Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

Kiemelt támogatóink

Partnereink

gyógyszeripari információk

AstraZeneca BAYER egis Medtronic MERCK

Az MKT hírarchívuma


Hírkategória: Összes hírkategória
 • Intervenciós Munkacsoport Vezetőség választás
  2019.11.06. - MKT - Hírkategória: Általános

  Időpont: 2019.11.23. (szombat) 16:00 óra.
  Helyszín: AQUAWORLD RESORT Budapest, IV. Ker. Íves út 16.

  Intervenciós Munkacsoport Vezetőség választás

  Előző értesítésünk során tájékoztatást adtunk arról, hogy a Munkacsoport Vezetőségének választása nem felelt meg az MKT Alapszabályában foglaltaknak, ezért az érvénytelen, és a Munkacsoport tevékenységének törvényes működéséhez szükséges Vezetőség és Tisztségviselők szabályszerű megválasztása érdekében Munkacsoport Közgyűlést kell összehívni, figyelemmel arra, hogy a Munkacsoportok szakmai irányítását és felügyeletét maga az MKT látja el az Alapszabályban megjelölt Tisztségviselői által. Ennek körében a Leendő Elnök (aki a Munkacsoportok munkáját koordinálja és ellenőrzi) jogosult a Közgyűlésre szóló meghívó kiküldésére, a Tudományos Bizottság elnöke (aki a Munkacsoportok tevékenységének felügyeletében segíti a Leendő Elnököt), az MKT Elnöke és az Intervenciós Munkacsoport leköszönő Vezetője együttes egyetértése és támogatása mellett.

   

  MEGHÍVÓ - Vezetőségválasztó Munkacsoport Közgyűlésre

  A választás helye: AQUAWORLD RESORT Budapest, IV. Ker. Íves út 16.
  Időpont: 2019.11.23. (szombat) 16:00 óra.

  Napirendi pont:

  1. A megjelentek számbavétele, jelenléti ív készítésével
   (a Munkacsoporti tagság, illetve a szavazatra jogosultság megállapítása személyazonosság ellenőrzésével történik)
  2. A megjelentek közül a Közgyűlést levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása
  3. 5 tagú Jelölő Bizottság és 3 tagú Szavazatszedő Bizottság felállítása, a Bizottságok tagjainak megválasztása
   (majd e Jelölő Bizottság jelölőlistát állít a megválasztható Munkacsoport Vezetőségi tagjaira, amely lista min. 10 olyan személyből állhat, aki a Munkacsoport tagja)
  4. A jelölőlista bővítése körében hozott határozat
   (a Munkacsoport tagjaiból egyszerű szótöbbséggel a jelölőlista bővíthető)
  5. 10 tagú Vezetőség választása a jelölőlistáról
   (írásbeli szavazás kiosztott szavazólapokon, melyen a 2. napirendi pontban meghatározott jelölőlistán szereplő személyek közül választható ki 10 személy, s e személyek közül az a 10 személy válik a Vezetőség tagjává, aki a sorrendiség alapján a legtöbb szavazatot kapta)

  A 2,3,4,5 számú napirendi pontokban a határozat meghozatalához a megjelent Munkacsoport tagok egyszerű szótöbbsége szükséges.

  1. A Vezetőség tagjaiból a Munkacsoport vezető személyének megválasztása
   (A 10 fős Vezetőségből a Jelölő Bizottság javaslatot tesz a Munkacsoport vezető személyére, ezen kívül a megjelent Munkacsoport tagok is javasolhatnak további személyt a megválasztott Vezetőség tagjaiból, s az ekként megjelölt személyek közül – a tisztség esetleges elvállalására vonatkozó nyilatkozattételüket követően – a megjelent Munkacsoport tagjai 2/3-os szótöbbséggel választják meg a Munkacsoport Vezetőjét.)
  2. A Vezetőség tagjaiból a Munkacsoport vezető-helyettes személyének megválasztása
   (A 10 fős Vezetőségből a Jelölő Bizottság javaslatot tesz a Munkacsoport vezető-helyettes személyére, ezen kívül a megjelent Munkacsoport tagok is javasolhatnak további személyt a megválasztott Vezetőség tagjaiból, s az ekként megjelölt személyek közül – a tisztség esetleges elvállalására vonatkozó nyilatkozattételüket követően – a megjelent Munkacsoport tagjai 2/3-os szótöbbséggel választják meg a Munkacsoport Vezető-helyettesét.)

  A 6,7. számú napirendi pontokban a szavazást addig kell folytatni és megismételni esetleg jelöltek visszalépése mellett, amíg a választandó személy tekintetében a 2/3-os szótöbbség nem jön létre.

  1. A Vezetőség tagjaiból a Munkacsoport Titkár személyének megválasztása(A 10 fős Vezetőségből a Jelölő Bizottság javaslatot tesz a Munkacsoport Titkárának személyére, ezen kívül a megjelent Munkacsoport tagok is javasolhatnak további személyt a megválasztott Vezetőség tagjaiból, s az ekként megjelölt személyek közül – a tisztség esetleges elvállalására vonatkozó nyilatkozattételüket követően – a megjelent Munkacsoport tagjai egyszerű szótöbbséggel választják meg a Munkacsoport Titkárát.)

   

  Választhat és választható minden MKT tag, aki az Intervenciós Munkacsoport tagja.

   

  Számítunk megjelenésére!

  Dr. Becker Dávid
  MKT Leendő Elnöke

Vissza