásolják a kilátásokat - 2019.05.16.

A kis szénhidráttartalmú étrend mellett növekedhet a teljes, a cardiovascularis, a cerebrovascularis betegséggel kapcsolatos, valamint a rák okozta halálozás - 2019.05.01.

A növényi alapú étrend csökkenti, a sült húsokat, belsőségeket, édesített üditőitalokat tartalmazó étrend növeli a szívelégtelenség kockázatát - 2019.05.01.

A reggelizés kihagyása növeli a cardiovascularis mortalitást - 2019.05.01.

A mavacamten, a cardialis myosin kis molekulájú modulatora, hypertrophiás obstructiv cardiomyopathiában csökkenti a kiáramlási obstructiot, javítja a terhelhetőséget, csökkenti a tüneteket - 2019.05.01.

2019 - április

A lineáris bal kamrai méreteket echokardiográfiával nem a bazális, hanem a középkamrai szinten kell mérni - 2019.04.28.

A cardiovasculáris kockázatot felmérő szűrővizsgálatok közötti időt a kimutatott kockázati kategória alapján kell meghatározni - 2019.04.28.

Bal kamra szisztolés dysfunctioban szenvedő betegeknél a gyakori kamrai korai ütések miatti ablatio után csökken a morbiditás és a mortalitás - 2019.04.24.

75 évesnél idősebb, nem valvularis pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél a warfarinnál hatékonyabbak és biztonságosabbak a direkt hatású orális alvadásgátlók, amelyek közül az apixaban hatása tűnik a legkedvezőbbnek - 2019.04.24.

A magas vérnyomásban szenvedő betegeknél az a. renalis ultrahangos denervatioja a vérnyomást és a szükséges antihypertensiv gyógyszerek számát/adagját is csökkenti - 2019.04.24.

Pitvarfibrillációban a szisztolés vérnyomás megfelelő ellenőrzése csökkenti a szélütés, a szisztémás embolia, a TIA, a myocardialis infarctus és a súlyos vérzés kockázatát - 2019.04.10.

Diabetes mellitusban szenvedő, stabil coronariabetegségre utaló panaszok miatt jelentkező betegeknél a coronaria CTA-n alapuló diagnosztikai stratégia kedvezőbb kimenetellel jár, mint a funkcionális terheléses vizsgálaton alapuló stratégia - 2019.04.10.

A korszerű vizsgálómódszerek eredménye alapján az atherosclerosis korai időszakában már akkor kimutatható az artériák gyulladása, amikor még nincsenek plakkok - 2019.04.10.

Újonnan fellépő pitvarfibrillációban a halasztott cardioversio stratégiája nem jár kedvezőtlenebb kimenetellel, mint az azonnali cardioversio - 2019.04.10.

A nagy amerikai és európai cardiovascularis társaságok irányelveiben az ajánlásoknak csak kis része alapul „A” szintű bizonyítékokon, és ez az arány az utóbbi 10 évben sem változott - 2019.04.10.

2019 - március

STEMI-ben a P2Y12 antagonistával történő előkezelés nem javítja a 30 napon belüli kimenetelt - 2019.03.31.

A szívmegállást túlélt, STEMI-ben nem szenvedő pácienseknél az azonnali coronarographia (és PCI) nem jár kedvezőbb kimenetellel, mint a halasztott beavatkozás - 2019.03.31.

A bempedoinsav hatékonyan csökkenti a maximálisan tolerált adagú statinnal kezelt betegek LDL-koleszterin szintjét, a biztonságossága megegyezik a placeboéval - 2019.03.31.

A pitvarfibrilláció miatti katéteres abláció jobb életminőséget eredményez, mint az antiarrhythmiás gyógyszeres kezelés - 2019.03.27.

A CABANA tanulmány alapján a pitvarfibrilláció miatti katéteres abláció hatékonyabb az életminőség javításában, mint a gyógyszeres kezelés - 2019.03.27.

A CABANA tanulmányban a pitvarfibrilláció miatti katéteres abláció nem csökkentette szignifikáns mértékben a halálozás, a korlátozottságot okozó szélütés, a súlyos vérzés és a szívmegállás együttes gyakoriságát a gyógyszeres kezeléssel összehasonlítva - 2019.03.27.

Előrehaladott szívelégtelenségben a teljesen mágneses lebegtetésű, centrifugális áramlást biztosító keringéstámogató eszköz kedvezőbb hatású, mint a mechanikus, axiális áramlást biztosító pumpa - 2019.03.23.

Pitvarfibrillációban szenvedő, akut coronariaszindrómán vagy PCI-n átesett pácienseknél a P2Y12-gátló mellé adott apixaban kedvezőbb hatásúnak tűnik, mint az eddigi hármas antithrombotikus kezelés - 2019.03.23.

Az akut coronariaszindrómában szenvedő betegeknél gyakran más érterületek is érintettek, ami jelentősen rontja a prognózist. Az intenzív statin kezelés ellenére is dyslipidaemiás páciensek kilátásait az alirocumab jelentősen javíthatja - 2019.03.23.

A szignifikáns aorta regurgitatioban szenvedő betegeket a jelenlegi irányelvekben szereplő javallatnál korábban meg kellene műteni - 2019.03.23.

A ballonnal expandálható műbillentyűvel végzett TAVR-nak kis műtéti kockázatú súlyos aorta stenosisban is kedvezőbb a kimenetele mint a műtéti billentyűcserének - 2019.03.18.

Az öntáguló billentyűvel végzett TAVR-nak kis műtéti kockázatú súlyos aorta stenosisban szenvedő betegek között is kedvezőbb a kimenetele, mint a műtéttel végzett billentyűpótlásnak - 2019.03.18.

STEMI-ben szenvedő betegekben a nemfrakcionált heparinnal történő előkezelés csökkenti a a PCI előtt kimutatható thrombus és a teljes coronariaocclusio kockázatát, ugyanakkor a biztonságosságot nem befolyásolja - 2019.03.13.

Az első ST-elevációval járó első myocardiális infarctust átvészelő fiatal személyek több, mint a felénél módosítható kockázati tényezők állapíthatók meg. Jelentős nemi és rasszbéli különbségek is vannak. - 2019.03.13.

Magyar szerzők részvételével végzett tanulmány eredménye alapján a komputer tomográfiás coronariaangioramm radiomikai elemzése a vunerábilis plakkok kimutatásának pontosabb módszere, mint a CCTA hagyományos leletezése - 2019.03.10.

A coronariaartéria-kalcium pontszám értékelésekor figyelembe kell venni a stainnal történő kezelést is - 2019.03.10.

A primer prevenciós céllal adott statinok hatékonysága és biztonságossága is eltérő - 2019.03.10.

A bétablokkolók csökkentik a COPD miatti kórházi kezeléseknek és haláleseteknek a kockázatát más antihypertensiv szerekkel összehasonlítva - 2019.03.06.

Mind a tünet/panaszmentes, mind a tünetekkel járó szívelégtelenség növeli az elektív nem-szívsebészeti műtétek posztoperatív mortalitását - 2019.03.06.

Egészségesnek tartott személyeknél csak akkor lehet az esetleges cardiovasculáris eltéréseket kimutatni, ha a terheléses vizsgálat során sikerül elérni a fizikai kifáradást és a terhelés mértékének szubjektív értékelésekor a 17 pontot - 2019.03.06.

Súlyos aorta stenosisban szenvedő tünetmentes betegeket még azelőtt meg kell operálni, hogy a bal kamrai ejectios frakció 55% alá csökkenne - 2019.03.06.

2019 - február

A biológiai aortabillentyű-műtét után a korai időszakban a thrombocytagátló kezelés kevesebb vérzést okoz, mint az anticoagulans kezelés, és nincs különbség a szélütés, a thromboemboliás események és a halálozás gyakoriságában - 2019.02.27.

Súlyos aorta stenosisban az aortabillentyű-pótlásnak korán, a tünetek megjelenése és a bal kamra funkció romlása előtt meg kell történnie - 2019.02.27.

Tünetmentes mitrális prolapsus szindrómában egyedül a mitrális annulus átmérője jelzi a súlyos regurgitatio kialakulásának a kockázatát - 2019.02.26.

Szekunder mitrális insufficientiában a mitrális billentyű percutan helyreállító beavatkozása nem javítja a kimenetelt - 2019.02.26.

Az elsődleges megelőzési céllal adott statinok, mint gyógyszercsoport csökkentik a cardiovascularis események kockázatát, de növelhetik bizonyos nemkívánatos eseményeknek a gyakoriságát is, az egyes statinok a hatékonyságban és a biztonságosságban is különböznek - 2019.02.16.

A statinok minden életkori csoportban csökkentik a cardiovascularis események kockázatát, de ez a hatás az életkor növekedésével gyengül, különösen 75 év felett, vascularis betegség hiányában - 2019.02.16.

Diabetes mellitusban a primer prevenciós céllal adott aszpirin anélkül növeli a vérzések kockázatát, hogy szignifikáns mértékben csökkentené a cardiovascularis események előfordulásának a rizikóját - 2019.02.16.

A primer prevenciós céllal adott aszpirin szignifikáns mértékben csökkenti a cardiovasculáris események kockázatát, de ezt meghaladó mértékben növeli a vérzéses eseményeknek a rizikóját - 2019.02.16.

Bal Tawara-szár blokkal társuló szívelégtelenségben szenvedő betegeknél a His-köteg ingerlése hosszú távon kedvező hatású - 2019.02.16.

2019 - január

A szív komputeres tomográfiás vizsgálatával megállapítható bal kamra hypertrophiát az EKG csak kis arányban mutatja ki - 2019.01.30.

A hypertoniában szenvedő, vérnyomáscsökkentő kezelésben részesülő betegek vérnyomását nem befolyásolja a szekunder prevenciós céllal adott aszpirin bevételének az időpontja - 2019.01.30.

Az FFR által irányított PCI kedvezőbb hatású a stabil coronarialaesiokkal rendelkező betegeknél, mint a gyógyszeres kezelés - 2019.01.30.

Okostelefon kamerájával is megbízhatóan felismerhető a pitvarfibrilláció - 2019.01.30.

A csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő nők nem kapják meg az optimális kezelést - 2019.01.30.

Pitvarfibrillációban szenvedő, NSTE akut coronariaszindróma miatt ellátásra szoruló betegeknél a NOAC-nak és egy P2Y12 gátlónak a kombinációja kevesebb vérzéssel jár, de legalább annyira biztonságos, mint a hármas kombináció - 2019.01.26.

Csak igen nagy thrombosiskockázat és igen kis vérzési kockázat esetén indokolt a perioperatív időszakban a K-vitamin antagonista átmeneti felfüggesztése helyett az áthidaló antikoaguláns kezelés alkalmazása - 2019.01.26.

Pitvarfibrillációban szenvedő betegeknél a nem-K-vitamin antagonista antikoagulánsok adását jelentősen befolyásolhatja, hogy a CHA2DS2-VASc pontrendszerben szereplő társbetegségek milyen életkorban jelennek meg - 2019.01.26.

Egy új EKG algoritmus alapján nagyobb biztonsággal különíthető el az inferior STEMI hátterében álló CFX és RCA occlusio - 2019.01.16.

A pitvarfibrilláció miatt végzett ablatio jelentősen csökkenti az ismételt kórházi kezelések számát - 2019.01.16.

Diabetes mellitus és nem megfelelően beállított nocturnalis hypertonia társulásakor az empagliflozin az éjszakai vérnyomás csökkentésével hozzájárulhat a szívelégtelenség és a cardiovascularis mortalitás rizikójának a mérsékléséhez - 2019.01.13.

Rezisztens hypertoniában az intenzív vérnyomáscsökkentő stratégia csökkenti a súlyos cardiovascularis események gyakoriságát, a hagyományos antihypertensiv stratégiával összehasonlítva - 2019.01.13.

Stabil coronariabetegségeben a bétablokkolók csak a myocardiális infarctust átvészelt betegekben, és csak 1 éven belül elkezdve csökkentik az 5 éves mortalitást. A kalciumcsatorna-gátlók nem befolyásolják a mortalitást - 2019.01.13.

A szívműtét után korán megkezdett aerob terhelés javítja a funkcionális állapotot és az aerob kapacitást, a biztonságosságát azonban még további vizsgálatokkal kell tisztázni - 2019.01.13.

A pitfarfibrilláció miatt végzett ablatio után >6 perces tartamú pitvarfibrilláció és >0,1% pitvarfibrillációs teher alapján kell minősíteni a beavatkozás sikerességét - 2019.01.09.

A lakosság szűrése pitvarfibrillációra előnyös lehet, mert időben elkezdhető a tartós antikoaguláns terápia, a thrombo-emboliás szélütés pedig megelőzhető - 2019.01.09.

2018 - december

40 éves életkor alatt mind az emelkedett vérnyomás, mind az I. és II. fokozatú hypertonia (az ACC/AHA 2017. évi irányelvei alapján definiálva) a középkorú felnőttek számára jelentős cardiovascularis kockázatot jelent - 2018.12.29.

Az IVUS alapján történő DES implantáció kedvezőbb kimenetellel jár, mint az angiographiás eredményt figyelembe vevő intervenció - 2018.12.29.

A RAS gátlók és a más osztályú antihypertensiv szerek elsőként adva hasonló mértékben csökkentik a mortalitást, de a morbiditásra eltérően hatnak - 2018.12.29.

A coronaria kalciumpontérték meghatározása megalapozottabbá teheti a primer prevenciós célú statin-terápiát - 2018.12.29.

A pajzsmirigyműködés zavara a szívelégtelenségben szenvedő betegek prognózisát ronthatja - 2018.12.29.

A hagyományos kockázati tényezőket kiegészítő egyes biomarkereknek a meghatározása jelentősen növelheti az akut coronariaszindróma szempontjából veszélyeztetett, de korábban kis vagy közepes kockázatúnak ítélt személyeknek a számát - 2018.12.29.

Az aspirin primer prevenciós célú adása nem csökkenti a teljes halálozást, de növeli a súlyos vérzések kockázatát. Újra kell gondolni az aspirin primer prevenciós célú alkalmazását - 2018.12.22.

Az ACE-gátlók és az ARB-k azonos hatékonyságúak a hypertoniás betegek vérnyomásának a csökkentésében, a morbiditás és a mortalitás mérséklésében, de az ACE-gátlók a szívelégtelenség és a szövődményei megelőzésében hatékonyabbak lehetnek - 2018.12.22.

Bal főtörzs-betegségben és több-ér betegségben szenvedő betegek NSTEMI-je esetén a CABG-műtét kedvezőbb kimenetellel járhat, mint a PCI. Mindkét revascularisatio hatékonyabb, mint az optimális gyógyszeres kezelés - 2018.12.22.

A korábbi tünetmentes myocardialis infarctus az akut szívinfarktus miatt jelentkező betegek hosszútávú prognózisát kedvezőtlenül befolyásolja - 2018.12.22.

A His-köteg ingerlésével végzett kamrai reszinkronizáló kezelés hatékonyabb, mint a biventricularis ingerléssel végzett reszinkronizáló kezelés - 2018.12.22.

Úttörő lesz-e az ARNI a heveny szívelégtelenség terápiájában? - 2018.12.21.

A csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegek kezelésekor az NT-proBNP szintet is figyelembe vevő kezelési stratégia drágább, de nem hatékonyabb, mint a hagyományos, optimális gyógyszeres kezelési stratégia - 2018.12.18.

A primer prevenciós céllal adandó statin szükségességének az eldöntésekor a hagyományos, a kockázatot figyelembe vevő megközelítés helyett helyesebb a hosszútávú kedvező hatásra alapozott megközelítés - 2018.12.18.

Magyar szerzők közleménye. Az elektróda nélküli pacemakerek frekvencia-adaptív funkciója a fizikai aktivitás alapján jól beállítható - 2018.12.09.

A transzkatéteres aortabillentyű-pótlás után a RAS gátló kezelés csökkentheti a mortalitást és a szívelégtelenség miatti újbóli kórházi kezelés kockázatát - 2018.12.09.

A tünetmentes aorta stenosisban szenvedő betegek között ritka a hirtelen halál. A nagy nyomásgrádiens és csökkenő bal kamra funkció a mortalitás fő kockázati tényezői, a fokozott kockázat a billentyűpótlást követően is megmarad - 2018.12.09.

A magas vérnyomás és a bal kamra hypertrophia között szoros az összefüggés, azonban a hypertonia és a cardiovascularis mortalitás közötti kapcsolatot a bal kamra hypertrophia önmagában nem magyarázza meg - 2018.12.09.

2018 - november

Ischaemiás cardiomyopathiában szenvedő személyek számára a 120-130 Hgmm-es szisztolés és a 75-85 Hgmm-es diasztolés vérnyomás az optimális - 2018.11.25.

Már emelkedett-normális vérnyomású, cardiovascularis kockázati tényezőkkel rendelkező pácienseknél is kedvező hatása lehet az antihypertensiv kezelésnek - 2018.11.25.

Coronariabetegségben szenvedő személyekben a nagyadagú statinnal szembeni intolerancia esetén jól használható a kisadagú statin kombinálása ezetimibbel és/vagy terápiás hatású étrendkiegészítővel - 2018.11.25.

A cardiovascularis kockázati tényezőknek a változása és az előre nem látható módon kialakuló cardiovascularis betegségek között nem mutatható ki egyértelmű összefüggés - 2018.11.25.

A jobb cardiorespiratorikus állóképesség csökkenti a teljes, a cardiovasculáris okú és a rákkal kapcsolatos halálozást is - 2018.11.20.

A dapagliflozin a placeboval azonos biztonságosságú, de csökkenti a szívelégtelenség miatti kórházi kezelések arányát - 2018.11.19.

A 2-es típusú diabetes mellitusban és több-ér coronariabetegségben szenvedő páciensek hosszú távú halálozása kisebb CABG után, mint PCI-DES után - 2018.11.19.

Az alirocumab az összes nemhalálos és halálos esemény kockázatát csökkenti - 2018.11.18.

Az IL-1béta-gátló canakinumab a gyulladásgátló hatásával csökkenti a szívelégtelenség miatti kórházi kezelések számát és a halálozást - 2018.11.18.

A pitvarfibrillációban szenvedő betegek kockázatának az előrejelzésében és a kezelés kiválasztásában az ABC-szélütés és az ABC-vérzés pontrendszerek alkalmasabbnak látszanak, mint a CHA2DS2-VASc és a HAS-BLED pontrendszerek - 2018.11.14.

A dilatatív cardiomyopathiában szenvedő betegek állapotának a javulása esetén sem lehet leállítani a szívelégtelenség kezelésére szolgáló gyógyszereket - 2018.11.14.

A sacubitril–valsartan a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenség akut decompensatiojában jobban csökkenti az NT-proBNP szintet, mint az enalapril - 2018.11.14.

A gyulladásgátló céllal adott kis adagú metothrexat sem a gyulladásos paramétereket, sem a cardiovascularis eseményeket nem csökkenti a stabil coronariabetegségben szenvedő személyekben - 2018.11.13.

A primer prevenciós céllal adott D vitamin nem előzi meg sem a cardiovascularis, sem a rákos megbetegedéseket - 2018.11.13.

A tengeri forrásból származó omega-3 zsírsav primer prevenciós céllal adva sem a cardiovascularis, sem a rákos betegségek kockázatát nem csökkenti - 2018.11.13.

Az eikozapentaénsav nagy mértékben tisztított és stabil származéka, az icosapent ethyl túlnyomóan szekunder prevenciós céllal adva, a statinkezelést kiegészítve csökkenti a triglyceridszintet és a cardiovascularis események gyakoriságát - 2018.11.13.

2018 - október

A paroxysmalis vagy az új keletű persistaló pitvarfibrilláció kezelésében a percutan katéteres ablatio legalább olyan hatékony, mint a műtéti beavatkozás, és kevesebb szövődménnyel jár - 2018.10.29.

Az átfogó, a fizikai terhelést és a betegnevelést is magába foglaló kardiológiai rehabilitáció hatékonyabb, mint a megszokott rehabilitációs stratégia - 2018.10.29.

A vérnyomáscsökkentőként adott bétablokkolók a várandósság első trimeszterében nem növelik a fejlődési rendellenességek gyakoriságát - 2018.10.29.

Az angiotenzinkonveráló-enzim gátlók, főleg tartós adáskor, növelhetik a tüdőrák gyakoriságát, az angiotenzinreceptor-gátlókkal összehasonlítva - 2018.10.29.

A korábbi aspirin és/vagy statin kezelés befolyásolja az elsőként kialakuló akut coronariaszindróma klinikai képét, az infarktus kiterjedését, a gyulladás mértékét, a bal kamra funkcióját - 2018.10.23.

A nem-szívsebészeti műtétek utáni időszakban fellépő pitvarfibrilláció hasonló hosszú távú thromboemboliás kockázattal jár, mint nem-valvuláris pitvarfibrilláció - 2018.10.23.

Az NSTEMI-ben és több-ér betegségben szenvedő páciensek mortalitását a teljes revascularisatio jobban csökkenti, mint a csak az eseményért felelős coronariaartérián végzett beavatkozás - 2018.10.21.

Az alfaadrenerg-gátlók szívelégtelenségben is biztonságosak - 2018.10.21.

A nem-szteroid gyulladásgátló gyógyszereknek a musculoskeletalis panaszok miatti szedése rövid távon nem jár több szövődménnyel a hypertoniában, a szívelégtelenségben és a krónikus vesebetségben szenvedő páciensekben és nem növeli a mortalitásukat - 2018.10.14.

Szövődménymentes STEMI miatt végzett primer PCI és második generációs gyógyszerkibocsátó stent beültetése után a 6 hónapos kettős thrombocytagátlás ugyanolyan hatásos, mint a 12 hónapig tartó - 2018.10.14.

Magyar első szerző által írt közlemény: A digoxin mind a pitvarfibrillációban, mind a szívelégtelenségben szenvedő betegek teljes halálozását növeli - 2018.10.14.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben jelentős szerepe lehet a coronariák microvascularis dysfunctiojának - 2018.10.09.

Úgy tűnik, hogy a tünetek alapján jobban meg lehet ítélni a stabil angina pectoris diagnosztikájában a neminvazív vizsgálatok szükségességét, mint a kockázat-alapú irányelvek alapján - 2018.10.09.

Stabil coronariabetegségben a hypertonia kritériuma a 140 Hgmm vagy annál magasabb szisztolés és/vagy a 80 Hgmm vagy annál magasabb diasztolés vérnyomás, kezeléskor a célérték a 120-139/70-79 Hgmm-es vérnyomás - 2018.10.09.

Az alkoholfogyasztás mellett excentrikus bal kamra hypertrophia alakul ki, de nem romlik a szisztolés funkció - 2018.10.09.

2018 - szeptember

A vérnyomás emelkedése folyamatos összefüggésben van az aorta stenosis és az aorta regurgitatio növekvő kockázatával - 2018.09.26.

Nem lehet az orvosi rendelőben mért egyetlen vérnyomásra hagyatkozni, ezért a terápiás irányelvekben is helyteleníteni kell ezt a gyakorlatot - 2018.09.26.

ST-elevációval járó myocardialis infarctusban tartósan fennmaradó ischaemia esetén a tünetek kezdetétől számított 12-72 óra múlva elvégzett percutan coronariaintervenció is jelentős szívizom-mentéssel járhat a betegek többségében - 2018.09.24.

ST-elevációval járó myocardialis infarctusban az egyidejűleg kimutatott krónikus teljes elzáródás miatti PCI hosszú távon nem csökkenti a súlyos cardialis eseményeknek a gyakoriságát - 2018.09.24.

Több teljes coronaria occlusio esetén a több beavatkozás során végzett PCI előnyösebbnek tűnik, mint az összes elzáródásnak az azonos időben történő rekanalizációja - 2018.09.24.

75 éves vagy idősebb korban a nem-diabeteses személyekben nem indokolt a statinok primer prevenciós célú adása. Diabetes mellitusban 85 éves kor után a statinok primer prevenciós hatása csökken, 90 éves kor után megszűnik - 2018.09.22.

A cardiovascularis betegség kockázatát csökkentő optimális csokoládémennység hetente 45 gramm - 2018.09.22.

ST-elevációval nem járó akut coronariaszindrómában az igen korai, 12 órán belüli coronariaintervenció csak az igen nagy kockázatú személyek hosszú távú prognózisát javítja, egyéb esetekben a beavatkozást 48-72 órán belül kell elvégezni - 2018.09.22.

A kontroll egyénekkel összehasonlítva, a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő 55 évnél fiatalabb személyeknek a halálozási aránya 3-szoros, a bal kamra hypertrophia gyakorisága 2-szeres - 2018.09.22.

A csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenség patofiziológiájában főleg a sejtproliferáció és a sejtanyagcsere változása, a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenség kialakulásában inkább a gyulladás és az extracellularis matrix reorganizációja játszhat szerepet - 2018.09.22.

2018 - augusztus

A coronariaartéria komputeres tomográfiás angiográfiájával a koszorúerekben zajló gyulladás neminvazív módon is kimutatható, aminek prognosztikai és terápiás következményei is vannak - 2018.08.29.

Bal szívfelet érintő endocarditisben a stabil állapotú betegekben a megkezdett intravénás antibiotikus kezelés per os, akár ambuláns körülmények között is folytatható - 2018.08.29.

Súlyos szekunder mitrális regurgitatioban a mitrális billentyű percutan plasztikája nem javítja a betegek kilátásait a csak gyógyszerese kezeléshez képest - 2018.08.29.

A tafimidis adása javíthatja a transthyretin amyloid cardiomyopathiában szenvedő betegek prognózisát - 2018.08.29.

A rivaroxaban nem javította a szívelégtelenségben, coronariabetegségben szenvedő, szinuszritmusú páciensek kilátásait - 2018.08.29.

Az aspirin primer prevenciós céllal történő adása egy inkább megkérdőjelezhető - 2018.08.29.

Diabetes mellitusban az elsődleges megelőzés céljából adott omega-3 zsírsavnak nincs előnyös hatása - 2018.08.27.

Diabetes mellitusban az elsődleges megelőzés céljából adott aspirin 12%-kal csökkenti a súlyos vascularis események gyakoriságát, de 29%-kal gyakrabban okoz súlyos vérzést - 2018.08.27.

Az amlodipinnel történő vérnyomáscsökkentés és az atorvastatinnal törtő lipidcsökkentés kedvező hatása hosszú távon is érvényesül - 2018.08.27.

Több-ér betegségben kardiogén sokkal szövődött akut myocardialis infarctusban rövid távon jobbak a csak az infarctusért felelő artérián végzett PCI eredményei, mint a több éren végzett beavatkozásé, de hosszabb távon a különbség megszűnik - 2018.08.26.

Stabil coronariabetegség gyanúja esetén a hagyományos kivizsgálást kiegészítő CTA az 5 éves kimenetelt szignifikáns mértékben javítja - 2018.08.26.

A kórelőzményben szereplő magas vérnyomás STEMI-ben jelentős microvascularis károsodással, kedvezőtlen kimenetellel járhat együtt - 2018.08.20.

A szívelégtelenségben szenvedő betegekben a PR-intervallum meghosszabbodásának prognosztikai és terápiás jelentősége lehet - 2018.08.20.

A rutinszerű oxigénkezelés nem befolyásolja a kimenetelt a STEMI miatt PCI-vel kezelt betegekben - 2018.08.20.

2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegekben a kockázati tényezőknek a célértéken tartása jelentősen csökkentheti vagy meg is szüntetheti a fokozott cardiovascularis rizikót - 2018.08.19.

Ischaemiás cardiomyopathiában és bal kamra dysfunctioban szenvedő betegekben az optimális vérnyomás 120-130/75-85 Hgmm - 2018.08.19.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján nem kell arra törekedni, hogy a hypertoniában és bizonyítottan cardiovascularis betegségben szenvedő pácienseknek a vérnyomása 135/85 Hgmm-nél alacsonyabb legyen - 2018.08.19.

A fiatal sportolók között a hirtelen szívhalál ritka, leggyakrabban cardiomyopathia okozza, amit az általánosan végzett kardiológiai szűrővizsgálatokkal nem lehet előre jelezni - 2018.08.14.

Az akut szívinfarktus átvészelése utáni 1 évben számos kockázati tényező befolyásolhatja az újabb súlyos cardiovascularis eseményeknek a fellépését - 2018.08.14.

Pitvarfibrillációban és pitvarlebegésben eltérő az ischaemiás agyi történés kockázata, ami miatt a prevenciós kezelés alkalmazását indokoló CHA2DS2-VASc pontértéket is felül kellene vizsgálni - 2018.08.05.

A lipidcsökkentő kezelés primer prevenciós hatása független az életmódtól, az antihypertensiv kezelés előnyei csak kevésbé egészséges életmód esetén nyilvánvalóak - 2018.08.05.

Az aspirin prevenciós hatása jelentős mértékben függ a testsúlytól, az életkortól és a nemtől, ezért az aspirin adagját személyreszabottan kellene meghatározni - 2018.08.05.

2018 - július

A kardiopulmonális edzettség változása a kardiológiai rehabilitációs program után fontos meghatározója a későbbi mortalitásnak - 2018.07.30.

Az akut coronariaszindróma és a PCI után a kardiológiai rehabilitációs program jelentősen javítja a 10 éves túlélést - 2018.07.30.

Az útifű maghéjának a rosttartalma hatékonyan egészíti ki a statinok LDL-koleszterint csökkentő hatását - 2018.07.28.

Az etripamil orrspray gyorsan, megbízhatóan megszűnteti a paroxysmalis supraventricularis tachycardiát - 2018.07.28.

Magyar társszerző részvételével írt közlemény. A szívbe beültetendő készülékek elektródájának a bevezetésekor a v. cephalica kipreparálása a választandó módszer - 2018.07.28.

Milyen mechanizmussal rontja a dohányzás a STEMI-ben szenvedő betegek prognózisát? - 2018.07.19.

Magas vérnyomásban befolyásolja-e a bal kamra hypertrophia a pitvarfibrilláció progresszióját, a súlyos cardialis és cerebrovascularis események gyakoriságát? - 2018.07.19.

Az olívaolajjal vagy mogyorófélékkel kiegészített mediterrán diétának jelentős primer cardiovascularis prevenciós hatása van - 2018.07.16.

A MESA meséje a CAC prognosztikai jelentőségéről - 2018.07.16.

Pitvarfibrilláció és stabil coronariabetegség együttes előfordulásakor az orális antikoaguláns monoterápia a választandó antitrombotikus kezelés - 2018.07.13.

Magyar szerzők összefoglaló közleménye: A rejtett kardiotoxicitás – egy új fogalom a gyógyszerek kardiális biztonságosságában - 2018.07.13.

A cardiometabolikus betegségben szenvedő férfiak számára a munkahelyi stressz nagyobb mortalitási kockázattal jár, mint számos, akár eredményesen is kezelt hagyományos kockázati vagy életmódi tényező - 2018.07.07.

A nem szívsebészeti jellegű nagyműtétek kockázatának a felmérésére nem alkalmas a funkcionális állapotnak a szubjektív értékelése - 2018.07.07.

A pitvarfibrillációban szenvedő betegekben a direkt hatású antikoaguláns szerek mellett ritkább a myocardialis infarctus, mint K vitamin antagonisták szedésekor - 2018.07.07.

A szívelégtelenségben szenvedő páciensek közel ötödében progrediáló szekunder mitrális regurgitatio alakul ki, ezért rendszeresen figyelni kell az erre hajlamosító tényezőket - 2018.07.07.

A teljes ischaemiás idő prognosztikus jelentősége az ST-elevációval járó szívinfarktus miatt kezelt betegekben - 2018.07.06.

2018 - június

Hypertoniában szenvedő nagy cardiovascularis kockázatú páciensekben a 120-140 Hgmm-es szisztolés célvérnyomás elérése mellett arra is törekedni kell, hogy a diasztolés vérnyomás célértéke 70 - < 80 Hgmm legyen - 2018.06.30.

A pitvarfibrilláció miatt végzendő elektromos cardioversio optimális időpontja a ritmuszavar kezdetétől számított 24-48 óra - 2018.06.30.

A direkt hatású orális antikoagulánsok és a warfarin hatékonysága és biztonságossága azonos, ha a periprocedurális időszakban a kezelést felfüggesztik, ha azonban a beavatkozás körüli periódus idején fenntartják az antikoaguláns kezelést, a DOAC-ok 38%-kal ritkábban okoznak súlyos vérzést - 2018.06.30.

Az obstructiv coronariabetegség hiányában jelentkező angina pectoris heterogén kórkép, hosszú távú prognózisa is eltérő - 2018.06.27.

Nem-obstructiv coronariabetegség okozta myocardialis infarctus után igen fontos a szekunder prevenció - 2018.06.27.

Van-e különbség a normális vagy csaknem normális coronariaartériákkal rendelkező páciensek, a nem-obstructiv és az obstructiv coronariabetegségben szenvedő személyek prognózisa között - 2018.06.27.

ST-elevációval járó myocardiális infarctusban több-ér betegség fennállása esetén teljes revascularisatiora kell törekedni a primer PCI során - 2018.06.25.

Panaszmentes, kis cardiovascularis kockázatú személyek esetében nem indokolt a szűrővizsgálati célból végzett nyugalmi és terheléses EKG - 2018.06.25.

A fő hatástani csoportba tartozó vérnyomáscsökkentő gyógyszerek hatékonysága függ-e az életkortól? - 2018.06.10.

Az antihypertensiv kezelés kedvező hatásai mind a fiatal, mind az időskorra érvényesek. 80 évnél fiatalabb korban a 140 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés és 80 Hgmm-nél alacsonyabb diasztolés értékre, 80 év felett a 140-149 Hgmm-es szisztolés vérnyomásra kell törekedni - 2018.06.10.

A szignifikáns coronariabetegség megállapítására a terheléses EKG igen korlátozottan alkalmas, a többi neminvazív módszer esetében személyre szabottan kell elemezni a coronariabetegség valószínűségét és a diagnosztikai módszer referenciatartományait - 2018.06.10.

A kettős antithrombotikus kezelés a hármas kezeléssel azonos hatékonyságú, de kb. feleannyi vérzést okoz a pitvarfibrillációban szenvedő, PCI-n átesett betegekben - 2018.06.10.

Krónikus stabil coronariabetegségben a krónikus teljes coronariaelzáródás miatti PCI jelentős mértékben javítja a betegek egészségi állapotát, az optimális gyógyszeres kezelés kizárólagos alkalmazásával összehasonlítva - 2018.06.04.

A súlyos szisztolés dysfunctio nélküli coronariabetegekben a hirtelen és/vagy az arrhythmia okozta halál a leggyakoribb cardiovascularis halálok, azonban a teljes halálozást elemezve a nem-szíveredetű halál a leggyakoribb - 2018.06.04.

2018 - május

A 2017. évi amerikai hypertonia kezelési irányelvek alkalmazása esetén nagyobb lenne a magas vérnyomásban szenvedő páciensek aránya, többen igényelnének kezelést, de ez jelentősen csökkentené a cardiovascularis események és a halálozás kockázatát, a gyakoribb mellékhatások árán - 2018.05.29.

A jelenlegi elsővonalbeli antihypertensiv szerek másodlagos cardiovascularis prevenciós hatásában nincs különbség - 2018.05.29.

A His-köteg tartós ingerlése kedvezőbb kimenetellel jár, mint a tartós jobb kamrai ingerlés - 2018.05.29.

A His-köteg permanens ingerlésének a hatása - 2018.05.29.

A statinok hosszútávú alkalmazásakor jelentkező mellékhatások - 2018.05.27.

Annál jobban mérsékelik a mortalitást az LDL-koleszterint csökkentő gyógyszerek, minél magasabb a kezdeti LDL-koleszterin szint - 2018.05.27.

A nagyadagú bétablokkolók csökkentik a kamrai tachyarrhythmiák, a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés és a halálozás kockázatát a primer prevenciós célú ICD beültetését követően - 2018.05.27.

Az SGLT-2 gátlók és a GLP-1 agonisták alkalmazása csökkenti, a DPP-4 gátlók szedése nem befolyásolja a mortalitást - 2018.05.27.

A tiazid-szerű diureticumok (a hydrochlorothiazid azonban nem!) alkalmazásakor nagyobb mértékben csökken a bal kamra tömege, mint a renin-angiotezin rendszert gátló szerek adásakor - 2018.05.25.

Az általános népességben az inzulinrezisztencia hosszú távon kedvezőtlen hatású a szív szerkezetére és funkciójára, illetve a verőerekre - 2018.05.25.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő, magas vérnyomás miatt kezelt betegekben ≥90 és <60 Hgmm-es diasztolés vérnyomás esetén nagyobb a kockázata a kedvezőtlen kimenetelnek - 2018.05.25.

Az átlagosnál rövidebb tartamú QRS sem az egészséges, sem a coronariabetegségben szenvedő személyek prognózisát nem befolyásolja - 2018.05.09.

Az AVNRT katéteres ablatiojának a sikerességi aránya nagy, ritkák a szövődmények, az eredményeket a modernebb feltételek eddig nem javították - 2018.05.09.

A pitvarfibrilláció miatt elvégzett ablatio 5 éves sikerességének az aránya átlagosan 45,2%, de ez javítható, ha a pitvarfibrilláció diagnózisának a megállapítása és a beavatkozás között minél rövidebb idő telik el - 2018.05.02.

Pitvarfibrillációban szenvedő betegekben a hsTnT-szintnek prognosztikai jelentősége van - 2018.05.02.

Rezisztens hypertoniában általában az aldosteron túltermelése okozta sóretenció mutatható ki, ami azonban nem csak spironolactonnal, de amiloriddal is eredményesen kezelhető - 2018.05.01.

A nem K vitamin antagonista antikoagulánsok biztonságosak és ritkán okoznak szövődményt a pitvarfibrilláció miatt elektív cardioversiora kerülő betegeknél - 2018.05.01.

Az általános népességben végzett echokardiográfia során a hypertoniás személyekben a bal kamrai tömegindex, a nem-hypertoniás egyénekben a bal kamra longitudinális deformálódása szolgál prognosztikai információval - 2018.05.01.

A szív mágneses rezonanciás vizsgálatával elkülöníthető az obstructiv és a nem-obstructiv coronariabetegség okozta angina pectoris - 2018.05.01.

2018 - április

A hypertonia és társbetegségei kezelésében csak az ARB-k javasolhatók, az ACE gátlók nem? - 2018.04.15.

Egy vérnyomásmérés nem vérnyomásmérés! - 2018.04.15.

A STEMI szövődményeként jelentkező kamrai ritmuszavarok prognosztikai jelentősége függ a fellépés időpontjától - 2018.04.15.

NSTE-ACS-ben az invazív kezelési stratégia igen idős korban nem javítja az egészségi állapotot jellemző mutatókat - 2018.04.15.

Magyar szakemberek elsőszerzőségével írt közlemény: A terhelés után lassan csökkenő szívfrekvencia kedvezőtlen prognózist jelez - 2018.04.15.

Az NT-proBNP jelentősége az akut szívelégtelenség megállapításában a sürgősségi osztályon - 2018.04.08.

Az átmeneti ST-elevációval járó akut myocardialis infarctus különbözik-e a STEMI-től és az NSTEMI-től? - 2018.04.08.

A kis kalóriatartalmú vegetáriánus és mediterrán étrendek hatása a testsúlyra és a cardiovascularis kockázati mutatókra - 2018.04.08.

Van-e jelentősége annak, hogy a STEMI miatt végzett PPCI idején milyen mértékben csökken az ST-eleváció? - 2018.04.02.

Az “anteroapicalis infarctus” helyesebb elnevezés, mint az “anteroseptalis infarctus” - 2018.04.02.

A "no-reflow" jelenséget prognosztizáló EKG paraméter - 2018.04.02.

NSTEMI-ben az ST-depresszió a diasztolés, a T-hullám inverzió a szisztolés funkció változására utal - 2018.04.02.

Bal tengelyállással járó Bal Tawara-szár blokkban a bal kamra aszinkróniájának egy speciális mintázata észlelhető, amit a CRT terápia során a bal kamrai elektróda behelyezésekor is figyelembe kell venni - 2018.04.02.

HCM-ben és ICM/DCM-ben azonos mértékben hatásos az ICD, HCM-ben a defibrillációs teszt nem javítja a hatásosságot - 2018.04.02.

2018 - március

Időskorban a kórelőzményben szereplő cardiovascularis betegség szignifikáns mértékben módosítja a diasztolés vérnyomás és a cardiovascularis események kockázata közötti összefüggést - 2018.03.31.

Honnan érdemes SPRINT-elni? A teljes halálozás és a kezeléssel elért szisztolés vérnyomás összefüggését a kiindulási vérnyomás jelentősen befolyásolja - 2018.03.31.

A K vitamin antagonista antikoagulánsok alkalmazása hátrányos, a direkt hatású antikoagulánsok hatása előnyös lehet coronariabetegségben - 2018.03.31.

A cardiometabolikus tényezők és a társbetegségek növelik a bal kamra diasztolés dysfunctiojának a kockázatát, ami fokozza a cardiovascularis morbiditást és mortalitást - 2018.03.25.

A fluoroquinolonok fokozzák az aortaaneurysma kockázatát - 2018.03.25.

Az általános lakosságban legalább minden 200. személynél mitrális regurgitatio mutatható ki, aminek a kezelése nem megfelelő, ezért az elvárhatónál rosszabb a prognózisa - 2018.03.25.

A mágneses lebegtetésű szívpumpa hatékonyabb a súlyos szívelégtelenség kezelésében, mint a mechanikus pumpa - 2018.03.17.

A His-köteg ingerlése jobb klinikai kimenetellel jár, mint a jobb kamrai pacemaker - 2018.03.17.

Időskorban a biomarkerek alkalmasabbak a cardiovasularis betegségkockázat rövid távú előrejelzésére, mint a komplex kockázati pontrendszer - 2018.03.17.

Cardiovascularis betegségben és köszvényben szenvedő betegekben a febuxostat mellett nagyobb a teljes és a cardiovascularis mortalitás, mint az allopurinollal történő kezeléskor - 2018.03.17.

Az akut coronariaszindróma miatti DES-beültetés után a 6 hónapos DAPT mellett gyakoribb a szívinfarktus és a stent-thrombosis, mint 12 hónapos vagy hosszabb DAPT mellett - 2018.03.17.

Az akut coronariaszindróma miatt végzendő PCI idején adott atorvastatin telítőadag nem csökkenti a korai cardiovascularis eseményeknek a számát - 2018.03.17.

A DPP-4 gátlók a szívelégtelenség rosszabbodását okozhatják - 2018.03.17.

A DPP-4 gátlók növelhetik a szívelégtelenség kockázatát, amiben a fokozott adrenerg aktivitással kapcsolatos kardiotoxicitás játszhat szerepet, de ez bétablokkolóval ellensúlyozható - 2018.03.06.

A diabetes mellitusban szenvedő betegek szűrővizsgálata a coronariabetegségre csökkentheti a cardiális eseményeknek a kockázatát - 2018.03.06.

Növeli-e a digoxin adása a pitvarfibrillációban szenvedő betegek mortalitását? - 2018.03.06.

A kontaktus-ballon idő hossza különösen az instabil hemodinamikai állapotú STEMI-ben szenvedő betegek szempontjából döntő jelentőségű - 2018.03.05.

Az ambuláns vérnyomásmonitorozás során mért szisztolés vérnyomás a pitvarfibrillációnak egy fontos prognosztikai tényezője - 2018.03.05.

A cardiovasculáris kockázat csökkentése szempontjából nem mindegy, hogy a fizikai tevékenység munkavégzéssel vagy sporttal kapcsolatos-e - 2018.03.05.

2018 - február

A kaukázusi rasszban nem alkalmazhatók a SPRINT tanulmánynak a szisztolés vérnyomásra vonatkozó célértékei - 2018.02.18.

A 120 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomás kedvezőtlenül befolyásolja a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő páciensek kilátásait - 2018.02.18.

A kismértékű- vagy a mérsékelt alkoholfogyasztás idősebb korban is csökkenti a coronariabetegség kockázatát - 2018.02.18.

Az ülés helyett már az állás is elősegítheti a fogyást - 2018.02.18.

Bal Tawara-szár blokkban a hypertonia súlyosan rontja a bal kamra funkcióját - 2018.02.17.

Bal Tawara-szár blokkban a bal kamra funkciója kisebb mértékben javul a gyógyszeres kezelés mellett - 2018.02.17.

Lehet, hogy pontosabb lesz az echokardiográfiás vizsgálat, ha előtte nem ismerjük a klinikai adatokat - 2018.02.17.

Bár ritkán fordul elő a szívelégteleség a várandós nőkben, jelentős morbiditással és mortalitással jár együtt - 2018.02.17.

A tünetmentes hypothyreosis rontja a szívelégtelenségben szenvedő betegek prognózisát - 2018.02.17.

A megfelelő kezelés mellett javuló bal kamrai ejectios frakció kedvezően befolyásolja a szívelégtelenségben szenvedő betegek prognózisát - 2018.02.06.

A 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő, fokozott cardiovascularis kockázatú személyekben az alacsony diasztolés vérnyomás tovább fokozza a kockázatot - 2018.02.06.

Az omega-3 zsírsavakkal történő étrendkiegészítés és a cardiovascularis események kockázata között nem lehet kimutatni összefüggést - 2018.02.06.

A pitvarfibrilláció miatti katéteres abláció a "kastély" ura lehet? - 2018.02.05.

Jelenleg kevesebb biomarker alkalmas a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenség előrejelzésére, mint a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenség kockázatának a prognosztizálására - 2018.02.05.

A nagy érzékenységű szíveredetű troponin hozzáadása a jelenlegi kockázati tényezőkhöz javíthatja a szívelégtelenség prognosztizálását - 2018.02.05.

Az infectiv endocarditisre hajlamosító állapotok új kockázatbesorolására van szükség - 2018.02.05.

A jelenleg érvényes irányelvek szerint a szívinfarktust fiatal korban átvészelt személyek jelentős részében nincsenek meg a statinok adásának a feltételei az eseményt megelőzően - 2018.02.05.

2018 - január

A nagyobb vérnyomásvariábilitás fokozott cardiovasculáris kockázatot jelent - 2018.01.28.

A cardiovasculáris betegségek kialakulása szempontjából nincs a dohányzásnak "biztonságos" mértéke - 2018.01.28.

Az ülő életmód kedvezőtlen cardiális hatása a rendszeres fizikai terheléssel visszafordítható, aminek a szívelégtelenség megelőzésében is szerepe lehet - 2018.01.28.

Az egészséges étrend betartása az elhízásra való öröklött hajlamot is ellensúlyozhatja - 2018.01.28.

A pitvarfibrilláció miatt végzett katéteres ablatio után a korai időszakban regisztrált supravenriculáris ectopiás ütéseknek a nagy száma előre jelezheti a ritmuszavar kiújulását - 2018.01.21.

A bal pitvar megnagyobbodása előre jelezheti a pitvarfibrilláció kiújulását a rádiofrekvenciás ablatio után - 2018.01.21.

A jelenleg érvényes kezelési irányelvekben jelentős eltérés van a statinok primer prevenciós célra történő alkalmazhatóságában, ami befolyásolja a megelőzhető atherosclerosisos cardiovasculáris eseményeknek az arányát is - 2018.01.21.

Magas vérnyomásban a normális ejectios frakció ellenére csökkent a bal kamra kontraktilis tartaléka - 2018.01.21.

A bal kamra dysfunctiojának és a szívelégtelenségnek az epidemiológiája jelentősen megváltozott az utóbbi 3 évtizedben - 2018.01.13.

Triatlonistákban myocardiális fibrosis alakulhat ki, ami a terheléses szisztolés vérnyomással és a versenyek során megtett távolságokkal mutat összefüggést - 2018.01.13.

A coronariaartéria krónikus teljes elzáródása gyakran okoz dyspnoet, amit a sikeres PCI szignifikánsan csökkenthet, ha nincs a nehézlégzésnek nem cardiális oka - 2018.01.12.

Pitvarfibrillációban szenvedő betegekben az AV junctio ablatioja csökkentheti a pitvarfibrilláció miatti hospitalizációt, a beavatkozással egyidejűleg beültetett biventriculáris pacemaker csökkentheti a szívelégtelenség kockázatát - 2018.01.12.

A coronariabetegség hiányában fellépő szívmegállás patogenezisének és a túlélő személyek kilátásainak a meghatározásában fontos szerepe van a CMR-nek - 2018.01.09.

A megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegek 1/3-a az akut decompensatio után 1 éven belül meghal, ezért fontos a prognózis meghatározására alkalmas pontrendszer - 2018.01.09.

2017 - december

A rosuvastatin étkezés közbeni bevétele anélkül csökkentheti a mellékhatások gyakoriságát, hogy az befolyásolná az LDL-koleszterin-szintre gyakorolt kedvező hatását - 2017.12.30.

A jelenleg normálisnak tartott LDL-koleszterin-szint független összefüggést mutat a tünetmentes atherosclerosissal még akkor is, ha más kardiovaszkuláris kockázati tényezők hiányoznak - 2017.12.30.

A coronariák microvasculáris dysfunctioja diasztolés funkciózavart és megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenséget okozhat - 2017.12.30.

MINOCA gyanúja esetén a provokációs tesztek biztonságosak és a prognózis megítélésében is fontosak - 2017.12.30.

A coronariabetegségben és hypertoniában szenvedő páciensekben a diasztolés vérnyomásnak és a cardiovasuláris eseményeknek a J-alakú összefüggése függetlennek látszik a pulzusnyomástól - 2017.12.24.

Az éjszakai és a nappali-éjszakai hypertonia károsítja a jobb szívfelet - 2017.12.24.

A WISE tanulmányban a stabil coronáriabetegségben meghalt nők jelentős részének a jelenlegi kezeléssel befolyásolható kockázati tényezői voltak - 2017.12.24.

Az aortastenosis új, a szívkárosodást is figyelembe vevő osztályozási rendszere - 2017.12.24.

A szisztolés vérnyomás és a cardiovasculáris betegségek okozta halálozás közötti összefüggés különbözik diabetes mellitusban és diabetes hiányában, ami a vérnyomáscsökkentő kezelés eltérő hatékonyságát is megmagyarázhatja - 2017.12.22.

A szív mágneses rezonanciás vizsgálata optimalizálhatja a STEMI miatt kezelt betegek prognózisának a meghatározását - 2017.12.22.

A szív mágneses rezonanciás vizsgálatának az eredménye alapján összeállított pontrendszer jelentősen javíthatja a STEMI miatt kezelt betegek prognózisának a meghatározását - 2017.12.22.

Euthyreoid állapotú személyekben a magasabb tartományba eső fT4 összefüggést mutat az előre nem látható módon kialakuló pitvarfibrilláció nagyobb kockázatával - 2017.12.13.

Migrénben szenvedő betegekben a nyitott foramen ovale percutan zárása nem jár együtt a migrénes rohamok gyakoriságnak a megfelelő mértékű csökkenésével - 2017.12.13.

A megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegekben a hasi típusú elhízás növeli a teljes halálozás kockázatát - 2017.12.13.

Első myocardiális infarktusban a balkamrai thrombus miatti megfelelő anticoagulans kezelés csökkenti az emboliás események számát, de nem növeli a vérzés kockázatát - 2017.12.13.

A manifeszt atherosclerotikus vasculáris betegek visszatérő vasculáris eseményeinek a kockázata egyszerűbben is előre jelezhető, mint az ACC/AHA igen nagy kockázatú kategóriája alapján - 2017.12.11.

A szekunder prevenciós célú statinnal és nem-statinnal történő LDL-koleszterint-csökkentés jelentősen mérsékeli a súlyos kardiovaszkuláris eseményeknek a gyakoriságát - 2017.12.11.

STEMI után az optimális szekunder prevenciós gyógyszeres kezelés szignifikáns mértékben csökkenti az 1-éves mortalitást - 2017.12.11.

A direkt hatású orális antikoagulánsok között a napi 2x5 mg apixaban látszik a leghatékonyabbnak, legbiztonságosabbnak, és költséghatékony is - 2017.12.08.

Az egyes európai országokban eltérő a kamrai tachycardia kezelése még az abláció lehetősége esetén is - 2017.12.08.

Akut mellkasi fájdalom esetén, ha a biomarkerek negatívak, az EKG-n sem látható ischaemiára utaló eltérés, a további neminvazív vizsgálatok nem javítják a klinikai kimenetelt, de növelik a kórházi tartózkodást , a költségeket, a radiációs expozíciót - 2017.12.04.

Jó kardiorespiratorikus állóképesség esetén ritkább a pitvarfibrilláció, a szélütés és a halálozás, valamint pitvarfibrilláció fennállása esetén kisebb a szélütés és a halálozás kockázata - 2017.12.04.

Akut ischaemiás szélütésben ritkán fordulnak elő az ún. cerebrális T-hullámok, de a jelenlétük balkamrai funkciózavarra utalhat - 2017.12.04.

2017 - november

Laboratóriumi vizsgálatok nélkül is előre jelezhető a tünetmentes ateroszklerózis és annak a kiterjedése - 2017.11.29.

A magas vérnyomás ellátása 2017. évi amerikai irányelveinek az alkalmazása jelentősen növelheti a hypertonia prevalenciáját, de csak kis mértékben befolyásolja a gyógyszeres kezelést igénylő páciensek számát - 2017.11.29.

A nátriumbevitel csökkentésének és az egészséges étrendnek a vérnyomáscsökkentő hatása annál kifejezettebb, minél magasabb a kezelés előtti szisztolés vérnyomás - 2017.11.29.

140 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomás esetén a primer prevenciós célú antihypertensiv kezelésnek nincs előnyös hatása az összhalálozásra és a kardiovaszkuláris események gyakoriságára - 2017.11.29.

A szívelégtelenség kedvezőtlen prognózisa nagyrészt független az ejectios frakciótól - 2017.11.20.

A cardiális transthyretin amyloidosisban szenvedő betegek prognózisa az NT- proBNP és az eGFR alapján jól meghatározható - 2017.11.20.

A His-köteg tartós ingerlése javítja a szívelégtelenségben szenvedő betegek állapotát - 2017.11.08.

A His-köteg ingerlése a szív reszinkronizáló kezelésének egy alternatív módszere lehet - 2017.11.08.

Stabil angina pectorisban az optimális gyógyszeres kezelés mellett végzett PCI hatása megegyezik a placebo-beavatkozás hatásával - 2017.11.05.

Időskorú, coronariabetegségben szenvedő pácienseknél előnyösebb a DES és a rövidebb tartamú DAPT kombinációja - 2017.11.05.

2017 - október

A szívinfarktus után a szekunder prevenció céljából adott ACE-gátló/ARB, statin és bétablokkoló közül az utóbbi szükségessége nem egyértelmű - 2017.10.30.

Az EKG-elváltozás mintázatának klinikai és prognosztikai jelentősége van a bal körbefutó coronariaartéria elzáródása esetén - 2017.10.30.

Tünetekkel járó kardiovaszkuláris betegség miatt igen nagy kockázatú személyeknél már normális vagy emelkedetten normális vérnyomás esetén is megfontolandó az antihypertensiv kezelés - 2017.10.30.

Az antihypertensiv kezeléssel elérendő vérnyomást jelentősen befolyásolja a teljes kardiovaszkuláris kockázat, ezen belül pedig a diabetes mellitus fennállása - 2017.10.30.

Magyar szerzők közleménye: a korábbi elektromos kezelési módoknak a CRT-re bővítése és a CRT újonnan történő alkalmazása hasonló mértékben előnyös - 2017.10.30.

A pitvarfibrilláció miatti katéteres abláció után ritkábban van szükség a szívelégtelenség súlyosbodása miatt kórházi kezelésre és a kórházi kezelés tartama is rövidebb - 2017.10.22.

A pitvarfibrilláció miatti katéteres abláció javítja a bal kamra szisztolés funkcióját - 2017.10.22.

A tünetmentes pitvarfibrilláció gyakran észlelhető az idős betegek folyamatos EKG-ellenőrzésekor még korábbi pitvarfibrilláció hiányában is - 2017.10.22.

A kisadagú aspirin elhagyása növeli a kardiovaszkuláris események kockázatát - 2017.10.22.

A keringő szíveredetű myosin-kötő protein C alkalmas lehet a súlyos kardiovaszkuláris események előrejelzésére - 2017.10.17.

A szíveredetű myosin-kötő protein C alkalmas lehet az akut myocardiális infarktus igen korai diagnózisának a megállapítására - 2017.10.17.

A perivasculáris zsírszövet ábrázolásával kimutatható a coronariaartériákban zajló gyulladásos folyamat - 2017.10.17.

Nem ischaemiás eredetű szisztolés szívelégtelenségben az ICD primer prevenciós céllal történő alkalmazása nem csökkenti a mortalitást 70 éves kor felett - 2017.10.16.

≥4,9 mmol/l LDL-koleszterinszint esetén az LDL-koleszterinszint primer prevenciós célú csökkentése mérsékeli a coronariabetegség, a súlyos kardiovaszkuláris események gyakoriságát és a hosszú távú halálozást is - 2017.10.16.

Akut szívelégtelenségben az inotrop és/vagy vasoconstrictor hatású gyógyszerek i.v. adása növeli a kórházi halálozást és a hosszú távú összmortalitást - 2017.10.16.

A proteomikai profilirozás előre jelezheti az idős korban kialakuló szívelégtelenséget - 2017.10.14.

Egy új, második generációs nitroxyl donor kedvező hatású és biztonságos lehet a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenség kezelésében - 2017.10.14.

A bétablokkolók mind a csökkent ejectios farkcióval, mind a köztes ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben kedvező hatásúak, különösen szinusritmus fennállása esetén - 2017.10.14.

A céldózist elérő és a kisebb adagú ACE-gátló azonos hatékonyságú a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenség kezelésében - 2017.10.14.

Az ACE-gátlók csökkentik a mortalitást, az ARB-k azonban nem - 2017.10.14.

2017 - augusztus

Újra kell fogalmazni az egészséges étrendet: a szénhidrátok növelik a teljes halálozást, de nem befolyásolják a cardiovasculáris mutatókat, a zsírfogyasztás csökkenti a teljes mortalitást és nem növeli a cardiovasculáris események kockázatát - 2017.08.30.

Napi 37,5-50 dkg gyümölcs, zöldség vagy hüvelyes fogyasztása csökkenti a teljes és a cardiovasculáris mortalitást - 2017.08.30.

Az empagliflozin a szívelégtelenség kockázatának a teljes spektrumában kedvező hatású - 2017.08.30.

Az ibuprofen emeli a vérnyomást és növeli a hypertonia kialakulásának a kockázatát - 2017.08.30.

Az LDL-koleszterin igen alacsony szintjének az elérésére törekvés tovább csökkenti a cardiovasculáris kockázatot, és nem jár biztonságossági rizikóval - 2017.08.30.

A statin kezelést kiegészítő CETP gátló anacetrapib csökkenti a coronariaesemények gyakoriságát atherosclerosisos vasculáris betegségben szenvedő személyekben - 2017.08.29.

Az LDL koleszterin csökkentésének a kedvező hatása nem csak a mértékétől, de módjától is függ - 2017.08.29.

Myocardiális infarktus gyanúja esetén nincs szükség az oxigén rutinszerű adására - 2017.08.29.

A katéteres renális denervatio hatékonyan csökkenti az antihypertensiv gyógyszert nem szedő személyek vérnyomását - 2017.08.28.

Magyar társszerzők részvételével végzett tanulmány eredményei alapján az akut coronariaszindoma miatt végzett PCI után a thrombocytagátló kezelés intenzitása megfelelő ellenőrzés mellett csökkenthető - 2017.08.28.

A lipidszintet nem befolyásoló gyulladásgátló kezelés csökkeni az események gyakoriságát atherosclerosisban – egy speciális monoklonális antitesttel végzett tanulmány eredményei - 2017.08.28.

Merre téríti el az antithrombotikus „iránytűt” a kisadagú rivaroxaban és aspirin kombináció a stabil atherosclerosisos vasculáris betegségben? - 2017.08.28.

A pitvarfibrillációban szenvedő, PCI-n átesett betegek között a dabigatrant és P2Y12 gátlót tartalmazó kettős kezelés ritkábban okoz vérzést, de azonos hatékonyságú, mint a hagyományos hármas antithrombotikus terápia - 2017.08.28.

A vérnyomáscsökkentő gyógyszerek elhagyása jelentősen növeli az AMI kockázatát, különösen 90 nap után - 2017.08.18.

A vérnyomás hosszútávú átlagos értéke és pályagörbéje a cardiovasculáris és az összmortalitásnak is fontos prognosztikai tényezői - 2017.08.18.

Megfelelő módszerekkel jól kimutatható a vérnyomáscsökkentő kezelés előnyös hatása még tünetmentes balkamra-dysfunctio esetén is - 2017.08.18.

A havonta történő nagyadagú D-vitamin pótlás nem alkalmas a cardiovasculáris betegségek megelőzésére - 2017.08.17.

Az alvási apnoe miatti pozitív légúti nyomás nem befolyásolja a cardiovasculáris események, a cardiovasculáris halálozás és az összhalálozás kockázatát - 2017.08.17.

A katéteres és a műtéti aortabillentyű-pótlás azonos hatékonyságú és biztonságosságú, de az előbbi után nagyobb az otthonukba távozó betegek aránya - 2017.08.17.

A jelentős mértékű nátriumfogyasztás a szív szerkezetét és funkcióját is károsítja - 2017.08.09.

A bromocriptin adása kedvező hatású lehet peripartum cardiomyopathiában - 2017.08.09.

Magyar szerzők társszerzőségében írt tanulmány. A cardioversioval kapcsolatos anticoagulans kezelésben nő a NOAC-ok alkalmazásának az aránya - 2017.08.09.

2017 - július

Bélbaktériumok anyagcsereterméke növelheti a cardiovasculáris kockázatot - 2017.07.24.

Ma már a cardiovasculáris események többsége a <140/90 Hgmm-es vérnyomású személyekben következik be - 2017.07.24.

Indokolatlan a kis cardiovaculáris kockázatú személyek rutinszerű EKG-vizsgálata az egészségiállapot-felméréskor - 2017.07.24.

A többszörös kihordott várandósság jelentősen rontja a bal kamra diasztolés funkcióját - 2017.07.22.

A transthyretin szív-amyloidosis MR lelete - 2017.07.22.

A vad-típusú transthyretin szív-amyloidosis klinikai jellemzői – gyakran nem olyan, amilyennek hisszük - 2017.07.22.

Nem tisztázott, hogy miért nagyobb a halálozás és a szívelégtelenség gyakorisága nőkben a STEMI miatt végzett primer PCI után - 2017.07.22.

Adjuk-e NOAC-okat pitvarfibrillációban szenvedő betegeknek, ha a kórelőzményben már szerepel cerebrovasculáris esemény? - 2017.07.17.

Nemvalvuláris pitvarfibrillációban szenvedő, a szélütés szempontjából kiskockázatú betegekben indokolt-e az antithrombotikus kezelés? - 2017.07.17.

A NOAC-ok terápiás előnye nagymértékben függ attól, hogy a warfarinnal történő kezeléskor milyen arányban sikerül a terápiás INR-tartományt fenntartani - 2017.07.17.

A genetikailag befolyásolt nagyobb testtömeg-index egyértelműen összefügg a hypertonia, a coronariabetegség és a diabetes mellitus fokozott kockázatával, valamint a szisztolés és a diasztolés vérnyomással - 2017.07.16.

55 éves kor előtt megjelenő hypertonia esetén jelentős annak a kockázata, hogy az utódok is magas vérnyomásban fognak szenvedni, illetve, hogy a halál cardiovasculáris okból, főleg coronariabetegség miatt fog bekövetkezni - 2017.07.16.

Az új típusú anticagulansok alkalmazáskor több, mint egyötödével ritkább az intraoculáris vérzés, mint warfarin adásakor - 2017.07.16.

A modern gyógyszeres kezelés csökkenti a hirtelen halál gyakoriságát szívelégtelenségben - 2017.07.14.

Ugyanazok-e a kockázati tényezői a pitvarfibrillációnak és más cardiovasculáris betegségeknek? - 2017.07.14.

Egy EKG-mutatókból álló pontrendszer jól kiegészíti a bal kamrai ejectios frakciót a hirtelen szívhalál előrejelzésében - 2017.07.14.

A CRT-D után jobb a túlélés, mint CRT-P beültetését követően - 2017.07.14.

Az átmeneti tartományba eső ejectios frakcióval járó szívelégtelenség közelebb áll a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenséghez - 2017.07.08.

Minél jobb valakinek a cardiovasculáris állóképessége, annál kisebb a szívelégtelenség kialakulásának a kockázata - 2017.07.08.

A STEMI miatt végzett PCI-t követően az MRI-vel kimutatható microvasculáris obstructio prognosztikai értéke jobb, mint a coronarographia során észlelt 'no reflow' jelenség - 2017.07.08.

A mindennapi gyakorlat körülményei között a nem-valvuláris pitvarfibrilláció miatti cardioversioval kapcsolatos anticoagulans kezelésben a NOAC-ok legalább annyira hatékonyak, mint a warfarin - 2017.07.04.

Még sok tennivaló van a T2DM-ben és már ismert cardiovasculáris betegségben szenvedő betegek másodlagos prevenciójában - 2017.07.04.

A korábbi tartós statinkezelés hatása az akut coronariaszindróma megjelenésére - 2017.07.04.

A WPW-szindróma miatti rádiófrekvenciás ablatio hosszú távon csökkenti a mortalitást, de gyakrabban okoz a coronariasérülés miatt coronariaeseményt - 2017.07.03.

A horizontális vagy descendáló ST-szakasszal járó inferolaterális korai repolarizáció mind az ischaemiás, mind a nem ischaemiás eredetű hirtelen szívhalál kockázatát növeli - 2017.07.03.

A nem szívsebészeti műtétek alatt a thrombocytagátló-kezelés minimális vérzési kockázattal jár - 2017.07.03.

2017 - június

A mellkasi fájdalom miatt a sürgősségi osztályon jelentkező betegeknél nem indokolt a rutinszerű neminvazív kardiológiai vizsgálatok elvégzése - 2017.06.30.

Atherosclerosisban szenvedő betegekben csak ischaemiás anamnézis esetén előnyös az aspirin adása, de akkor is csak határértéken lévő szignifikanciával - 2017.06.30.

Idős korban is döntő jelentőségű az ideális cardiovasculáris állapot - 2017.06.30.

Hogyan befolyásolja az intenzív vérnyomáscsökkentés a krónikus vesebetegek kilátásait? - 2017.06.26.

A szívelégtelenség prognózisa melyik rákfajtákénál kedvezőtlenebb? - 2017.06.26.

A bal szívfél betegsége okozta pulmonális hypertonia alcsoportjai közül az izolált posztkapilláris pulmonális hypertonia jár a legkedvezőbb kilátásokkal - 2017.06.26.

Az ivabradin a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben csökkenti a szívfrekvenciát, de a kimenetelre nincs kedvező hatása - 2017.06.26.

A szérum húgysavszint csak a köszvénnyel és a vesekővel mutat bizonyítható összefüggést, más egészségi mutatók esetében nincs erre utaló egyértelmű bizonyíték - 2017.06.22.

A tünetmentes hyperuricaemia előre jelzi a cardiometabolikus eltéréseket a társbetegségben nem szenvedő személyekben is - 2017.06.22.

Diabetes mellitusban szenvedő betegekben a bétablokkolók növelik a cardiovasculáris események kockázatát - 2017.06.22.

Szívelégtelenségben szenvedő időskorú személyekben nincs különbség a bétablokkolók között a teljes halálozásra gyakorolt hatásban - 2017.06.22.

Pitvarfibrillációban, a K-vitamin antagonistákkal összehasonlítva, a direkt hatású anticoagulánsok és az aspirin is 2-szeresére növelik a szívinfarktus kockázatát - 2017.06.22.

Mind a hagyományos NSAID-ok, mind a „coxibok” növelik a szívinfarktus kockázatát, függetlenül a gyógyszerszedés tartamától - 2017.06.07.

A szisztolés vérnyomásnak a 120-124 Hgmm-re csökkentése esetén a legkisebb a cardiovasculáris kockázat és a teljes halálozás - 2017.06.07.

Egy új algoritmus a cardiovasculáris kockázat becslésére - 2017.06.07.

A bétablokkolók nem csökkentik a szívinfarktusos betegek 1 éven belüli halálozását, ha sem szívelégtelenség, sem balkamra-dysfunctio nem állapítható meg - 2017.06.07.

Mind a tartósított, mind a nem feldolgozott vöröshúsok növelik a teljes és az okspecifikus mortalitást, a fehérhúsok viszont kedvező hatásúak - 2017.06.07.

A prokainamid hatásosabb és biztonságosabb, mint az amiodaron a jól tolerált széles QRS-sel járó tachycardia kezelésében - 2017.06.07.

A bal Tawara-szár blokk mellett a septum koraszisztolés kontrakciója is fontos prognosztikai tényezője a szív reszinkronizáló kezelése sikerességének - 2017.06.07.

2017 - május

A bal Tawara-szár blokk nem minden esetben jár bal kamrai diszszinkróniával, ezért a szív reszinkronizáló kezelése sikertelen lehet - 2017.05.31.

A pitvarfibrillációhoz társuló szívelégtelenség növeli a halálozást, a kórházi kezelés gyakoriságát, rontja az életminőséget, a szélütés kockázatát azonban nem fokozza - 2017.05.31.

Időskorban a primer prevenciós céllal adott statinnak nincs kedvező hatása, sőt, 75 éves vagy idősebb korban növelheti a teljes halálozást - 2017.05.31.

A pitvarfibrilláció katéteres ablációja után a vérnyomás agresszív csökkentése nem mérsékeli a pitvari ritmuszavarok visszatérésének a gyakoriságát - 2017.05.31.

A vérnyomás erőteljesebb csökkentése jelentősen mérsékeli a balkamra-hypertrophia kialakulásának vagy progressziójának a kockázatát, de ez alig magyarázza meg a cardiovasculáris események kedvező alakulását - 2017.05.22.

Az ASCOT-LLA tanulmány eredményei alapján az izompanaszok gyakoribb előfordulásáról csak akkor számoltak be a betegek és kezelőorvosaik, ha tudtak a statinnal történő kezelésről, a kettősvak kezelési fázisban azonban nem volt több esemény - 2017.05.22.

A csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő nem fekete bőrű betegekben a hidralazin+izoszorbid-dinitrát kombináció kedvezőtlenül befolyásolja a kimenetelt - 2017.05.15.

A megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenség akut dekompenzálódása esetén akkor romlik a vesefunkció, ha a jobb kamra funkciója károsodott és kedvezőtlen átépülése észlelhető - 2017.05.15.

A krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegekben a kardiológiai rehabilitációs program kedvezően befolyásolja a neuro-hormonális profilt - 2017.05.09.

Magyar szerzők közleménye: A kardiológiai rehabilitációs program gátolja a thrombocyta-aggregációt az akut coronariaszindrómán átesett betegekben - 2017.05.09.

A várandósságot közvetlenül megelőzően vagy a korai szakban adott vérnyomáscsökkentő gyógyszerek veleszületett szívhibát okozhatnak - 2017.05.02.

Valódi rezisztens hypertoniában a kezelés kiegészítése spironolactonnal jobb hatású, mint a renális denervatio - 2017.05.02.

Az LDL-koleszterin intenzív csökkentése a coronaria CTA eredménye alapján is mérsékeli a plakkprogressziót - 2017.05.02.

Hogyan befolyásolja a CRT-nek az ICD-vel történő kiegészítése a >180 ms tartamú QRS-ű betegek sorsát? - 2017.05.02.

2017 - április

10 éves betegkövetés alapján a korai invazív stratégia nem jobb, mint a szelektív beavatkozás, az ST-elevációval nem járó akut coronariaszindrómában szenvedő, emelkedett troponin T szintű betegekben - 2017.04.25.

A pitvarfibrilláció miatt adott DOAC kétszer gyakrabban okoz szívinfarktust, mint a K vitamin antagonista - 2017.04.25.

Mindenképpen tisztázni kell a mellkasi fájdalom okát! - 2017.04.25.

A stabil mellkasi fájdalomra panaszkodó páciensek prognózisáról a coronaria CTA jobb információt nyújt - 2017.04.17.

Stabil coronariabetegségben a funkcionális vizsgálat vagy a coronaria CTA legyen-e az első vizsgálat, és annak milyen további kihatásai vannak? - 2017.04.17.

Megtartott ejectios fractioval járó szívelégtelenségben a spironolacton hatékonysága függ a natriureticus peptidek színtjétől - 2017.04.17.

Mi legyen a célvérnyomás értéke a nagy cardiovasculáris kockázatú betegekben? - 2017.04.10.

Milyen vérnyomásérték elérésére törekedjünk a magas vérnyomásban szenvedő betegeknél, ha diabetes mellitus is fennáll vagy az utóbbi hiányában, és milyen gyógyszereket alkalmazzunk? - 2017.04.10.

Dániai adatok szerint fiatal korban gyakoribbá, idősebb korban ritkábbá vált a szívelégtelenség, ami miatt a társadalmi teher növekedni fog - 2017.04.10.

A hagyományos kockázati tényezők mellett többféle vizsgálómódszer eredményének a bekapcsolása a kockázatbecslésbe jelentősen javítja a prognosztikai értéket - 2017.04.10.

STEMI-ben a korai Q-hullám kisebb mértékű szívizommentésre és kiterjedtebb microvasculáris obstructiora utal, de a primér PCI ilyenkor is előnyös - 2017.04.10.

A bal kamra hypertrophia új EKG kritériuma (SD+SV4) jobbnak látszik, mint a jelenleg alkalmazottak - 2017.04.09.

A CRT-nek az ICD-vel történő kiegészítése csak ischaemiás cardiomyopathiában kedvező hatású, nem ischamiás cardiomyopathiában nincs jótékony hatása - 2017.04.09.

2017 - március

Ischaemiás eredetű szívelégtelenség miatti CABG-műtét után a 2-3. hónapban a leggyakoribb a hirtelen szívhalál, amelynek a megnövekedett bal kamrai végszisztolés térfogat és a BNP a legfontosabb prognosztikai tényezői - 2017.03.28.

A nagy rosttartalmú étrend és az étrend megnövelt acetáttartalma kedvezően befolyásolja a bél mikrobiotát, gátolja a magas vérnyomás és a szívelégtelenség kialakulását – állatkísérletes adatok alapján - 2017.03.28.

Diasztolés dysfuncioval járó magas vérnyomásban bár a bal kamra ejectios frakciója megtartott, ennek az ára a disztolés funkció károsodása - 2017.03.28.

Az LDL-koleszterin csökkentésének egy újabb lehetősége - 2017.03.18.

Egy Fourier-elemzés, másképpen... - 2017.03.18.

STEMI-ben és többér-betegségben a frakcionális áramlási tartalék figyelembe vételével végzett komplett coronaria-revascularisatio kevesebb későbbi eseménnyel jár, mint a csak az infarktusért felelős artérián végzett PCI - 2017.03.18.

A kisadagú rivaroxaban és a P2Y12 kombinációja azonos gyakoriságú vérzési kockázattal jár mint az aspirint és a P2Y12-t kombináló DAPT akut coronariaszindrómában - 2017.03.18.

Már enyhe fokú szívelégtelenségben is a CRT-t a bal kamra szerkezetének a változása kíséri, ami az átépülés visszafordulásával jár - 2017.03.12.

Klinikai jellemzőkből és biomarkerekből álló pontrenszer képes előre jelezni a szignifikáns coronariabetegséget - 2017.03.12.

A szabadidős fizikai aktivitás és a BMI a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenség kockázatával mutat összefüggést - 2017.03.12.

A jelenlegi étrendi tanácsok elfogadása szerény mértékű, ezért a kedvező cardiovasculáris megelőző hatás is csekély (bár szignifikáns mértékű) - 2017.03.10.

A resveratrolnak nincs kedvező hatása metabolikus szindrómában - 2017.03.10.

Pacemakert és ICD-t viselő személyeknél a nem mellkasi MRI biztonságos, ha a készülékeket a vizsgálat előtt megfelelően beállítják - 2017.03.10.

Fiatal korban a kalcium kimutathatósága a coronariaartériákban kedvezőtlen prognózist jelent - 2017.03.10.

Személyre szólóan kell meghatározni a DAPT optimális tartamát DES beültetése után - 2017.03.10.

Az alirocumabbal elért igen alacsony LDL-koleszterin-szint is összességében biztonságosnak tűnik, bár a katarakta gyakorisága növekedhet - 2017.03.04.

Magyar szerzők közreműködésével írt közlemény. Az újonnan történő CRT kezelés hatása kedvezőbb, mint, ha arra csak felbővítés után kerül sor - 2017.03.04.

2017 - február

Az éjszakai vagy a nappali hypertonia károsítja-e jobban a szívet? - 2017.02.26.

Az álcázott tachycardia jelentősége hypertoniában - 2017.02.26.

Kell-e az idős személyek magas vérnyomását csökkenteni, ha igen, milyen mértékben? - 2017.02.26.

Csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenség és pitvarfibrilláció társulásakor a bétablokkoló csökkenti a mortalitás, a kórházi kezelés gyakoriságát azonban nem befolyásolja - 2017.02.11.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben a pitvarfibrilláció együtt jár a fizikai terhelhetőség csökkenésével, a nátriuretikus peptidek növekedésével, a bal pitvar átépülésével - 2017.02.11.

Jól látható módon, az emocionális stressz okozta amygdala aktivitás növeli a cardiovasculáris események kockázatát - 2017.02.11.

Coronariabetegségben és csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben az invazív stratégia hosszabb túléléssel jár, az ACBG jobb hatású, mint a PCI - 2017.02.11.

30 év bizonyítékai alapján, csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben az ACEI+BB+MRA és az ARNI+BB+MRA kombináció csökkent a legnagyobb mértékben a teljes halálozást - 2017.02.11.

A szövődmények gyakorisága függ a pitvarfibrilláció típusától - 2017.02.07.

NYHA IV funkcionális osztályú szívelégtelenségben is hatékony lehet a kamrai tachycardia rádiofrekvenciás ablációja - 2017.02.04.

A nem-obstructiv coronariabetegség okozta akut coronariaszindróma esetén jobb a prognózis, de a kockázata így sem elhanyagolható - 2017.02.04.

2017 - január

Újra kell gondolni a szívelégtelenség osztályozását időskorban - 2017.01.28.

Erőteljesen vagy kevésbé intenzíven csökkentsük-e az idős betegek vérnyomását? - 2017.01.28.

Izolált szisztolés hypertoniában szenvedő idős betegekben a 130-144 Hgmm-es szisztolés vérnyomás kedvezőbb lehet, mint az ennél magasabb vagy alacsonyabb vérnyomás - 2017.01.28.

Az alacsonyabb (<70/perc) nyugalmi szívfrekvencia esetén nagyobb a véletlenszerűen kialakuló pitvarfibrilláció kockázata - 2017.01.28.

Hogyan lehet rendet tenni a zűrzavarban? Az ACC 2017-es iránymutatása a periprocedurális antikoagulálásról pitvarfibrilláló betegekben - 2017.01.26.

A tartósan normális EKG jó cardiovasculáris prognózissal jár együtt, alkalmas lehet a cardiovasculáris egészségi programok monitorozására is - 2017.01.25.

A bal kamra átépülésének a komplexebb minősítése a szívelégtelenségnek a még tünetmentes, A és B osztályaiban is segíthet a prognózis meghatározásában - 2017.01.25.

A vashiány alapvetően befolyásolja a szív reszinkronizáló kezelésének a sikerességét - 2017.01.25.

Az alirocumab jelentősen és tartósan csökkenti az Lp(a) szintjét - 2017.01.22.

Az alirocumab biztonságossága 14 tanulmány eredményei alapján - 2017.01.22.

A coronariabetegségben szenvedő személyek gyakrabban halnak meg nem cardiovasculáris okok miatt, de a prognosztikai tényezők gyakran megegyeznek a cardiovasculáris halálozás előre jelző tényezőivel - 2017.01.22.

Szívelégtelenséggel nem járó stabil coronariabetegségben a renin-angiotenzin rendszer gátló gyógyszerek nem előnyösebbek, mint a többi gyógyszer, a placébóval összehasonlítva csak nagy eseménygyakoriság esetében jelenik meg a kedvező hatásuk - 2017.01.22.

Befolyásolja-e COPD a PCI későbbi kimenetelét? - 2017.01.18.

A coronariaartéria áthidaló műtétje elősegítheti a natív érszakasz betegségének a súlyosbodását - 2017.01.18.

Magyar szerzők közreműködésével készült közlemény. Milyen gyakori a pacemaker-elektróda okozta szívperforáció? - 2017.01.18.

Az acetilszalicilsav új, elhúzódó kioldódású készítménye tartós, 24 órás thrombocytagátló hatást biztosít diabetes mellitusban szenvedő betegekben is - 2017.01.14.

Van-e összefüggés a várandósság első 3 hónapjában a magas vérnyomás miatt szedett ACE gátlók és a fejlődési rendellenességek között? - 2017.01.14.

Az akutan dekompenzálódott szívelégtelenség miatt kezelt betegek kilátásait befolyásolja az etiológia, különösen csökkent bal kamrai ejectios frakció esetén - 2017.01.13.

A magas kamrai frekvenciával járó de novo pitvarfibrilláció prognózisát befolyásolja a beteg jelentkezésekor észlelt bal kamrai ejectios frakció - 2017.01.13.

A statinterápia kiegészítése ezetimibbel nem emeli az éhomi glükóz-szintet - 2017.01.12.

Mind az EKG, mind az MRI alapján megállapított bal kamra hypertrophia a szívelégtelenség előre jelző tényezője, de az MRI önmagában helyettesítheti a Framingham pontrendszert - 2017.01.12.

A statinok védenek nem szívsebészeti műtétek esetén - 2017.01.03.

Mitől szakadt meg Leia hercegnő édesanyjának, Debbie Reynoldsnak a szíve? - 2017.01.02.

2016 - december

Biológiai műbillentyű beültetése után a K vitamin antagonista kezelés nem jár előnnyel, de gyakrabban okoz vérzést - 2016.12.29.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben gyakori a jobb kamra dysfunctioja és a pulmonális hypertonia, amelyek a prognózist is rontják - 2016.12.29.

Magas vérnyomásban a szív dimenzióit és diasztolés funkcióját az életkor és a nem is befolyásolja - 2016.12.29.

A CHA2DS2-VASc pontrendszer a szívelégtelenségben szenvedő betegek fokozott mortalitási kockázatának a prognosztizálására is használható - 2016.12.28.

Csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben az egyes kezelési módok mind a mortalitást, mind a kórházi kezelés kockázatát eltérően befolyásolják - 2016.12.28.

A neminvazív képalkotó eljárások költséghatékonysága a coronariabetegség gyanúját keltő stabil mellkasi fájdalom esetén - 2016.12.27.

A szívinfarktus után elkezdett bétablokkoló hatása az ápolási otthonban kezelt idős betegek funkcionális állapotára és halálozására - 2016.12.27.

Van-e értelme az áthidaló heparinkezelésnek a K vitamin antagonista elkezdésekor nem valvuláris pitvarfibrillációban? - 2016.12.27.

Szívelégtelenségben a miozinaktivátor omecamtiv mecarbil javítja a szív működését, csökkenti a bal kamra tágulatát - 2016.12.25.

A diabetest megelőző állapotok jelentős fokú cardiovasculáris egészségkockázattal járnak - 2016.12.25.

A középkorú személyekben a magas vérnyomás, az elhízás és a diabetes hiánya több, mint 30 éves szívelégtelenségtől mentes továbbélést jelent - 2016.12.25.

2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő tünetmentes személyek hosszútávú kilátásai kiválóak, ha a coronaria CTA eredménye alapján a coronariaartériák normálisak vagy a coronariabetegség nem-obstructiv jellegű - 2016.12.22.

A coronaria-CTA eredménye jelentősen kihat a diabetes mellitusban szenvedő, stabil állapotú betegek hosszútávú kilátásaira - 2016.12.22.

Az AMI miatti PCI után a betegek egyötöde korán elhagyja az ADP-receptor gátlót, ami 40%-kal növeli a súlyos CV események kockázatát - 2016.12.21.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegekben a pulzusnyomásnak klinikai jelentősége van - 2016.12.21.

Idős korban a szívelégtelenség kialakulásának a fokozott kockázatát egyes echokardiográfiás paraméterek előre jelezhetik - 2016.12.21.

Pitvarfibrilláció miatt végzett v. pulmonalis izolálása után a fokozott kockázatú betegekben fenn kell tartani az anticoagulans kezelést - 2016.12.14.

A mágneses lebegtetés elvét alkalmazó keringéstámogató eszköz kevesebb szövődményt okoz, mint a hagyományos pumpa - 2016.12.14.

Cardiovasculáris szempontból a celecoxib legalább olyan biztonságos, mint a naproxen vagy az ibuprofen - 2016.12.14.

Egy új hatásmechanizmusú, igen tartós hatású, a PCSK9 szintézisét gátló szer vizsgálatának az első eredményei - 2016.12.07.

A rivaroxaban ÚTTÖRŐ hatású a pitvarfibrillációban szenvedő, intracoronariás stentbeültetésen átesett betegekben: kisebb halálozás, kevesebb klinikai esemény - 2016.12.07.

Pitvarfibrillációban szenvedő, PCI-n átesett betegekben ÚTTÖRŐ jelentőségű, hogy a rivaroxaban kiegészítése thrombocytagátlóval kevesebb vérzéssel jár, mint a K vitamin antagonista+DAPT - 2016.12.07.

A diéta, úgy tűnik, többet ér a gyógyszereknél a koleszterincsökkentésben – legalábbis Amerikában - 2016.12.04.

Nőkben a kóros CFR az obstructiv coronariabetegség hiányában is növeli a cardiovasculáris események kockázatát - 2016.12.03.

A meghosszabbodott (≥230 ms) PR-intervallum kedvezőtlenül befolyásolhatja a CRT hatékonyságát - 2016.12.03.

2-es típusú diabetes mellitusban a primer prevenciós céllal adott aspirin nem csökkenti a cardiovasculáris események kockázatát, de növeli a gastrointestinális vérzés rizikóját - 2016.12.02.

Az orvosi rendelőben mért vérnyomás rossz egyezést mutat az ambuláns vérnyomásmonitorozás nappali átlagos értékével, különösen idős korban, aminek terápiás következményei is lehetnek - 2016.12.02.

Magas vérnyomásban, pitvarfibrillációban szenvedő betegekben a szinuszritmus helyreállítását követően a vérnyomás megemelkedhet - 2016.12.02.

A statinkezelés intenzitása és a teljes mortalitás között lépcsőzetes, fordított összefüggés mutatható ki idős és igen idős személyekben is - 2016.12.02.

2016 - október

Mi a kezelés melletti szisztolés vérnyomás optimális értéke hypertonia és coronariabetegség együttes előfordulásakor? - 2016.10.25.

Van-e összefüggés a vérnyomásértékek és a lipidszintek között? - 2016.10.25.

Az angiotenzinkonvertáló-enzim gátlók a ≥65 éves páciensekben is hatékonyabbak a cardiovascularis események megelőzésében, mint a placebo (a szélütés kivételével), a hatékonyságuk a többi gyógyszerével megegyezik - 2016.10.24.

A myocardialis infarctus után a kardiológiai rehabilitáció 1 éven belül nem befolyásolja az egészségi állapotot, de 41%-kal csökkenti a teljes mortalitás kockázatát (akár 7 év távlatában is) - 2016.10.24.

Alulmaradt az amiodarone - 2016.10.23.

A neminvazív coronaria CTA eredményei alapján az LDL-koleszterin intenzív csökkentése lassítja a coronaria plakk progresszióját - 2016.10.22.

A rövid tartamú pitvari tachycardia és/vagy pitvarfibrilláció nem jár klinikai következményekkel - 2016.10.22.

Szívelégtelenségben szenvedő betegekben a nagy adagú koffein nem jelent arrhythmiás kockázatot - 2016.10.21.

Komplex percutan coronariaintervenció után a tartós kettős thrombocyta-gátló kezelés mellett kisebb a súlyos cardiovascularis események kockázata - 2016.10.21.

Az aldosteron a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben akkor lehet jóhatású, ha a terhelésre nő a balkamrai telődési nyomás - 2016.10.19.

A gyógyszerkibocsátó és a csupasz fémstentek beültetése után azonos a halálozás és a myocardialis infarctus gyakorisága, de az előbbit követően ritkább az ismételt revascularisatio és a stent-thrombosis - 2016.10.19.

Az inhalációban adott nátriumnitrit javítja a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegek hemodinamikai állapotát nyugalomban és terhelés alatt - 2016.10.18.

A direkt hatású anticoagulansok előnyei a warfarinnal szemben pitvarfibrillációban szenvedő betegekben - 2016.10.18.

A laurinsavban gazdag olajok előnyösek lehetnek a kardiológiai betegeknek is - 2016.10.18.

A CHA2DS2-VASc≥1 és a bal pitvar megnagyobbodásának az együttes megléte, a pitvarfibrilláció fennállásától függetlenül is, jelentősen növeli a szélütés kockázatát - 2016.10.17.

A persistalo pitvarfibrilláció miatt végzett katéteres ablation átesett betegek 6 éves követésének az adatai - 2016.10.17.

Hemodinamikai változások szívbillentyű-betegségben szenvedő nők normális lefolyású várandóssága idején - 2016.10.17.

Súlyos aortastenosisban kis vagy közepes perioperativ mortalitási kockázat esetén kedvezőbb a tansfemoralis TAVI, mint a sebészeti billentyűpótlás, de az utóbbi jobb megoldás, mint a transapicalis TAVI - 2016.10.13.

Súlyos tünetekkel járó aortastenosisban a biológiai műbillentyű sebészeti beültetése jelentősen javíthatja a kimenetelt, de hosszú távon ellenőrizni kell a billentyűdegenerációt - 2016.10.13.

Az NSAID-ok aktuális szedése közel 20%-kal növelheti a kórházi ellátást szükségessé tevő szívelégtelenség kockázatát - 2016.10.13.

2016 - szeptember

A TAVI eredményességét nem befolyásolja az életkor - 2016.09.30.

A nagy zsír-blöff - 2016.09.30.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben a balpitvari funkció is károsodott, ami a prognózisra is kedvezőtlenül hat - 2016.09.30.

Myocardialis infarctusban a szívelégtelenség és a balkamra-dysfunctio hiánya esetén hasznos a korai bétablokkoló-kezelés, a tartós kezelésnek azonban nincs előnyös hatása - 2016.09.30.

Idős betegekben eltérő a STEMI és az NSTEMI után a rövid és hosszú távú prognózis - 2016.09.30.

Idős személyek primer prevenciós célú statin-kezeléséhez a kockázati pontérték mellett a tünetmentes atheroscleroticus cardiovascularis betegség kimutatása is szükséges - 2016.09.30.

Mikor indokolt diabetes mellitusban a primer prevenciós célú aspirin-kezelés? - 2016.09.20.

Indokolt-e a stabil coronariabetegségben szenvedő páciensekben a gyógyszeres kezelés optimális beállítása a sztentbeültetés előtt? - 2016.09.20.

Coronariabetegségben szenvedő páciensekben ne legyen a szisztolés 120 Hgmm-nél, a diasztolés vérnyomás 70 Hgmm-nél alacsonyabb - 2016.09.13.

ARB-k és a többi vérnyomáscsökkentő. Mellékhatások, a kezelés abbahagyása - 2016.09.13.

A szélütés mellett a pitvarfibrilláció más kockázatainak a megelőzésére is figyelni kell - 2016.09.13.

A nyugalmi szívfrekvencia összefüggése a cardiovacularis és a nem cardiovascularis betegségek kockázatával - 2016.09.13.

A krónikus coronariaelzáródás rossz prognózissal jár ischaemiás eredetű szívelégtelenségben - 2016.09.10.

Melyik a legjobb PCI-stratégia STEMI-ben és több-ér coronariabetegségben? - 2016.09.10.

A bal kamra tömege fontos tényezője a szívinfarktus nagyságának - 2016.09.10.

Kedvezően befolyásolja a hosszútávú túlélést a korai coronaria-revascularisatio, ha stressz-echokardiográfiával szívizom-ischaemia mutatható ki - 2016.09.05.

Az étrendi zsírok és a halálozás - 2016.09.05.

Adjunk-e bétablokkolót idős, stabila angina miatt PCI-n átesett betegeknek, ha a kórelőzményben sem myocardiális infarktus, sem szívelégteleség nem szerepel? - 2016.09.03.

Melyik pontrendszer alkalmas a thromboemboliás, a cardiovascularis események és a halálozás előrejelzésére? - 2016.09.03.

2016 - augusztus

Vérnyomáscsökkentő kezelés 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő, de cardiovascularis betegség nélküli páciensekben - 2016.08.31.

Az angiotenzinkonvertáló-enzím gátlók hatékonysága és biztonságossága időskorban - 2016.08.31.

Kevesebb, mint 140 Hgmm-es szisztolés vérnyomás esetén a vérnyomáscsökkentő kezeléskor el kell kerülni a 70 Hgmm-nél alacsonyabb diasztolés vérnyomást - 2016.08.31.

A mindennapi orvosi gyakorlatban is a 120 Hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomás esetén a legkisebb cardiovasculáris események gyakorisága egyes nagykockázatú 65 éves vagy idősebb betegekben - 2016.08.31.

A 2016-ban megjelent szívelégtelenség ajánlás legfontosabb újdonságai - 2016.08.22.

Mennyit kell mozogni az ülőmunka veszélyeinek kivédéséhez? - 2016.08.15.

Magas vérnyomásban, balkamra-hypertrophiában szenvedő személyek EKG-ján a V1-ben a P-hullám eltérései pitvarfibrilláció hiányában is a szélütés fokozott kockázatát jelezhetik előre - 2016.08.10.

Magas vérnyomásban szenvedő személyek EKG-ján a T hullám terminális részének a tartama a kardiovaszkuláris és a teljes halálozás nagyobb kockázatát jelezheti - 2016.08.10.

Sportolókon malignus ritmuszavart vagy hirtelen halált okozhat a bal kamra nem-ischaemiás eredetű hegesedése - 2016.08.10.

A vérnyomáscsökkentő kezelés hatására az albuminuria mérséklődése kedvezőbb kardiovaszkuláris kimenetelre utalhat - 2016.08.08.

Pitvarfibrillációban akkor megbízható az oszcillometriás módszerrel történő vérnyomásmérés, ha a pulzusszám ingadozása 0-10 közötti - 2016.08.08.

Pitvarfibrillációban szenvedő, súlyos állapotú betegekben is kedvező hatású lehet az állandó kamrai ingerléssel kiegészített AV-csomó ablatio - 2016.08.06.

Fiatal nőkben a testsúlytól függetlenül csökkenti a coronariabetegség kockázatát a szabadidős fizikai terhelés - 2016.08.06.

Bétablokkolót szedő, 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegekben az intenzív vércukorcsökkentő stratégia biztonságosabban valósítható meg - 2016.08.06.

Az omega-3 zsírsavak a halálos kimenetelű coronariabetegség kockázatát csökkenthetik enyhe mértékben - 2016.08.01.

A cigarettacsomagokon elhelyezett elrettentő képek elősegíthetik a dohányzásról leszokást - 2016.08.01.

2016 - július

Van-e különbség a modern glukózcsökkentő szerek között a klinikai kimenetelben és a nemkívánatos hatásokban? - 2016.07.27.

Mennyi ideig adjuk a hármas antitrombotikus kezelést PCI után? - 2016.07.27.

Van-e nemi különbség a DAPT megszakításának a gyakoriságában és következményeiben? - 2016.07.27.

A pulmonális hypertonia típusai patofiziológiai kontinuitást jelentenek? - 2016.07.27.

A transzkatéters aortabillentyű-pótlásra kerülő betegek prognózisa - 2016.07.27.

Mi befolyásolja a nem-szívsebészeti műtét perioperatív időszakában bekövetkező myocardiális infarktus miatt PCI-n áteső betegek kilátásait? - 2016.07.25.

Mi okozza a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegek panaszait? - 2016.07.25.

A vagus stimulálása nem csökkenti a mortalitást és az események gyakoriságát krónikus szívelégtelenségben - 2016.07.17.

A helyreállt ejectios frakcióval járó szívelégtelenség – egy önállóan vizsgálandó forma - 2016.07.17.

Idős korban nincs arra bizonyíték, hogy az általános lakosság körében az LDL-koleszterin az összhalálozás és/vagy a kardiovaszkuláris mortalitás szempontjából jelentős kockázati tényező lenne - 2016.07.17.

A hypertonia kezelésére adott ACE-gátló csökkentheti az intraventriculáris ingerületvezetési zavar gyakoriságát - 2016.07.13.

Magas vérnyomásban az EKG-n látható balkamrai terhelés jelei összefüggést mutatnak a balkamrai tömeg növekedésével, a szívizom interstitiális fibrosisával és a károsodott deformálódási képességével - 2016.07.13.

A 2-es típusú diabetes kezelésekor a liraglutid hatása kedvezően befolyásolja a kardiovaszkuláris események gyakoriságát - 2016.07.06.

A gyermekkorban és a fiatal felnőttkorban bekövetkező hirtelen szívhalál - 2016.07.06.

A serdülőkori túlsúly és elhízás szoros összefüggést mutat a felnőttkori kardiovaszkuláris halálozással - 2016.07.06.

A nem K vitamin-antagonista típusú új antikoagulánsok a mindennapi gyakorlatban is legalább olyan hatékonyak és biztonságosak, mint a warfarin - 2016.07.06.

Hogyan befolyásolja a polipragmázia az apixaban és a warfarin hatását pitvarfibrillációban? - 2016.07.03.

A teljes kiőrlésű gabona csökkenti a kardiovaszkuláris és a rákos betegségek kockázatát, valamint a mortalitást - 2016.07.03.

2016 - június

Atrioventriculáris blokk és szívelégtelenség társulása esetén a biventriculáris ingerlés előnyösebb, mint a jobb kamrai - 2016.06.25.

A sportolók hirtelen szívhalálának az okai - 2016.06.25.

Ischaemiás szívbetegségben a statinkezelés során nincs előnyös hatása az igen alacsony LDL-koleszterin elérésének - 2016.06.25.

Légy fitt – kisebb a pitvarfibrilláció kockázata! - 2016.06.22.

Mitrális billentyű prolapsus és infekciós endocarditis - 2016.06.22.

A tüdő ultrahang vizsgálata korán kimutatja a pulmonális pangást, aminek prognosztikai jelentősége is van - 2016.06.22.

Az 'árva' pitvarfibrilláció nem tekinthető ártatlannak - 2016.06.19.

Az aspirin, a vérnyomáscsökkentő gyógyszerek és a statinok az atherosclerosisos eredetű kardiovaszkuláris betegeségek elsődleges megelőzésében is előnyösek - 2016.06.19.

NSTEMI-ben az invazív stratégia javítja a betegek kilátásait - 2016.06.19.

A hasi elhízás és a magas vérnyomás együtt terhelik a szívet - 2016.06.15.

A céklalé fogyasztása javítja a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő idős személyek terhelhetőségét, csökkenti a vérnyomásukat - 2016.06.15.

A mindennapi klinikai gyakorlat körülményei között is hatékony és biztonságos a rivaroxaban - 2016.06.15.

Coronariabetegség gyanúja esetén a nem-invazív vizsgálatok eredményét, azok prognosztikai jelentőségét a nem erősen befolyásolja - 2016.06.08.

A tünetmentesen lezajló myocardiális infarktus gyakori, rossz prognózisú, amiben származási és nemi különbségek is vannak - 2016.06.08.

Több-ér betegség és súlyos bal kamra dysfunctio esetén az everolimus-kibocsátó stent beültetésével járó PCI (teljes mértékű revascularisatio esetén) hosszú távon is azonos eredményű lehet, mint a CABG - 2016.06.08.

A tünetmentes bal kamra dyfunctio jelentős kockázatot jelent a szívelégtelenségbe történő progresszióra, ezért hatékony módszereket kell kidolgozni a meggátlásra - 2016.06.08.

Funkcionális szempontból teljes revascularisatio esetén az angiogrammon látható reziduális stenosis nem befolyásolja a prognózist - 2016.06.08.

Az új ABC vérzési pontrendszer jobb, mint a HAS-BLED és az ORBIT pontrendszerek a pitvarfibrillációban szenvedő betegek vérzési kockázatának az előrejelzésében - 2016.06.06.

A vérnyomáscsökkentő kezeléskor a mellékhatásokra is figyelni kell, de ezek kockázata nem akadályozhatja meg, hogy az antihypertensiv gyógyszereknek a fontosabb, a kardiovaszkuláris rizikót mérséklő hatását kihasználjuk - 2016.06.06.

Szívelégtelenségben nem szenvedő betegekben az angiotenzinkonvertáló-enzím gátlók és az angiotenzinreceptor-blokkolók egyformán hatékonyak és biztonságosak, az utóbbiak kevesebb mellékhatást okoznak - 2016.06.06.

Dr. Vértes András, kardiológus főorvos: ”Csak remélni tudom, hogy kevesen látták a Papp Professzorral készült riportot...” - 2016.06.02.

Lehet-e szekunder prevenciós céllal ACEI-vel vagy ARB-vel kezelni a myocardiális infarktusban szenvedő, károsodott veseműködésű betegeket? - 2016.06.01.

Van-e összefüggés a PCI után meghatározott infarktusnagyság és a későbbi kimenetel között? - 2016.06.01.

A coronariaartériák megnövekedett kalciumtartalma összefüggést mutat számos nem cardiovasculáris eredetű betegség fokozott kockázatával is - 2016.06.01.

2016 - május

A lakosság kardiovaszkuláris kockázatának az előrejelzésében új modellek kidolgozása helyett a már létezőknek az összehasonlítására, hitelesítésére, esetleg kiegészítésére lenne szükség - 2016.05.30.

Az alkohol hatása a nők kockázatára ellentétes: csökkenti a koszorúérbetegség, de növeli az emlőrák rizikóját - 2016.05.30.

STEMI-ben a szent beültetésének a halasztása nem javítja a kimenetelt a hagyományos PCI-vel összehasonlítva - 2016.05.30.

Praehypertoniában már kimutatható a szív strukturális és funkcionális károsodása - 2016.05.29.

Magyar szerzők vizsgálata alapján a coronaria CTA kb. 2-szer olyan gyakran mutat ki plakkot, mint az invazív koronarográfia - 2016.05.29.

75 éves vagy idősebb betegekben is indokolt az intenzív vérnyomáscsökkentő kezelés - 2016.05.25.

Lerövidíthető a PCI utáni kórházi megfigyelés? - 2016.05.17.

A kettős thrombocytagátló kezelést igénylő betegek meghatározott csoportjában az aspirin adagjától függetlenül indokolt a protonpumpagátló adása - 2016.05.14.

Az aspirinnel kezelt coronariabetegek kockázatát nem növeli a protonpumpa-gátló - 2016.05.14.

A H2 receptor antagonisták csökkenthetik a szívelégtelenség kialakulásának a kockázatát, a bal kamra morfológiájának a hosszú távú változását - 2016.05.14.

A tartós kettős thrombocytagátló kezelés szignifikáns mértékben csökkenti az ischaemiás cardiovasculáris események kockázatát, nem befolyásolja a halálozást, növeli a súlyos, nem halálos vérzések rizikóját - 2016.05.14.

Egy magyar társszerző által írt tanulmányban a digitalis az ICD beültetésen átesett betegekben növelheti a mortalitást - 2016.05.14.

1-órás algoritmus a mellkasi fájdalom miatt jelentkező betegek súlyos cardiális eseményeinek az előre jelzéséhez - 2016.05.09.

Csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben a bétablokkolók az életkortól és a nemtől függetlenül csökkentik a halálozást és a kórházi kezelés szükségességét - 2016.05.09.

Az intenzívebb vérnyomáscsökkentés kifejezettebben mérsékeli a szélütés és a myocardiális infarktus gyakoriságát, a cardiovasculáris mortalitást, a hatás abszolút mértékét azonban a kezelés előtti vérnyomás befolyásolja - 2016.05.09.

A telített zsíroknak linolsavval történő helyettesítése az étrendben csökkenti a koleszterinszintet, de nincs kedvező hatása a coronariabetegségre és a halálozásra – egy korábbi vizsgálat megismételt elemzésének az eredményei - 2016.05.01.

Magyar szerzők összefoglaló elemzése szerint, a többi orális anticoagulans gyógyszerrel összehasonlítva, a dabigatran adásakor 29-44%-kal nagyobb a myocardiális infarktus kockázata - 2016.05.01.

2016 - április

Tartós kamrai tachycardia/kamrafibrilláció esetén a sikertelen első defibrillálás nem célszerű a másodikk elektrosokkot késleltetni - 2016.04.30.

A szívmegállás miatti defibrillálás után korán adott adrenalin kedvezőtlen hatású - 2016.04.30.

Pitvarfibrillációban az antiarrhythmiás gyógyszeres kezeléssel összehasonlítva az elektromos abláció csak átmenetileg javítja az életminőséget, más mutatókban nincs különbség - 2016.04.30.

A bal kamrai ejectios frakció befolyásolhatja a vérnyomáscsökkentő kezelés célértékét - 2016.04.28.

A hypertoniás betegek EKG-eltérései gyakoriak és jelentős prognosztikai értékük van - 2016.04.28.

Az egészséges életmód csökkenti a vasculáris öregedést - 2016.04.28.

A reggeli vérnyomás fontos előrejelző tényezője a coronariabetegségnek - 2016.04.28.

A primer PCI előtt, a STEMI korai szakában i.v. adott metoprolol nem csökkenti az infarktus kiterjedését, de mérsékli a malignus kamrai ritmuszavarok gyakoriságát - 2016.04.28.

Az evolocumab hatékonyságának és tolerálhatóságának vizsgálata ezetimibbel összehasonlítva a sztatin-kezelést izompanaszok miatt nem toleráló betegekben – a GAUSS-3 vizsgálat - 2016.04.07.

A TAVR jó partner közepes kockázatú betegekben is - 2016.04.03.

A vérnyomáscsökkentésnek és az LDL-koleszterin-csökkentésnek az együttes hatása a koleszterincsökkentéstő hatással egyezik meg. A HOPE-3 tanulmány eredményei - 2016.04.03.

A koleszterincsökkentés beváltotta reményt. A HOPE-3 tanulmány eredményei - 2016.04.03.

A vérnyomáscsökkentés nem váltotta be a reményt. A HOPE-3 tanulmány eredményei - 2016.04.03.

2016 - március

Növelik-e az antidepresszánsok a kardiovaszkuláris események kockázatát? - 2016.03.30.

„Mesterséges” ASD a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenség kezelésében - 2016.03.30.

„Mesterséges” ASD a csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenség kezelésében - 2016.03.30.

Pitvarfibrillációban bár a szélütés kockázatával párhuzamosan nő az anticoaguláns kezelés előírásának az aránya, de még nagy kockázat esetén sem éri el az 50%-ot - 2016.03.20.

Az NSTE akut coronariaszindróma utáni cardiovasculáris halálesetek 1/3-a hirtelen szívhalál, aminek a kockázata előre jelezhető - 2016.03.20.

A primer prevenciós céllal adott statin hosszú távon is csökkenti a cardiovasculáris mortalitást és a kórházi kezelés szükségességét - 2016.03.20.

A nem paroxysmális pitvarfibrillációban lényegesen nagyobb a thromboembolia és a mortalitás kockázat, mint a paroysmális típusban - 2016.03.19.

Az orálisan alkalmazott fluorkinolonok, elsősorban a ciprofloxacin, nem növelik a súlyos ritmuszavarok kockázatát - 2016.03.19.

Lakossági szinten a koleszterinszint, a szisztolés vérnyomás csökkentése és a dohányzás elhagyása több, mint 80%-kal mérsékelheti a coronariabetegséggel kapcsolatos mortalitást - 2016.03.17.

Diabetes mellitusban szenvedő betegekben csak a 140 Hgmm-es vagy annál magasabb vérnyomás kezelése kedvező hatású - 2016.03.17.

A dipeptidil-peptidáz-4 inhibitorok növelhetik a szívelégtelenség kockázatát, különösen kardiovaszkuláris betegség fennállása vagy többszörös kardiovaszkuláris kockázat esetén - 2016.03.17.

A nem-valvuláris pitvarfibrilláció miatt elektromos cardioversiora kerülő betegek thromboemboliájának hosszú távú előre jelző tényezői - 2016.03.07.

Korai repolarizációs szindrómában a veszélyt jelentő Brugada-típusú EKG mintázatot gyakran csak a magasabb bordaközökben készített EKG-n lehet látni - 2016.03.07.

Érdemes-e antiarrhythmiás gyógyszert adni a pitvarfibrilláció miatt végzett katéteres abláció után? - 2016.03.07.

2016 - február

Pitvarfibrillációban szenvedő betegekben a mindennapi klinikai gyakorlat körülményei között sem előnyösebb a ritmus fenntartására törekvő kezelés a kamrai frekvenciát kontrollálónál - 2016.02.28.

A koffeinfogyasztás nem hajlamosít a szív ectopiás tevékenységére - 2016.02.28.

Magyar szerzők közleménye: az ICD implantáció utáni troponinszint prognosztikai jelentősége - 2016.02.28.

A bétablokkolók jól tűrhetők mind csökkent, mind megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben, de az előnyös hatásuk a klinikai tünetekre és a bal kamra funkcióra csak az előbbiben egyértelmű - 2016.02.24.

Csökkent ejectios frakcióval járó szívelégtelenség kezelésében fontosabb a bétablokkoló adagja, mint a szívfrekvencia csökkentése - 2016.02.24.

A cukrozott üdítőitalok fogyasztása már 6 év alatt kedvezőtlenül befolyásolja a viscerális zsírszövet mennyiségét és minőségét - 2016.02.24.

Megalapozott-e a RAS-gátlók adásának a késztető indikációja diabetes mellitusban, magas vérnyomásban szenvedő betegnél? Egy dogma cáfolata? - 2016.02.14.

A vérnyomáscsökkentő kezelés hatása az újonnan kialakuló szívelégtelenség gyakoriságára - 2016.02.14.

A szívelégtelenség akut dekompenzálódásakor a neurohumorális antagonisták bár csökkentik a vérnyomást, a vesefunkció is romolhat, de a diuresis és a pangás megszűnése javul - 2016.02.14.

Hosszú távon sem előnyös a vércukorszint erőteljes csökkentése - 2016.02.11.

Az ezetimib/asimvastatin kombinált kezelés az összes, nem csak az elsőként fellépő, cardiovasculáris esemény gyakoriságát csökkenti - 2016.02.10.

A jobb kamrai funkció jelentősége megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben - 2016.02.07.

Több-ér-betegségben, ST-elevációval nem járó myocardiális infarktusban szenvedő betegeknél célszerűbb az 1-lépcsős komplett coronaria-recascularisatio - 2016.02.07.

Halálokok hypertrophiás cardiomyopathiában - 2016.02.07.

2016 - január

A PCI és a CABG utáni halálozás okai - 2016.01.31.

Akut coronaria-szindróma gyanúja esetén már korán ki kell-e egészíteni a vizsgálatokat CCTA-val? - 2016.01.31.

Bizonyítékok a coronariabetegek terhelésen alapuló rehabilitációjához - 2016.01.30.

A módosítható kockázati tényezők kedvező változásai magyarázzák a coronaria események csökkenésének túlnyomó részét - 2016.01.30.

A coronaria-CTA meglepő eredményei nagy CV kockázatú, diabetes mellitusban szenvedő betegekben - 2016.01.30.

A „csippentés” jelentősége súlyos funkcionális mitrális regurgitatioban - 2016.01.27.

A pulzusnyomás a cardiovasculáris eseményeknek egy fontos prognosztikai tényezője - 2016.01.27.

A kisadagú chlortalidon megbízható vérnyomáscsökkentő szer, a hydrochlorothiazid nem - 2016.01.27.

A mellkasi fájdalomra panaszkodó kis kockázatú nők biztonságosan és korán elbocsáthatók - 2016.01.27.

A szívelégtelenség mintegy 50%-kal növeli a vénás thromboembolia kockázatát - 2016.01.27.

Jelenleg sem tekinthető optimálisnak a kardiogén sokkal szövődött NSTEMI-ben szenvedő betegek ellátása - 2016.01.17.

A mineralocorticoid-receptor antagonisták kedvező hatása diasztolés dysfunctioban és HFPEF-ben - 2016.01.17.

A várandósság alatti anyai elhízás később kedvezőtlen következményekkel jár - 2016.01.17.

Megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben a szívfrekvencia izolált csökkentése kedvezőtlen hatású - 2016.01.13.

Szívelégtelenségben az „obesitas paradoxon” függ a nemtől - 2016.01.13.

Kakukktojás kardiológusoknak? A protonpumpa-gátlók szedése 50%-kal növeli a krónikus vesebetegség kialakulásának a kockázatát - 2016.01.13.

Befolyásolja-e az etiológia a cardiomyopathiás betegek jellemző tulajdonságait, kezelését és kimenetelét? - 2016.01.10.

Hypertrophiás cardiomyopathiában a myectomia után kevesebb a szövődmény - 2016.01.10.

A takotsubo cardiomyopathiában az autonóm idegrendszeri egyensúlyzavar fontos szerepet játszhat - 2016.01.06.

A takotsubo cardiomyopathia rövid és hosszú távú kimenetele - 2016.01.06.

A pitvarfibrilláció kedvezőtlen aorta stenosisban - 2016.01.06.

A rosuvastatin hatékonyabb a plakk regresszióban, mint az atorvastatin - 2016.01.06.

A vérnyomáscsökkentő kezelés preventív hatása független a kiindulási vérnyomástól, a társbetegségektől, de a különböző szerek megelőző hatása eltérő mértékű - 2016.01.05.

Hogyan kezeljük a magas vérnyomást coronáriabetegség fennállásakor és annak hiányában? - 2016.01.05.

Az egészséges életmód a felére csökkenti a pitvarfibrilláció gyakoriságát - 2016.01.05.

2015 - december

A mitrális regurgitatio percutan kezelésének a hosszú távú eredményei kedvezőek - 2015.12.30.

Tünetmentes súlyos aorta stenosisban célszerű a korai műtét - 2015.12.30.

CCTA-val jól kimutathatók a veszélyes coronaria plakkok - 2015.12.30.

STEMI-ben előnyösebb a teljes revascularisatio - 2015.12.22.

Bélbaktérium- és Candida-invázió krónikus szívelégtelenségben - 2015.12.22.

Jól jár-e EUROPA a bétablokkoló+perindopril kombóval? - 2015.12.17.

Befolyásolja-e szorongás a coronariabetegek mortalitását? - 2015.12.17.

A tiazid-szerű diureticumok a vérnyomás csökkentésén túl cardioprotectiv hatással is rendelkeznek - 2015.12.17.

A vérnyomás nem megfelelő éjszakai csökkenése és a szív tünetmentes károsodása - 2015.12.17.

A kálium-megtakarító diureticumok „erősorrendje” - 2015.12.08.

Az esetek felében téves a kliniai diagnózis, ha a troponin-pozitivitással járó mellkasi fájdalmat nem coronariaelzáródás okozza - 2015.12.08.

Az EKG-n a V1-V2 elvezetésekben látható rSr’ mintázat kivizsgálása - 2015.12.08.

Mikor indokolt coronariabetegségben a clopidogrel? - 2015.12.08.

A COPD önmagában is hirtelen szívhalálra hajlamosít - 2015.12.08.

A frakcionált coronariaáramlási tartalék meghatározása komputer tomographiás angiographiával költséghatékony és jobb életminőséggel jár - 2015.12.01.

Pitvarfibrillcióban a rivaroxaban mellett gyakoribb a gastrointestinalis vérzés, mint warfarinnal történő kezeléskor - 2015.12.01.

A zene sokrétűen befolyásolhatja a szív működését, de pontosabb vizsgálatokra van szükség - 2015.12.01.

2015 - november

A fiatalkori zöldség- és gyümölcsfogyasztás hosszú távon kihat a coronariaatherosclerosis előfordulására - 2015.11.29.

A korábbi egészségi állapot jelentős mértékben meghatározza az öregkori egészséget - 2015.11.29.

Hyperoniás, diabeteses betegekben a kezelés melletti <120 Hgmm-es szisztolés vérnyomás jelentősen csökkenti a bal kamra hypertrophiát - 2015.11.29.

A pitvarfibrilláció korai felismerése a háziorvosi gyakorlatban - 2015.11.21.

Az andexanet – a „xabanok” antidotuma - 2015.11.21.

A magyar szerző részvételével végzett tanulmány eredményei alapján a vezetődrót nélküli, katéteren keresztül beültethető pacemaker igen hatásos és biztonságos - 2015.11.21.

A folyamatos és a megszakításos mellkasi kompresszió a cardio-pulmonális újraélesztés idején azonos kimenetellel jár - 2015.11.20.

Az ISMN csökkenti a megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő betegek megszokott tevékenységét - 2015.11.20.

Stabil coronariabetegségben a terhelhetőség és a kezelési stratégia megválasztása között nincs összefüggés - 2015.11.16.

AMI után a bétablokkolók hatását nem befolyásolja a szelektivitásuk - 2015.11.16.

A terhelhetőség és a terhelés kiváltotta autonóm idegrendszeri reakció együttesen fontosak a stabil coronariabetegségben szenvedő páciensek kilátásaiban - 2015.11.16.

Az intenzívebb vérnyomáscsökkentési stratégia megéri a SPRINTelést - 2015.11.09.

Az erélyesebb vérnyomáscsökkentő kezelés nagyobb vasculáris védelmet biztosít - 2015.11.09.

Mit jelent a normális coronarographiás lelet 65 éves vagy idősebb korban? - 2015.11.08.

Befolyásolja-e a nagy adagú atorvastatin az epicardiáls zsírszövet mennyiségét? - 2015.11.08.

Középkorú személyekben mi hajlamosít diastolés dysfunctiora? - 2015.11.08.

Nincs értelme kinyitni a krónikusan elzáródott koszorúeret - 2015.11.03.

A CRT mellett javuló bal kamra funkció csökkenti az ICD szükségességét - 2015.11.03.

A reszinkronizáló kezelésen átesett betegek halálokai - 2015.11.01.

Szívelégtelenségben csak fiatalabb korban jelez kedvezőtlenebb kimenetelt a szívfrekvencia - 2015.11.01.

A vezetési zavar szívelégtelenséghez vezet - 2015.11.01.

2015 - október

Supraventriculáris tachycardiában a módosított Valsalva-manőver közel 4-szer hatékonyabb, mint a hagyományos - 2015.10.30.

Biztonságosnak tűnik az elektív elektromos cardioversio előtt az 1 hónapos dabigatran kezelés - 2015.10.30.

Ülés helyett állj… - 2015.10.30.

Vérzések hídja - 2015.10.26.

A coronariaartéria kalciumtartalmát és a hagyományos kockázati tényezőket egyaránt figyelembe vevő MESA-pontrendszer jelentősen javítja a kockázatbecslést - 2015.10.24.

Nem mindegy, hogy milyen szempontok alapján hasonlítjuk össze a bétablokkolókat a szívelégtelenség kezelésében - 2015.10.24.

Az inotrop terápia hatása a szívelégtelenség modern kezelésének az időszakában - 2015.10.24.

A bal kamra hypertrophia tartós fennállása 96%-kal növeli a cardiovasculáris esmények kockázatát, de a regresszió ellenére a rizikó 56%-kal nagyobb marad - 2015.10.24.

Az irányelvek szerint javasolt statin-kezelések közel fele a CAC eredménye alapján nem indokolt - 2015.10.11.

A szívfrekvencia és a bétablokkoló-kezelés szívelégtelenségben - 2015.10.11.

Szövődménymentes hypertoniában szenvedő betegek nem szívsebészeti műtéte esetén a tartós bétablokkoló-kezelés kockázatot jelenthet - 2015.10.11.

A statinok alkalmazása előnyös lehet megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben - 2015.10.09.

A jó fizikai állapot csökkenti a szívelégtelenség kockázatát - 2015.10.09.

A bétablokkoló adagja és nem a szívfrekvencia csökkenése a fontosabb szívelégtelenségben - 2015.10.05.

Szívinfarktus után fontosabb a bétablokkoló adása, mint az adagja - 2015.10.05.

Ne csak láss, hanem mérj! - 2015.10.05.

2015 - szeptember

A szívelégtelenség kockázatát jelentősen csökkentik a DPP-4 gátlók a szulfanilureákhoz képest - 2015.09.30.

Angina gyanúja esetén a funkcionálisan jelentős coronariabetegség valószínűségének az előrejelzését jelentősen javíthatja egy új integrált modell - 2015.09.30.

Gombóc Artúr diadala - 2015.09.30.

Rezisztens hypertoniában a spironolacton hatásosabb kezelés, mint a bisoprolol vagy a doxazosin - 2015.09.29.

Gyakori, hogy a terheléses EKG-vizsgálatra küldött betegnek rosszul beállított a vérnyomása, és ezért vannak anginás panaszai - 2015.09.29.

Hosszú idő után az első antidiabetikum, amely csökkenti a cardiovascularis halálozást! - 2015.09.27.

Az első ARNI európai törzskönyvezése - 2015.09.27.

Akut pericarditisben jelentkező pitvarfibrilláció/lebegés esetén nagy a ritmuszavar későbbi recidívájának a kockázata, az orális antikoaguláns terápia is erősen megfontolandó - 2015.09.21.

Nem indokolt a CRT, ha nincs bal Tawara-szár blokk - 2015.09.21.

A pitvarlebegés jelentős thromboemboliás kockázattal jár - 2015.09.21.

Az elektróda nélküli pacemakerek sikeresen, kis kockázattal, műtét nélkül ültethetők be - 2015.09.21.

Takotsubo cardiomyopathiában gyakori a neurológiai és pszichiátriai rendellenesség, az akut szívelégtelenség, jelentős a mortalitása és a morbiditása - 2015.09.16.

A PCI és DES beültetése után a súlyos vérzés okozta teljes halálozás 2,5-szer gyakoribb, mint a myocardiális infarktus - 2015.09.16.

Az EKG a sportolók kardiovaszkuláris szűrésének a leghatékony módszere - 2015.09.14.

A nagykockázatú kardiológiai betegek vérnyomását a levegőszennyezés emeli, a hőmérséklet emelkedése csökkent - 2015.09.14.

Az antihypertensiv gyógyszerek rendszeres szedése akár 34%-kal csökkentheti a szívelégtelenség kockázatát a mindennapi gyakorlatban - 2015.09.14.

A pitvarfibrilláció a modern terápia ellenére is jelentős összefüggést mutat a kardiovaszkuláris eseményekkel, a szívelégtelenséggel és a teljes halálozással - 2015.09.10.

Magas vérnyomásban szenvedő betegekben a telmisartan hatása előnyösebb a biomarkerekre és a kardiovaszkuláris eseményekre, mint a nem-ARB kezelés - 2015.09.10.

A korábban myocardiális infarktust elszenvedett betegekben indokolt lehet az 1 éven túli kettős thrombocyta-gátló kezelés - 2015.09.10.

2015 - augusztus

Az ESC 2015. évi Kongresszusán elhangzott előadás alapján készült közlemény: A CHA2DS2-VASc szívelégtelenségben is jelzi a fokozott kockázatot - 2015.08.31.

Kövér, pitvarfibrillációban szenvedő betegekben a kardiorespiratorikus állóképesség javulása csökkenti a ritmuszavar visszatérésének a valószínűségét - 2015.08.31.

A peripartum cardiomyopathia – 100 beteg 1 éves követésének az eredményei - 2015.08.31.

A betegek kilátásait befolyásoló mutatók aortabillentyű-műtét esetén - 2015.08.31.

ST-elevációval nem járó myocardiális infarktusban a 24-órán belüli és a 72 órán túli CABG azonos mértékű korai és késői halálozással jár. A DAPT előnyös a műtét előtt. - 2015.08.26.

Az apixaban azonos mértékben hatásos pitvarfibrillációban és billentyűbetegségben szenvedő, mint billentyűbetegség nélküli paciensekben - 2015.08.26.

Időskorú, pitvarfibrillációban szenvedő betegekben az akut szívinfaktus miatti coronariaintervenció után a DAPT ugyanolyan hatásos, mint a hármas kombináció, de kevesebb vérzést okoz - 2015.08.24.

Stabil coronariabetegség és diabetes társulásakor a troponin jól jelzi a fokozott kockázatot, de ez nem jelenti, hogy a betegeknek a sürgős intervenciós kezelés hasznára válna - 2015.08.24.

Idős kor és annak a szívelégtelenséggel társulása esetén a leggyakoribb a pitvarfibrilláció és a szélütés, de az idős kor és a hypertonia kombinációja jelenti a legnagyobb rizikót - 2015.08.24.

A coronariaembólia okozta szívinfarktus nagy kockázatot jelent - 2015.08.24.

A mitrális billentyű prolapsusa, a kamrai ritmuszavarok és a hirtelen szívhalál - 2015.08.24.

Nyolcvanévesek otthoni vérnyomásellenőrzésekor a vérnyomáscsökkentő kezelés jelentősen befolyásolja a küszöbértékeket - 2015.08.23.

65 éves vagy idősebb személyeknél automata vérnyomásmérővel 135/85 Hgmm a hypertonia diagnózisának a küszöbértéke - 2015.08.23.

Magas vérnyomásban, bal kamra hypertrophiában szenvedő betegeknél a 130 Hgmm-es vagy annál alacsonyabb szisztolés vérnyomás 40%-kal csökkent az új keletű pitvarfibrilláció kockázatát - 2015.08.23.

A szív MRI eredményét arany standardnak tekintve a szív CT és 3D echokardiográfia alkalmas leginkább az LVEF és az RVEF meghatározására - 2015.08.21.

Az ACE-gátló alkalmazása előnyös lehet aorta stenosisban - 2015.08.21.

A szív reszinkronizáló kezelésére alkalmas és a nem megfelelő páciensek gondosabb azonosítására is szükség van - 2015.08.02.

Akut szívelégtelenségben a harmadik szívhang rossz prognózist jelent - 2015.08.02.

Magyar szerzők tisztázták, hogy magas vérnyomásban szenvedő betegeknél a megtartott ejekciós frakció ellenére a bal kamra longitudinális szisztolés funkciója miért csökkent? - 2015.08.02.

2015 - július

Az adenozin hatásban végzett ablatio igen hatékony a paroxysmális pitvarfibrilláció kezelésében - 2015.07.29.

Mikor és hogyan végezzük a cardioversiot a pitvarfibrilláció recidívájának a csökkentésére? - 2015.07.29.

Akut mellkasi fájdalom miatt jelentkező kiskockázatú pácienseknél van-e haszna a nem-ivaziv diagnosztikai módszereknek? - 2015.07.26.

A CT koronariaangiográfia eredménye alapvetően befolyásolja a kockázatbesorolást és a kezelést - 2015.07.26.

Az infarktusért nem felelős coronariaartéria krónikus occlusioja növeli a STEMI-ben szenvedő betegek teljes halálozását - 2015.07.26.

Az avl elvezetésben az r-hullám amplitúdója jól jelzi az mr-rel kimutatható bal kamra hypertrophiát - 2015.07.25.

A tartós fehérköpeny-hypertonia 16-szorosára növeli a kardiovaszkuláris és közel 2-szeresére a teljes halálozás kockázatát - 2015.07.25.

80 évesnél idősebb hypertoniás személyeknél, ha kombinált antihypertensiv kezeléssel 130 hgmm-nél alacsonyabbra csökkentjük a szisztolés vérnyomást, az közel duplájára növeli a teljes halálozást - 2015.07.25.

Mi változott a pitvarfibrillációban 50 év alatt? - 2015.07.19.

A gyakori korai kamrai ütés szívelégtelenséget, halált is okozhat - 2015.07.19.

Mellkasi fájdalom miatt jelentkező betege korai elbocsátásának a feltételei - 2015.07.19.

Diabetes, szélütés és myocardiális infarktus közül az anamnézisben 2-nek az előfordulása 12, mind a háromnak a jelenléte 15 évvel csökkenti a várható élettartamot - 2015.07.13.

Emelkedett-normális vérnyomásban fokozott a szimpatikus aktivitás, de ez inkább a metabolikus eltérésekkel lehet összefüggésben - 2015.07.13.

A terheléses ekg-vizsgálat során észlelt vérnyomásreakció határértékei - 2015.07.13.

Tüdőembólia után a tartós orális antikoaguláns terápia előnyös hatású, de csak a gyógyszerszedés idején - 2015.07.08.

Pfo-ban szenvedő, kriptogén stroke-ot átvészelt betegekben az antikoaguláns és a thrombocyta-gátló terápia azonos hatékonyságú, de ezt be is kellene bizonyítani - 2015.07.08.

Magyar szerzők vizsgálata alapján bal tawara-szár blokkban a crt beültetésekor igen fontos a jobb kamra – bal kamra aktivációs idő késleltetésének a helyes megválasztása - 2015.07.04.

Aorta stenosis gyanúja esetén a csak a csúcsi ablakból történő mérés a betegek több, mint ötödénél tévesen ítélné meg a súlyosságot - 2015.07.04.

A tavr jobb partner, mint a standard kezelés súlyos, inoperábilis aorta stenosisban - 2015.07.02.

A tavr jó parner súlyos aorta stenosisban - 2015.07.02.

A radiális behatolásból végzett coronariaintervenció előnyösebb, mint a transfemorális - 2015.07.01.

Szívelégtelenségben qrs <130 ms esetén nincs jótékony hatása a szív reszinkronizáló kezelésének. - 2015.07.01.

2015 - június

A korábbi mélyvénás thrombosis miatt antikoagulás terápiát kapó betegek jelentős részénél nem szükséges az áthidaló kezelés a műtét/intervenció idejére - 2015.06.29.

A bétablokád a perioperatív időszakban előnyös, de káros is lehet - 2015.06.29.

Az echokardiográfia előre jelezheti a pitvarfibrilláció progresszióját - 2015.06.29.

Az étrendi irányelvek betartása harmadával csökkentheti a cardiovasculáris kockázatot - 2015.06.29.

Idős korban is megéri, ha a feltételek fennállása esetén, crt-d-t alkalmaznak - 2015.06.29.

A cardiovasculáris állóképesség és a cardiovasculáris események kacsolatát a hagyományos rizikófaktorok is befolyásolják - 2015.06.29.

A jó cardiorespiratorikus állóképesség csökkenti a ritmuszavar valószínűségét kövér, pitvarfibrillációban szenvedő betegekben - 2015.06.29.

A testsúlycsökkentés jelentősen javítja a pitvarfibrilláció kezelhetőségét - 2015.06.27.

Pitvarfibrillációban a nem megfelelően kezelt magas vérnyomás rontja az ablatio sikerességi arányát - 2015.06.27.

Egy nagy regiszter adatai szerint pitvarfibrillációban a digoxin hatása általában neutrális, de a biztonságosságát megfelelő vizsgálattal kellene tisztázni - 2015.06.27.

Magyar szerző vezetésével készített metaanalízis eredményei szerint: a digoxin növeli a szívelégtelenségben, a pitvarfibrillációban és mindkét kórképben szenvedő betegek mortalitását - 2015.06.27.

A dabigatran antikoaguláns hatása gyorsan, hatásosan visszafordítható - 2015.06.24.

Pitvarfibrillációban a perioperatív időszakban az "antikoaguláns híd" tévútra visz - 2015.06.24.

Mankó az elégtelen szívnek... - 2015.06.24.

A baroreflexet aktiváló terápia hatásos és biztonságos a szívelégtelenség kezelésében - 2015.06.24.

Korrekt, részletes statisztikai elemzés nem igazolta a digoxin veszélyességét hypertonia és pitvarfibrilláció társulásakor - 2015.06.24.

hs-cTnT és az NT-proBNP jelentősége időskorban észlelhető bal kamra hypertrophiában - 2015.06.21.

Mortalitás és kórházi kezelés megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben - 2015.06.21.

Van-értelme a személyre szabott gondozásnak szívelégtelenségben? - 2015.06.21.

Az egyes vérnyomáscsökkentő gyógyszercsoportok eltérően befolyásolják a magas vérnyomással kapcsolatos szövődmények kockázatát - 2015.06.21.

Az angiotenzinreceptor-blokkolók hatásossága és biztonságossága idős korban - 2015.06.21.

Az artériák merevsége és a pulzusnyomás fontos előrejelzői a kardiovaszkuláris kockázatnak és a vesefunkció csökkenésének - 2015.06.21.

A dabigatran és a rivaroxaban gyakrabban okozhat gastrointestinális vérzést, mint a warfarin - 2015.06.10.

A NOAC-ok gastrointestinális vérzési kockázata idős korban - 2015.06.10.

Nemdohányzók világnapjára: idős korban sem késő leszokni a dohányzásról! - 2015.06.10.

Klórtalidon, indapamid vagy hidroklorotiazid csökkenti-e jobban kardiovaszkuláris történések gyakoriságát? - 2015.06.10.

A paracetamol nem növeli a kardiovaszkuláris események kockázatát - 2015.06.10.

A bélbaktériumok és a magas vérnyomás - 2015.06.10.

Csökkenti-e a D vitamin adása a magas vérnyomást? - 2015.06.10.

Optimális gyógyszeres kezelés, renális denerváció vagy mindkettő rezisztens hypertoniában? - 2015.06.10.

Az otthoni vérnyomásmérések optimális száma - 2015.06.10.

IMPROVE-IT Published: Study Shows Benefit of Lowering LDL With Ezetimibe in ACS Patients - 2015.06.05.

2015 - március

Ne legyünk skótok a CT coronaria angiográfia alkalmazásával coronariabetegség megalapozott gyanúja esetén - 2015.03.23.

Anatómiai és funkcionális diagnosztikai vizsgálatok coronariabetegség gyanúja esetén - 2015.03.23.

A mindennapi klinikai gyakorlatban a renalis denervatio hatékony és biztonságos - 2015.03.23.

Kardiovaszkuláris betegségben szenvedő páciensekben az aspirin esti bevétele a 24-órás vérnyomást nem, de a vérlemezkék fokozott reggeli válaszkészségét csökkenti - 2015.03.23.

Thiazid és thiazid-típusú diuretikumok a vérnyomáscsökkentésben - Nem mindegy! - 2015.03.23.

San Diegoban kürtölték világgá a PCSK9-antagonisták hosszútávú hatékonyságát - Studies Trumpet Long-term Efficacy of PCSK9 Inhibitors - 2015.03.19.

A szisztolés vérnyomásnak a recurráló pitvarfibrilláció gyakoriságát és fennmaradásának időtartamát befolyásoló hatása függ a bal kamra funkciótól - 2015.03.19.

Mi az a minoca és van-e jelentősége? - 2015.03.19.

Szükséges-e az oralis anticoagulans kezelés nem-valvularis pitvarfibrillációban, ha a szélütés kockázata kismértékű? - 2015.03.19.

ST-elevációval járó myocardialis infarctus miatt fibrinolysissel kezelt beteget is minél korábban invazív kivizsgálásra/kezelésre tovább kell küldeni - 2015.03.14.

Anterior ST-elevációval járó míocardiális infarktusban nincs szükség a kettős thrombocytagátló terápiát kiegészítő oralis alvadásgátlóra - 2015.03.14.

Befolyásolja-e a beteg neme a stroke-prevencióban alkalmazott antikoaguláns kezelés gyakorlatát nonvalvularis pitvarfibrillációban? - 2015.03.12.

Ha betartanánk a legfrissebb pitvarfibrillációs ajánlásokat, szinte minden 65 év feletti férfit és minden nőt antikoagulálnunk kellene! - Recent AF Guidelines Would Significantly Expand OAC Use - 2015.03.11.

A CHA2DS2-VASc pontrendszer szerinti (a nemen kívül) 1 kockázati tényező esetén is már megfontolandó az orális anticoaguláns terápia - 2015.03.09.

A preahypertonia a nyugati populációban a coronaria-betegségnek egy fontos kockázati tényezője - 2015.03.09.

A cardiovascularis kockázati tényezők kontrollja jelentősen csökkenti a cardiovascularis események valószínűségét és a halálozást diabetes mellitusban - 2015.03.09.

Bal kamra hyperthrophiában alkalmas-e a troponin-I meghatározása az infarktus nagyságának a becslésére? - 2015.03.05.

Akut coronariaszindrómában nem invazív stratégia esetén az antithrombotikus kezelés sem optimális - 2015.03.05.

A nagyadagú statin kezelés hatása stemi-ben - ivus adatok - 2015.03.05.

A 6- és a 24-hónapos kettős thrombocytaaggregáció-gátlásnak azonos a hatékonysága - 2015.03.05.

A jóból is megárt a sok - DAPT csak megfelelő ideig - 2015.03.05.

2015 - január

Célkeresztben az elhízás - 2015.01.27.

BRÉKING NYÚZ! A cangrelor mégis zöld utat kaphat Európában azok után, hogy tavaly nem kapta meg az „amerikai vízumot” - 2015.01.27.

ST-szegmentum eleváció nélküli myocardiális infarktusban az ffr figyelembe jelentős mértékben befolyásolja a terápiás döntéshozatalt - 2015.01.22.

Az érvédelem új lehetősége? az étrenddel történő nitrát substitutio jelentősen csökkenti a vérnyomást és javítja a vasculáris funkciót hypertoniás betegekben - 2015.01.22.

A coronaria-sztentelés utáni kontroll angiographiaval kimutatható restenosis növeli a 4 éves mortalitást, mégsem biztos, hogy rutinszerűen el kell végezni - 2015.01.20.

Didaktikus, szemléletes ábrákat tartalmazó közlemény egy viszonylag kevéssé tárgyalt témában: a billentyűhibákat kísérő pulmonális hypertonia gyakorisága, diagnosztikája, kezelése - 2015.01.20.

A szárnyas ló valóban szárnyalt: briliáns eredmények a PEGASUS-vizsgálatban - 2015.01.19.

Myocarditis gyanúja esetén a szív mágneses rezonanciás vizsgálatakor egy új képalkotási módszer alkalmazása nem csak az ép és a kóros myocardium elkülönítését teszi lehetővé, de felvilágosít az akut és a convalescens szakról is - 2015.01.14.

Mérsékelt fokú mitrális és aorta insufficientiában csak a klinikai tünetek változása esetén indokolt az echokardiográfia - 2015.01.14.

A coronaria ct angiográfia során kimutatható atherosclerosisos plakkok tulajdonságai jó összefüggést mutatnak a frakcionális áramlási tartalék meghatározását is magába foglaló coronarographia során kimutatható ischaemiával - 2015.01.14.

Echokardiográfiával jól kimutathatók azok az anatómiai és funkcionális eltérések, amelyek alapján megállapítható a szívelégtelenség „B” stádiuma, és a csökkent terhelhetőségért felelősek - 2015.01.14.

Melyek voltak a 2014-es év Top sztorijai a kardiológiában? - 2015.01.13.

Az FDA újabb NOAC-nak adott zöld utat - 2015.01.10.

Milyen módszerek segíthetnek NSTEMI-betegekben a korai életveszélyes kamrai ritmuszavarok illetve a kórházi halálozás kockázatának a felmérésben? - 2015.01.06.

Pitvarfibrilláció miatt végzett elektromos cardioversiot követően a szinuszritmus tartós fennmaradása esetén jelentősen javul a bal kamra funkciója - 2015.01.05.

Az előzetes antikoaguláns terápia nélküli elektromos cardioversio több, mint duplájára növeli a thromboembolia kockázatát. a rizikófokozódást a beavatkozás okozza, ugyanis független a chads2 és cha2ds2-vasc pontértéktől - 2015.01.05.

A bal kamra megtartott ejectios frakciójával járó szívelégtelenségben a > jobb kamra működése is károsodik, ami a halálozási kockázatot, több, mint 2-szeresére növeli - 2015.01.04.

A coronaria-sztent implantációja után 6 hónapon belül végzett nem szívsebészeti műtét esetén jelentősen fokozott a kardiális események kockázata - 2015.01.04.

Emelkedett-normális vérnyomású betegek között több, mint 2-szer gyakrabban várható az ekg-n a bal kamra hypertrophia jeleinek új keletű megjelenése, az optimális vérnyomású személyekkel összehasonlítva, azaz ugyanolyan gyakori, mint stabil hypertoniában - 2015.01.02.

A bal coronariaartéria elülső leszálló ágának izolált proximális szűkületét okozó 1 ér betegségben a cabg-műtét és a gyógyszerkibocsátó sztent beültetése után hosszú távon azonos a mortalitás, valamint a mortalitás, a szívinfarktus és/vagy a szélütés együ - 2015.01.02.

A pitvarfibrilláció katéteres ablációja szisztolés dysfunctioban szenvedő betegekben hosszú távon javítja a bal kamra működését. a katéteres abláció hatékonysága nő, ha a pitvarfibrilláció és a szívelégtelenség természetes lefolyásának korai szakában végz - 2015.01.02.

Az antihypertensiv szerek elsősorban a vérnyomás mérséklésével csökkentik a cardiovascularis események kockázatát, sokkal kisebb jelentősége van a hatásmechanizmusnak - 2015.01.02.

2014 - december

A mediterrán diéta a hosszú élet titka? - 2014.12.29.

Akut myocardiális infarktusban az akut hyperglycaemia jelentősen rontja a rövid távú prognózist, a krónikus hyperglycaemiának inkább védő hatása van - 2014.12.19.

ST-elevációval járó myocardiális infarktusban az ekg-kritériumok értéke az infarktusért felelős coronaria-ág és az elzáródás helyének a kimutatásában nem azonos érzékenységű és fajlagosságú - 2014.12.19.

A gyulladásos bélbetegség különösen a fellángolása idején jelentősen rontja a myocardialis infarktust átvészelt betegek kilátásait - 2014.12.19.

A tricuspidalis regurgitatio pisa módszerrel történő minősítése hatékonyabb a morbiditás és a mortalitás előrejelzésében, mint a mennyiségi fokozatbesorolás - 2014.12.15.

Tricuspidalis regurgitatioban a csökkent terhelhetőség oka komplex: - 2014.12.15.

Kell-e D-vitamint pótolnunk szív-érrendszerünk egészsége érdekében? - 2014.12.15.

Az álcázott hypertoniában szenvedő személyekben megkezdődik a bal kamra kedvezőtlen átépülése, a normális vérnyomású személyekkel összehasonlítva - 2014.12.12.

Az orvosi rendelőben mért vérnyomás alapján megfelelően kezeltnek látszó hypertoniás betegek közel 1/3-ának nem jól beállított, álcázott hypertoniája van - 2014.12.12.

A szimpatikus idegrendszer centrális gátlása csökkenti a pitvarfibrillációs recidívák számát az ablatio után magas vérnyomásban szenvedő betegekben - 2014.12.12.

Szövődményként jelentkező pitvarfibrilláció vagy pitvarlebegés befolyását célzó kezelés csekély eredményű és majdnem 6-szor gyakrabban jár mellékhatásokkal, mint a csak az alapbetegségre irányuló terápia - 2014.12.12.

A cardiovascularis kockázati tényezők hatékony befolyásolása jelentősen javítja a pitvarfibrilláció miatt ablatiora kerülő betegek hosszútávú kilátásait - 2014.12.08.

Praediabetesben és diabetes mellitusban lényegesen gyakoribb a szívizomkárosodást jelző szíveredetű TnT emelkedése, ami szignifikáns mértékben növeli a szívelégtelenség, a coronaria-betegség és a mortalitás kockázatát - 2014.12.08.

Megtartott szisztolés bal kamra funkcióval járó ST elevációs myocardiális infarktust átvészelt betegekben az angiotenzinreceptor-blokkolók ugyanolyan hatékonyak, mint az angiotenzinkonvertáló-enzím gátlók - 2014.12.08.

Mire használhatók a klinikumban a szívelégtelenség biomarkerei? - 2014.12.05.

MONA a múlté? - 2014.12.05.

A nagyhatékonyságú stainnal történő kezelést kiegészítő alirocumab, egy pcsk9 inhibitor, kifejezettebben csökkenti az ldl-koleszterin-szintet, mint az ezetimibbel történő kombináció vagy a statin adagjának a megduplázása. a nagyhatékonyságú statint+ezeti - 2014.12.03.

Magyar szerzők tapasztalatai az egyik legjelentősebb szaklapban: a cardioverter defibrillátorral kiegészített reszinkronizáló kezelés csak ischaemiás cardiomyopathiában csökkenti az összhalálozást a pacemaker kezeléssel kombinált reszinkronizáló kezelésse - 2014.12.03.

Megtartott szisztolés bal kamra funkcióval járó st-elevációs myocardiális infarktust átvészelt betegekben az angiotenzinreceptor-blokkolók ugyanolyan hatékonyak, mint az angiotenzinkonvertáló-enzím gátlók - 2014.12.02.

A hyertonia miatt kezelésben részesülő betegekben a bal kamra hypertrophia ekg-kritériumainak a perzisztálása vagy új keletű megjelenése összefüggést mutat a szívelégtelenség kialakulásának a fokozott kockázatával - 2014.12.01.

A magas vérnyomás megfelelő kezelésével a bal kamra mechanikus szisztolés dysfunctioja visszafordítható - 2014.12.01.

Magas vérnyomásban és bal kamra hypertrophiában szenvedő betegekben a coronariaáramlási tartalék a súlyos fokú microvasculáris dysfunctio miatt jelentős mértékben csökkent, ami a szisztolés vérnyomással mutat fodított összefüggést, de nem mutat kapcsolato - 2014.12.01.

Időskorban még klinikailag indokolt esetekben is óvatosság szükséges az arb-kkel történő kezeléskor - 2014.12.01.

2014 - november

Vajon a jobb gyógyszer-adherencia jobb prognózissal is társul? Az IMPROVE-IT on-treatment analízisének eredményei - 2014.11.21.

Javítja-e a sztatin/ezetimibe kombináció az infarktuson átesett betegek prognózisát? Bejelentették a várvavárt IMPROVE-IT eredményeit - 2014.11.18.

Sikeresebb-e a mechanikus újraélesztés a manuális módszerhez képest? A PARAMEDIC tanulságai - 2014.11.18.

A “gold standard” kiegészítése: mit tud hozzátenni a PCSK9-antagonista terápia a jelenlegi lipidcsökkentő kezeléshez? - 2014.11.18.

Az antihypertensiv terápia a legmagasabb cardiovasculáris kockázatú kategóriába eső magas vérnyomású betegek esetében a leginkább költséghatékony, de csak a kis-mérsékelt kockázatú hypertoniás betegek kezelése képes megelőzni a nagyobb kockázatú hyperton - 2014.11.18.

Hypertoniás betegekben a vérnyomáscsökkentő kezelés cardiovasculáris kockázatot mérsékelő hatása független a kiindulási és a célvérnyomástól - 2014.11.18.

Hypertoniás betegekben 10/5 hgmm-es vérnyomáscsökkentés a szélütés kockázatát 36%-kal, a szívelégtelenségét 43%-kal, a coronaria-eseményekét 16%-kal, a cardiovasculáris mortalitásét 18%-kal, a teljes halálozásét 11%-kal mérsékeli – a legújabb, az eddigi l - 2014.11.18.

ST-elevációval nem járó akut coronaria-szindrómában a rutinszerű invazív stratégia férfiakban tartósan javítja a prognózist a szelektív invazív stratégiával összehasonlítva. nőkben a két kezelési stratégia hosszú távon azonos mértékben befolyásolja a kime - 2014.11.13.

Diabetes mellitusban szenvedő betegekben a sitagliptinnel történő kezelés növeli a szívelégtelenség miatti kórházi kezelés gyakoriságát, azonban a halálozást nem befolyásolja - 2014.11.13.

Az autonóm neuropathia 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő betegekben kedvezőtlenül hat a bal kamra funkcióra akkor is, ha nem mutatható ki coronariabetegség és hypertonia - 2014.11.13.

Az obstructiot nem okozó coronariabetegség nem ártalmatlan állapot: jelentősen növeli a myocardiális infarktus kockázatát és a mortalitást - 2014.11.11.

Persistáló pitvarfibrillációban a katéteres ablatio után 68%-kal csökken a recidív pivarfibrilláció gyakorisága, a gyógyszeres kezeléssel összehasonlítva - 2014.11.05.

A modern terápiás lehetőségek időszakában kétséges, hogy a bétablokkolók adása széles körben indokolt volna a stabil coronariabetegség kezelésére - 2014.11.05.

Ázsiai betegeken végzett tanulmány szerint a pitvarfibrillációban szenvedő betegekben a digoxin növeli az ischaemiás szélütés és a teljes halálozás kockázatát, ha szívelégtelenség nem áll fenn - 2014.11.05.

A mindennapi klinikai gyakorlatban a carvedilol és a metoprolol szukcinát azonos hatékonyságú a szívelégtelenség kezelésében - 2014.11.05.

2014 - október

Vélelem a perioperatív béta-blokkoló védelem? - 2014.10.30.

Akut coronaria-szindrómát átvészelt betegekben a 75/min vagy azt meghaladó szívfrekvencia nagyobb 1-éves halálozási kockázatot jelez, függetlenül a bétablokkoló kezeléstől. 1 év után a szívfrekvencia és a halálozási kockázat közötti kapcsolat megszűnik - 2014.10.20.

A bal kamra hypertrophia szorosabban összefügg a 24-órás átlagos szisztolés aortanyomással, mint a brachiális 24-órás átlagos szisztolés vérnyomással, az orvosi rendelőben mért brachiális vérnyomással és aortanyomással - 2014.10.20.

Pitvarfibrillációban és csökkent bal kamra funkcióban szenvedő betegekben a <120 hgmm-es és a >140 hgmm-es szisztolés vérnyomás növeli a teljes halálozást. megtartott ejectios frakció esetén a szisztolés vérnyomás nem befolyásolja a teljes halálozást - 2014.10.20.

Az emelkedett-normális vérnyomás nem ártatlan állapot: már károsodottak a fizikai teljesítőképesség és a bal kamra mechanikai tulajdonságai - 2014.10.20.

Akut coronaria-szindrómát átvészelt betegekben a 75/min vagy azt meghaladó szívfrekvencia nagyobb 1-éves halálozási kockázatot jelez, függetlenül a bétablokkoló kezeléstől. 1 év után a szívfrekvencia és a halálozási kockázat közötti kapcsolat megszűnik - 2014.10.18.

A bal kamra hypertrophia szorosabban összefügg a 24-órás átlagos szisztolés aortanyomással, mint a brachiális 24-órás átlagos szisztolés vérnyomással, az orvosi rendelőben mért brachiális vérnyomással és aortanyomással - 2014.10.18.

Pitvarfibrillációban és csökkent bal kamra funkcióban szenvedő betegekben a <120 hgmm-es és a >140 hgmm-es szisztolés vérnyomás növeli a teljes halálozást. megtartott ejectios frakció esetén a szisztolés vérnyomás nem befolyásolja a teljes halálozást - 2014.10.18.

Az emelkedett-normális vérnyomás nem ártatlan állapot: már károsodottak a fizikai teljesítőképesség és a bal kamra mechanikai tulajdonságai - 2014.10.18.

A béta-blokkolók csak myocardiális infarktust átvészelt betegekben csökkentik a cardiovasculáris események gyakoriságát. infarktusos kórelőzmény hiányában a béta-blokkolók kedvező hatásának az elmaradása a szélütés fokozott kockázatával kapcsolatos - 2014.10.14.

AZ aVR EKG elvezetésben a p-hullám tartama előre jelezheti a pitvarfibrilláció fokozott kockázatát a magas vérnyomásban szenvedő betegekben - 2014.10.14.

A korábban ülő életmódot folytató fiatal személyekben az intenzív, tartós állóképességi edzés a bal kamra hasonló morfológiai átéülésével jár, mint élsportolókban, de a funkcióváltozás nem éri el azt a mértéket. A bal és a jobb kamra eltérően reagál az ál - 2014.10.13.

Myocardiális infarktusban szenvedő betegekben a bétablokkolók hatékonysága jelentősen különbözik, ha a praereperfusios időszak tanulmányait és a modern, reperfusios időszakban végzett klinikai vizsgálatok eredményeit elemezzük - 2014.10.10.

A Jó, a Rossz és a Digoxin - 2014.10.08.

Mit mond az Európai Kardiológus Társaság Thrombosis Munkacsoportja az aspirin primer prevenciós szerepéről? - 2014.10.07.

Kell-e különbséget tenni az instabil angina és a NSTEMI között? Megjelent a frissített amerikai ajánlás - 2014.10.06.

Újra kell értékelni az aspirin szerepét stabil koszorúér-betegségben? - 2014.10.03.

2014 - szeptember

A nagy cardiovasculáris kockázatú betegek otthoni vérnyomásellenőrzése és a gyógyszerek önálló, megfelelő algoritmus szerinti titrálása hatékonyabban csökkenti a vérnyomást, mint a hagyományos kezelési stratégia - 2014.09.30.

A vérnyomáscsökkentő gyógyszerek esti adása hatásosabb lehet a cardiovasculáris események megelőzésében, mint a reggeli gyógyszerbevétel - 2014.09.30.

Az új típusú anticoaguláns gyógyszerek hatékonyságát mutató laboratóriumi eljárások - 2014.09.30.

Nem azonos fontosságúak a páciensek és a vizsgálók szempontjából a klinikai tanulmányok kombinált végpontjait alkotó egyes cardiovasculáris események - 2014.09.30.

A szívelégtelenségben szenvedő betegekben az intestinális véráramlás csökkenése összefüggést mutat a bakteriális túlnövekedéssel, a gastrointestinális tünetekkel és a cachexiával - 2014.09.22.

A SAVOR - TIMI 53 tanulmányban a diabetes mellitusban szenvedő betegek saxagliptinnel történő kezelése 27%-kal növelte a szívelégtelenség miatt szükségessé váló kórházi kezelések gyakoriságát - 2014.09.22.

Az X-VeRT tanulmány eredménye alapján a pitvarfibrilláció miatt cardioversiora kerülő betegekben a rivaroxaban legalább olyan hatékony és biztonságos, mint a k-vitamin antagonista - 2014.09.22.

Pitvarfibrillációban szenvedő betegek számára a 140/78 hgmm-es vérnyomás az optimális érték. 110/60 hgmm-nél alacsonyabb vérnyomás növeli a halálozást és a cardiovasculáris morbiditást - 2014.09.14.

A referenciaértéknek tekintett napi 2 grammot meghaladó nátriumbevitel 1,65 millió cardiovasculáris halálesetért volt felelős a világon 2010-ben - 2014.09.14.

Naponta 3-6 gramm nátrium és 1,5 grammnál több kálium bevitele esetén a legkisebb a halálozás és a cardiovasculáris morbiditás - 2014.09.14.

Naponta minden 1 grammnyi nátrium bevitele a vérnyomást átlagosan 2,11/0,78 hgmm-rel emeli, de a nátriumbevitel növekedése, az életkor és hypertonia fennállása továbbfokozza a kockázatot - 2014.09.14.

Az alirocumab hosszútávú biztonságossági, tolerálhatósági és hatékonysági vizsgálata nagy kardiovaszkuláris rizikójú betegekben: az ODYSSEY LONG TERM vizsgálat első eredményei - 2014.09.09.

A kalciumcsatorna gátlók antihypertensivuként alkalmazva hatékonyabb csökkentik a szélütés és a myocardiális infarktus incidenciáját, mint az angiotenzin ii-receptor blokkolók - 2014.09.09.

Szívelégtelenségben szenvedő betegekben még stabil állapot esetén sem hagyhatók el a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszert gátló szerek és a béta-blokkolók - 2014.09.09.

A bal kamrai strain ekg-jelei aorta stenosisban érzékenyen kimutatják a szívizom-fibrosist és a kedvezőtlen prognózist - 2014.09.09.

A béta-blokkolók előnyös hatása nem észlelhető szívelégtelenség és pitvarfibrilláció társulásakor - 2014.09.09.

Az ST-elevatioval járó myocardiális infarktus kezelésében a thrombus-aspiratioval kiegészített percutan coronaria-intervenció nem javítja az 1 éves kimeneteli mutatókat a csak a percutan coronaria-intervencióval összehasonlítva - 2014.09.02.

A coronaria áramlási tartalék (fractional flow reserve) figyelembevételével történő percutan coronaria-interventio esetén jobbak a betegek kilátásai, mint csak gyógyszeres kezelés mellett - 2014.09.02.

Az ivabradin szívelégtelenséggel nem járó stabil coronaria-betegségben nem javította a kimeneteli mutatókat - 2014.09.02.

Myocardiális infarktus miatt végzett primer percutan coronaria-intervenciót követő korai időszakban a bal kamrai ejectios frakció <40%-os értéke az a határ, amikor már nagy az elektrofiziológiai vizsgálatkor kiváltható kamrai tachycardia valószínűsége. &# - 2014.09.02.

2014 - augusztus

A colchicin jelentősége a postpericardiotomiás szindróma és a postoperatív pitvarfibrilláció megelőzésében: a COPPS-2 véletlenszerű betegbeválasztásos klinikai tanulmány eredményei. - 2014.08.31.

Szívelégtelenségben szenvedő betegekben a n. vagus krónikus stimuláláse nem befolyásolja szignifikáns mértékben a bal kamra átépülésének a mutatóit és a terhelhetőséget, de jelentősen javítja a betegek életminőségét - 2014.08.31.

Az atherosclerosis gyulladásos mechanizmusában szerepet játszó lipoprotein-asszociált foszfolipáz a2-t (lp-pla2) szelektíven gátló darapladib nem befolyásolja szignifikáns mértékben az akut coronaria-szindrómán átesett betegekben a súlyos coronaria-esemén - 2014.08.31.

A kongresszussal egyidejűleg megjelent új irányelvek: - 2014.08.31.

Az European Society of Cardiology 2014. évi kongresszusának 1. napján (augusztus 30.) elhangzott előadásokkal egyidejűleg megjelent közleményekből - 2014.08.31.

Obesitas paradoxon – a testösszetétel ismerete a megértéséhez - 2014.08.28.

Az ülő életmód cardiometabolikus kockázatot jelentő hatásának a megítélésekor az állóképességet is figyelembe kell venni - 2014.08.28.

A rendszeres gyümölcs- és zöldségfogyasztás jelentős mértékben csökkenti a teljes és a cardiovasculáris okból bekövetkező halálozást - 2014.08.28.

2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő, más cardiovasculáris kockázati tényezőkkel is rendelkező betegekben a vércukorszint szigorú ellenőrzése csökkenti az ischamiás szívbetegséggel kapcsolatos események gyakoriságát – de csak akkor, ha nem okoz hypog - 2014.08.28.

Coronariabetegség fennállása esetén kétségbe vonják a jnc-8 által javasolt vérnyomás célérték megalapozottságát - 2014.08.28.

Hatásosabb a teljes cardiovasculáris kockázatot is figyelembe vevő vérnyomáscsökkentő kezelés - 2014.08.28.

Konszenzus a homozygota familiaris hypercholesterinaemia felismerésének és kezelésének új alapelveiről. Az Európai Atherosclerosis Társaság állásfoglalása - 2014.08.28.

Előnyösebb-e ticagrelor a clopidogrelnél PCI-ra nem kerülő NSTEMI-betegekben is? A PLATO-vizsgálat újabb analízise - 2014.08.28.

Új remény az elhízottaknak? - 2014.08.26.

Stabil coronaria-betegségben a bétablokkolók csökkentik a cardiovasculáris mortalitást - 2014.08.14.

Újonnan felismert coronaria-betegségben szenvedő személyekben a bétablokkolók csak akkor csökkentik a cardiovasculáris események gyakoriságát, ha a közelmúltban szívinfarktust vészeltek át - 2014.08.14.

Az antibiotikumok jelentősen növelhetik a warfarin adásával kapcsolatos vérzési kockázatot - 2014.08.14.

A vérnyomáscsökkentő kezelés során 140 hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomás elérésére kell törekedni. 120 hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomás nem csökkenti tovább az eseti kardiovaszkuláris események gyakoriságát - 2014.08.13.

Drámaian csökkenti a napi aspirin-használat a rákos halálozást! - 2014.08.12.

Ami a gyógyszeralkalmazási előiratból kimaradt: az ivabradin kezelés 15%-kal növeli a pitvarfibrilláció kialakulásának a kockázatát - 2014.08.12.

Az antihypertensiv kezeléssel elért 130-139 hgmm-es szisztolés és 60-79 hgmm-es diasztolés vérnyomás esetén a legkisebb a halálozásnak és a végstádiumú vesebetegség kialakulásának a kockázata - 2014.08.11.

A colchicin a recidiváló pericarditis kezelésében elsővonalbeli szernek tekintendő - 2014.08.10.

A ≥55% bal kamrai ejectios frakcióval járó peripartum cardiomyopathia egy önálló, szívelégtelenséget okozó, entitás - 2014.08.10.

A cardiovasculáris kockázati tényezők szigorú ellenőrzése esetén csak a 150 hgmm-es vagy annál magasabb 24-órás vérnyomás növeli a cardiovasculáris rizikót - 2014.08.10.

A JNC 8 idős korban 150 hgmm-nél alacsonyabb szisztolés vérnyomás elérését javasolja – 140-150 hgmm-es szisztolés vérnyomás növeli a cardiovaszkuláris események gyakoriságát, bár a halálozást nem - 2014.08.10.

Az ép billentyűn kialakuló infectiv endocarditis súlyosabb betegség, mint a károsodott billentyűn kifejlődő - 2014.08.08.

A RAS gátlók ami után növelik a betegek hosszú távú túlélését még akkor is, ha bétablokkolót és thrombocytagátlókat is szednek - 2014.08.07.

Az ACE-gátlók csökkentik, a diureticumok növelik az új keletű pitvarfibrilláció gyakoriságát - 2014.08.05.

A diabetes mellitusban nem szenvedő betegekben az antihypertensivumként javasolt bétablokkoló növeli az első cardiovasculáris esemény kockázatát - 2014.08.03.

Az artériás merevséget vizsgáló különböző módszerekkel kapott eredmények egymással nem helyettesíthetőek - 2014.08.02.

COPD-ben gyakoriak a pitvari és kamrai ritmuszavarok - 2014.08.01.

2014 - július

Idős, szívelégtelenségben szenvedő betegekben az angiotenzin gátlók adagjának csökkentése mérsékelheti az anaemiát, javíthatja a vesefunkciót, növelheti a túlélést - 2014.07.24.

A NOAC-kal kezelt betegeken történő invazív beavatkozások idejére nem indokolt a heparinnal történő „áthidalás” - 2014.07.24.

PCI-vel kezelt stemi-ben a nagydózisú rosuvastatin korai adása nem jár előnnyel - 2014.07.24.

A szívelégtelenséggel nem társuló, korszerűen kezelt stabil coronariabetegségben nem mutatható ki a ras-gátlók előnyös hatása - 2014.07.24.

Úton a dabigatran antidotuma - 2014.07.21.

Melyik a legjobb hypertonia-ajánlás? Vita a 2013-as guideline-okról az ESH-ISH’14-en - 2014.07.09.

Mit adjunk szívinfarktus után: ACEI-t vagy ARB-t? - 2014.07.07.

A gyógyszeres kezelés vagy a revascularisatio előnyösebb-e a stabil coronariabetegségben? - 2014.07.07.

Ötből egy betegben nem a megfelelő indikációval alkalmazzák a prasugrelt. Nem idehaza, Amerikában! - 2014.07.07.

A pitvarfibrilláció gyakori oka az ismeretlen (?) eredetű szélütésnek - 2014.07.07.

Pitvarfibrilláció és az ismeretlen(?) eredetű szélütés - 2014.07.07.

A Sitagliptin-saga folytatódik: újabb evidenciák a szívelégtelenség kockázatának fokozódása mellett - 2014.07.07.

A digoxin nem növeli a kardiovaszkuláris események gyakoriságát permanens pitvarfibrillációban - 2014.07.01.

Az elért szívfrekvencia és nem az adag a fontos a szívelégtelenségben szenvedő betegek bétablokkoló kezelésekor - 2014.07.01.

Az ivabradin hasznos lehet a szívelégtelenségben szenvedő, alacsony vérnyomású betegeknél - 2014.07.01.

Melyik a legjobb bétablokkoló szívelégtelenségben? - 2014.07.01.

2014 - június

Sok szűrés semmiért? - 2014.06.25.

Az azithromycin mellett gyakoribb a szívinfarktus, de… - 2014.06.25.

A polypill javítja a betegegyüttműködést, de a kockázatot nem csökkenti - 2014.06.25.

Jó az öreg bétablokkoló a háznál - 2014.06.25.

A dronedaron biztonságos és hatásos szer, ha megfelelően alkalmazzák - 2014.06.25.

Kell-e a béta-blokkoló a stemi miatti pci után? - 2014.06.25.

Rezisztens-e a 'rezisztens hypertonia? - 2014.06.25.

Nem csak a hyperonia, de már az emelkedett-normális vérnyomás is károsítja a jobb kamra működését - 2014.06.25.

Van-e értelme a rutin terheléses vizsgálatnak a pci után 5 évvel? - 2014.06.25.

Melyik a legjobb hypertonia-ajánlás? Vita a 2013-as guideline-okról az ESH-ISH’14-en - 2014.06.25.

A magas vérnyomás és a kardiovaszkuláris betegségek kapcsolata a modern kezelés korában - 2014.06.20.

Enterococcus endocarditisben hatékony a 6 hetes ampicillin+ceftriaxon kombináció - 2014.06.20.

Béta-blokkoló mellett normalizálódó lvef esetén jó a túlélés esélye - 2014.06.20.

A renális denervatio hatásának a megítélése nem egyszerű a symplicity HTN-3 tanulmány eredményei alapján - 2014.06.20.

Az új típusú antikoagulánsok egymással nem helyettesíthetők! - 2014.06.20.

A szimpatikus renális denerváció közvetlenül csökkenti a bal kamra tömegét és javítja a diasztolés funkciót - 2014.06.20.

A béta-blokkolók alkalmazása megtartott ejectios frakcióval járó szívelégtelenségben szenvedő idős betegekben: hatástani csoport, adagolás, kimenetelre gyakorolt hatás - 2014.06.20.

A RAS gátlás pleiotrop hatása - a renin-angiotenzin rendszer gátlása a vérnyomáscsökkentéstől függetlenül akutan és tartósan is kedvezően hat a szívre - 2014.06.20.

A CHADS2 pontrendszer alkalmas a szívinfarktust átvészelt betegekben az arrhythmiák és súlyos cardiovascularis események kockázatának az előrejelzésére - 2014.06.20.

Pneumonia miatt kórházban kezelt idős embereknél alkalmazott azithromycin összefüggése a mortalitással és a cardiovascularis események gyakoriságával - 2014.06.20.

A fix dózisú kombinációs gyógyszerelés hatása a terápiahűségre és a kockázati tényezők befolyásolhatóságára nagy cardiovasculáris rizikójú betegekben: a háziorvosi praxisban végzett véletlenszerű betegbesorolásos tanulmány redményei - 2014.06.20.

Nagyszámú egészséges személyen meghatározott új echokardiográfiás referenciaértékek - 2014.06.20.

Mobil-e az egészség? - 2014.06.18.

Mi mindenre jó az ACE gátló és az ARB? - 2014.06.06.

Bárcsak itt tartanánk – zsebben hordott echocardiographias készülékkel végzett vizsgálatok - 2014.06.06.

Új szerepben a CHADS2 score - 2014.06.06.

Újabb kudarc a megtartott ejekciós frakcióval járó szívelégtelenség gyógyszeres kezelésében - 2014.06.06.

ACE gátlót vagy ARB-t adjunk diabetesben? - 2014.06.06.

DESCARTES csatlakozott GAUSS, MENDEL és LAPLACE társaságához - 2014.06.06.

Javítja a bal kamra funkciót a pitvarfibrilláció abláció? - 2014.06.05.